COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Branko Zebec [04174]

Osebna bibliografija za obdobje 1982-20182005


1. ZEBEC, Branko, ŠEROD, Slavko. Tehnologije za COBISS. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 4, str. 272-275. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_4/html/clanek_17.html, doi: 10.3359/oz0504272. [COBISS.SI-ID 1847573]


2004


2. SELJAK, Tomaž (intervjuvanec), SELJAK, Marta (intervjuvanec), ZEBEC, Branko (intervjuvanec), ŠERCAR, Tvrtko (intervjuvanec), URBAJS, Alojz (intervjuvanec). 20 let v razvoju knjižničnih sistemov. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 3, str. [136]-144, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_3/html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz0403136. [COBISS.SI-ID 1809685]


2003


3. ZEBEC, Branko. Konferenca o e-infrastrukturi. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, letn. 8, zv. 4, str. 200. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_4/html/clanek_05.html, doi: 10.3359/oz0304200. [COBISS.SI-ID 1770517]


2002


4. ZEBEC, Branko. Razvoj operacijskega sistema OpenVMS in procesorjev Alpha. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2002, letn. 7, zv. 1/2, str. 55. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_1-2/html/clanek_08.html, doi: 10.3359/oz0212055. [COBISS.SI-ID 1435925]


2001


5. ZEBEC, Branko (drugo). We have a system to continuously evaluate the success of our scientific work. Information world review, ISSN 0950-9879, 2001, no. 166, str. 3, ilustr. [COBISS.SI-ID 434453]


2000


6. ZEBEC, Branko. Deseta konferenca COBISS in SICRIS. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2000, let. 5, zv. 4, str. 1. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2000_4/Html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 434965]


1999


7. ZEBEC, Branko, ŠERCAR, Tvrtko. The use of the Internet in special libraries in Slovenia. V: APARAC, Tatjana (ur.). Digital libraries : interdisciplinary concepts, challenges and opportunities : proceedings of the third international conference on the conceptions of the library and information science, Dubrovnik, Croatia, May 23-26, 1999. Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, Filozofski fakultet; Lokve: Naklada Benja. 1999, str. 355-367, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 346389]


1998


8. ZEBEC, Branko. Poročilo o obisku konference GartnerGroup symposium ITxpo98 : Lake Buena Vista, 12.-16. 10. 1998. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1998, let. 3, zv. 4, str. 30-33. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_4/html/clanek_04.html. [COBISS.SI-ID 455445]

9. ZEBEC, Branko, ŠERCAR, Tvrtko. Uporaba Interneta v specialnih knjižnicah v Sloveniji = The use of the Internet in special libraries in Slovenia. V: ČEŠNOVAR, Nada (ur.). Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja, Sodobne informacijske tehnologije in njihova uporaba v specialnih knjižnicah : zbornik referatov, VII. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Ljubljana, 5. - 6. november 1998. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. 1998, str. 29-44. [COBISS.SI-ID 318997]


1997


10. SELJAK, Tomaž (intervjuvanec), URBAJS, Alojz (intervjuvanec), ZEBEC, Branko (intervjuvanec), SELJAK, Marta (intervjuvanec), ŠERCAR, Tvrtko (intervjuvanec). Prihodnost v spominih : (razgovor ob 10. obletnici COBISS-a). COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1997, let. 2, št. 1, str. 2-8. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_1/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 298261]

11. ZEBEC, Branko. Vtisi s posveta "Splošne knjižnice v informacijski družbi". COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1997, let. 2, št. 2, str. 8-12. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_2/html/clanek_03.html. [COBISS.SI-ID 286997]


1996


12. ZEBEC, Branko. Komunikacijsko in računalniško opremljanje knjižnic za sodelovanje v sistemu COBISS in omrežju Internet = Communication and computer equipment on libraries in COBISS and Internet. V: ČEŠNOVAR, Nada (ur.). Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja, Organizacijski, tehnološki in komunikacijski izzivi v specialnih knjižnicah : zbornik referatov. Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica Univerze. 1996, str. 171-182. [COBISS.SI-ID 205845]

13. ZEBEC, Branko. Opremljanje splošnoizobraževalnih knjižnic. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1996, let. 1, št. 2, str. 5-7, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_2/html/clanek_03.html. [COBISS.SI-ID 285717]

14. ZEBEC, Branko. Računalniška opremljenost SIK. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1996, let. 1, št. 4, str. 11-13. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_4/html/clanek_05.html. [COBISS.SI-ID 310805]


1995


15. SELJAK, Marta, ZEBEC, Branko, ŠOBOT, Pero. Presentation of the COBISS system : (Cooperative Online Bibliographic System & Services) : [predstavitev na] International summer school, Radovljica, 26th to 30th june 1995. Maribor, 1995: Institut informacijskih znanosti. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 242197]

16. GERKEŠ, Maksimiljan, ZEBEC, Branko, BAŠ, Igor, SAVINC, Tone. Satelitske komunikacije kot dopolnitev zemeljskih komunikacij. V: Načrtovanje, upravljanje in vzdrževanje komunikacijskih omrežij, Četrta delavnica o telekomunikacijah, (Delavnica o telekomunikacijah, 4). [Ljubljana]: Elektrotehniška zveza Slovenije. 1995, [6 str.], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 269845]


1994


17. Biro : revija za sodobno pisarno. Zebec, Branko (član uredniškega sveta 1993-1994). Maribor: Biro-office, 1993-. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 4678916]


1993


18. VIDAKOVIĆ, Slobodanka, ZEBEC, Branko, BAŠ, Igor. The design, evaluation and implementation of The Slovenian Academic and Research Network. V: 4th Joint european networking conference, Trondheim, 10-13 May 1993 : European research networking in a global context. Amsterdam [etc.]: North-Holland. 1993, str. 225-231. [COBISS.SI-ID 206613]


1992


19. SELČAN, Aleksander, ŠERCAR, Tvrtko, ZEBEC, Branko. The justification and development prospects of the IZUM information service. V: International conference From information management to social intelligence: the key to open markets, May 27-31, 1991, Inter-University centre Dubrovnik : programme and abstracts. Zagreb: Institute for information sciences; Glasgow: University of Strathclyde, Department of information science. [1991], 1 f. [COBISS.SI-ID 2527236]

20. ZEBEC, Branko, BAŠ, Igor. Negativni vplivi jakotočnih instalacij na lokalne računalniške mreže. V: Posvetovanje o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih instalacijah. Radenci: Elektrotehniško društvo Maribor. 1992, str. 130-138. [COBISS.SI-ID 219925]


1991


21. ZEBEC, Branko, SELJAK, Tomaž. Libraries and information centres within Yugoslav Scientific and Technological Information System (YSTIS). V: LIEBAERS, Herman (ur.), WALCKIERS, Marc (ur.). Library automation and networking : new tools for a new identity. München [etc.]: K. G. Saur. 1991, str. 187-205. [COBISS.SI-ID 2138628]

22. ZEBEC, Branko. Računalniška mreža Univerze v Mariboru. V: ŠERCAR, Tvrtko (ur.). Tretiranje znanstvenih in strokovnih publikacij in polpublikacij v online dostopnih bazah podatkov za znanost in tehnologijo. Maribor: Univerza, Institut informacijskih znanosti. 1991, str. 305-306. [COBISS.SI-ID 207637]


1989


23. SELJAK, Tomaž, ŠERCAR, Tvrtko, TÓTH, Tibor, STIPANOV, Josip, MAZIĆ, Gordana, ŽIVKOVIĆ, Milan, URBAJS, Alojz, SELČAN, Aleksander, ZEBEC, Branko, TOPČAGIĆ, Osman, MIHEL, Ivan. Idejni projekt Sistema naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije do 1991. godine : (I. faza izgradnje). Maribor: Univerza, Računalniški center, 1989. 87 str., 1 str. pril. [COBISS.SI-ID 68629]

24. SELJAK, Tomaž, ŠERCAR, Tvrtko, TOTH, Tibor, STIPANOV, Josip, MAZIĆ, Gordana, ŽIVKOVIĆ, Milan, URBAJS, Alojz, SELČAN, Aleksander, ZEBEC, Branko, TOPČAGIĆ, Osman, MIHEL, Ivan. Preliminary project of the Yugoslav system for scientific and technological information up to the year 1991 : (first development stage). Maribor: University, Computer centre, 1989. 94 str. [COBISS.SI-ID 1437973]


1988


25. SELJAK, Tomaž, ZEBEC, Branko. Razvoj računalniške infrastrukture za podporo sistemom za prenos znanja. V: KRAJNC, Nataša (ur.), URBAJS, Alojz (ur.). Zbornik referatov, 2. jugoslovansko posvetovanje Razvoj univerzitetnih informacijskih sistemov ob podpori sodobne informacijske tehnologije, Maribor, 11.-13. novembra 1987. V Mariboru: Univerza. 1988, str. 25-32. [COBISS.SI-ID 19515394]

26. SELJAK, Tomaž, ZEBEC, Branko, URBAJS, Alojz, RAKOČEVIĆ, Miloje, MAZIĆ, Gordana. Razvoj sistema uzajamne katalogizacije kao zajedničke osnove jedinstvenog bibliotečko - informacijskog sistema i sistema naučno - tehnoških informacija u SFRJ : projekat. Predlog. Beograd: Jugoslovenski bibliografski institut; Maribor: Računski centar Univerziteta, 1988. 16 str. [COBISS.SI-ID 24748289]


1987


27. GREIF, Štefan, SLATINEK, Rado, ŠOŠTARIČ, Davor, ZEBEC, Branko, ŠIFRAR, Marija, HORVAT, Bogomir, SLATINEK, Iztok. Avtomatizirani poslovni sistemi : poročilo o delu za leto 1987, (Komunikacijski poslovni sistem, 21-2817/796-86). Maribor: Tehniška fakulteta, 1987. 71 str. [COBISS.SI-ID 188420]


1986


28. GREIF, Štefan, SLATINEK, Iztok, ZEBEC, Branko, ŠIFRAR, Marija, HORVAT, Bogomir, SLATINEK, Rado, ŠOŠTARIČ, Davor. Avtomatizirani poslovni sistemi : poročilo o delu za leto 1986, (Komunikacijski poslovni sistem, 21-2817/796-86). Maribor: Tehniška fakulteta, 1986. 71 str. [COBISS.SI-ID 300292]

29. SLATINEK, Rado, ŠOŠTARIČ, Davor, ŠEROD, Slavko, ZEBEC, Branko, BAŠ, Igor. Podatkovne komunikacije in računalniške mreže : (gradivo za seminar v Portorožu). Maribor: Računalniški center, 1986. [COBISS.SI-ID 1024]

30. SELJAK, Tomaž, ZEBEC, Branko. Računalniška infrastruktura Univerze v Mariboru. V: Zbornik radova XIII jugoslovenskog simpozijuma operacionih istraživanja SYM-OP-IS '86. Beograd: Fakultet organizacionih nauka: Institut za ekonomiku industrije: Institut "Mihajlo Pupin". 1986, str. 2A.06. [COBISS.SI-ID 68356]


1984


31. ŠOŠTARIČ, Davor, ZEBEC, Branko, SELJAK, Tomaž. Aplikativni aspekti mreže računala Univerziteta u Mariboru. V: LUŽAR, V., CVITAŠ, N. Kompjuter na sveučilištu : Zbornik radova sa 6. medjunarodnog simpozija Kompjuter na sveučilištu održanog u Cavtatu (23. - 25. svibanj 1984) = Computer at the university : Proceedings of the 6th International symposium Computer at the university, held in Dubrovnik (23 - 25 May, 1984). Zagreb: Sveučilišni računski centar. 1984, str. 206.1-206.7. [COBISS.SI-ID 237589]


1982


32. BALIČ, Jože, ŠMARČAN, Pavel, ZEBEC, Branko, JURAK, Ljubo. Sistem za računalniško programiranje NC strojev. V: [Zbornik]. Maribor: Visoka tehniška šola. 1982, str. 1-9. [COBISS.SI-ID 2606870]Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 3. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 28. 3. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 28. 3. 2018