COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Dr. Marta Seljak [07817]

Osebna bibliografija za obdobje 1979-20132013


1. Organizacija znanja : OZ. Seljak, Marta (član uredniškega odbora 2002-2013). [Tiskana izd.]. Maribor: IZUM, 2002-2013. ISSN 1580-979X. [COBISS.SI-ID 119251200]


2012


2. SELJAK, Marta. Konferenca IFLA 2012. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2012, letn. 17, zv. 4, str. 175-178. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_4/Html/clanek_02.html, doi: 10.3359/oz1204175. [COBISS.SI-ID 2105877]

3. SELJAK, Marta. Srečanje regionalnega sveta OCLC EMEA. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2012, letn. 17, zv. 1, str. 48-50. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_1/Html/clanek_11.html, doi: 10.3359/oz1201048. [COBISS.SI-ID 2063637]


2011


4. SELJAK, Marta, ŠOBOT, Pero. [COBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of the region for a successful integration into EU : presentation at 40th International ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011]. [2011]. [COBISS.SI-ID 2037013]

5. SELJAK, Marta. Srečanje Regionalnega sveta OCLC EMEA. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2011, letn. 16, zv. 1/2, str. 46-47. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2011_1-2/Html/clanek_07.html, doi: 10.3359/oz1112046. [COBISS.SI-ID 2035221]


2010


6. SELJAK, Marta. Generalna skupščina ISSN. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 15, zv. 3, str. 117-118. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2010_3/Html/clanek_05.html, doi: 10.3359/oz1003117. [COBISS.SI-ID 2018325]

7. SELJAK, Marta. Integrated management of union catalogues and researchers' bibliographies within COBISS.Net : predavanje na Journées ABES, Montpellier, 26-27 May 2010. Montpellier: [s. n.], 2010. [COBISS.SI-ID 2008085]

8. KODRIČ-DAČIĆ, Eva, BAHOR, Stanislav, BON, Milena, ČERČE, Peter, JANC, Kristina, KOMEL SNOJ, Mateja, KOTAR, Mojca, LEGAT, Dunja, SELJAK, Marta, TIZAJ MARC, Damjana, VODEB, Gorazd. Knjižnični sistem Slovenije 2009-2010 : stanje, trendi, izzivi. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Center za razvoj knjižnic, 2010. 33 str., graf. prikazi. http://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/razvoj_KSS%202009_2010.pdf. [COBISS.SI-ID 76903681]

9. SELJAK, Marta. Srečanje Regionalnega sveta OCLC EMEA. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 15, zv. 1/2, str. 76-77. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2010_1-2/Html/clanek_14.html, doi: 10.3359/oz1001076. [COBISS.SI-ID 2012437]


2009


10. FRAS POPOVIĆ, Sabina, SELJAK, Marta, PISANSKI, Jan, PETEH, Maja, KAVČIČ-ČOLIĆ, Alenka, DOLGAN-PETRIČ, Mojca. IFLA po IFLI - vtisi in zapis : omizje na strokovnem posvetovanju ZBDS 2009, Maribor, 6. 10. 2009. Maribor, 2009. [COBISS.SI-ID 2514086]

11. SELJAK, Marta. Kako racionalizirati katalogizacijo in izboljšati funkcionalnost sistema COBISS. V: [Ministrska konferenca o informacijski infrastrukturi znanosti, izobraževanja in kulture : zbornik konference COBISS 2009, Maribor, 11. in 12. november 2009], (Organizacija znanja, ISSN 1580-979X, letn. 14, zv. 4, 2009). Maribor: Institut informacijskih znanosti. 2009, str. 172-179, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_4/Html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz0904172. [COBISS.SI-ID 1999125]

12. SELJAK, Marta. Kako racionalizovati katalogizaciju i poboljšati funkcionalnost COBISS sistema. Glasnik Narodne biblioteke Srbije, ISSN 1450-8915, god. 11, br. 1, str. 163-176, ilustr. http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=2863. [COBISS.SI-ID 2020629]

13. SELJAK, Marta. Konferenca ALA 2009. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2009, letn. 14, zv. 3, str. 99-105. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_3/Html/clanek_08.html, doi: 10.3359/oz0903099. [COBISS.SI-ID 1991957]

14. SELJAK, Marta. Konferenca IFLA 2009. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2009, letn. 14, zv. 3, str. 106-110. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_3/Html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz0903106. [COBISS.SI-ID 1992213]

15. SELJAK, Marta. Simpozij o prehodu na MARC 21. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2009, letn. 14, zv. 3, str. 97-98. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_3/Html/clanek_07.html, doi: 10.3359/oz0903097. [COBISS.SI-ID 1991701]


2008


16. SELJAK, Marta. Konferenca ALA 2008. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2008, letn. 13, zv. 3, str. 134-139. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_3/Html/clanek_07.html, doi: 10.3359/oz0803134. [COBISS.SI-ID 1965077]

17. SELJAK, Marta. Konferenca IFLA 2008. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2008, letn. 13, zv. 4, str. 204-209. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_4/Html/clanek_07.html, doi: 10.3359/oz0804204. [COBISS.SI-ID 1969173]


2007


18. SELJAK, Marta. COBISS.Net: support to knowledge and intercultural dialogue in South Eastern Europe : [predstavitev na 38. Wissenschaftliche Arbeits- und Fortbildungstagung der ABDOS e.V. Stabilität in Südosteuropa - eine Herausforderung für die Informationsvermittlung, Wien, 14.-16. Mai 2007]. Wienna = Wien, 2007. [COBISS.SI-ID 1896213]

19. SELJAK, Marta, BOŠNJAK, Aleš. Izobraževalni programi IZUM-a in šolski knjižničarji. Šolska knjižnica, ISSN 0353-8958, 2007, letn. 17, št. 1, str. 26-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 15608379]

20. SELJAK, Marta. Konferenca ALA 2007. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 3, str. 170-174. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_3/Html/clanek_10.html, doi: 10.3359/oz0703170. [COBISS.SI-ID 1921557]

21. SELJAK, Marta. Konferenca IFLA 2007. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 3, str. 179-184. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_3/Html/clanek_12.html, doi: 10.3359/oz0703179. [COBISS.SI-ID 1922069]

22. SELJAK, Marta. Nove aplikacije v sistemu COBISS. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 4, str. 218-227. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_06.html, doi: 10.3359/oz0704218. [COBISS.SI-ID 1927957]


2006


23. SELJAK, Marta, BOŠNJAK, Aleš. Izobraževalni program IZUMa in šolski knjižničarji : [prispevek na] Kongres šolskih knjižničarjev Slovenije, Sodobno poslovanje šolskih knjižnic, Radenci, 19.-21.oktober 2006. Radenci, 2006. [COBISS.SI-ID 1888789]

24. SELJAK, Marta. Izvajanje določil pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 4, str. 208-214. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_4/html/clanek_17.html, doi: 10.3359/oz0604208. [COBISS.SI-ID 1883669]

25. SELJAK, Marta. Konferenca ALA 2006. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 3, str. 85-90. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_3/html/clanek_05.html, doi: 10.3359/oz0603085. [COBISS.SI-ID 1871125]

26. SELJAK, Marta. Konferenca IFLA 2006. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 3, str. 91-97. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_3/html/clanek_06.html, doi: 10.3359/oz0603091. [COBISS.SI-ID 1871381]

27. SELJAK, Marta, EMERŠIČ, Breda, BENČEC, Srečko. Obrazovanje omladine i dece za korišćenje servisa COBISS. V: VRANEŠ, Aleksandra (ur.). Deca i biblioteke : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog u Beogradu od 5. do 9. oktobra 2005., Međunarodni naučni skup Deca i biblioteke, Beograd, 5.-9. oktobar 2005. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu: Bibliotekarsko društvo Srbije. 2006, str. [403]-415, ilustr. [COBISS.SI-ID 1873429]

28. SELJAK, Marta (intervjuvanec). Od obojestrane je koristi da kontinuirano brinemo o međusobnoj informisanosti i popularizaciju dostignuća biblioteka Slovenije i Srbije. Visokoškolske biblioteke : list Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji, ISSN 1820-0095, 2006, god. 3, br. 3, str. 11-14, portret. [COBISS.SI-ID 1896469]

29. SELJAK, Marta. The system COBISS and its application : [predavanje na] XVI-ta nacionalna konferencija S"juz na bibliotečnite i informacionnite rabotnici "S moderni biblioteki - dostojno v Evropa", Sofia, 9. juni 2006. Maribor: Institut informacijskih znanosti, 2006. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 1859093]

30. PIVEC, Franci. Vključevanje cerkvenih knjižnic z redkimi knjigami v sistem COBISS : okrogla miza. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 1/2, str. 26-41. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_1-2/html/clanek_04.html, doi: 10.3359/oz0612026. [COBISS.SI-ID 1861909]


2005


31. SELJAK, Marta. Konferenca ALA 2005. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 3, str. 161-165. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_3/html/clanek_05.html, doi: 10.3359/oz0503161. [COBISS.SI-ID 1840405]

32. SELJAK, Marta. Konferenca IFLA 2005. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 3, str. 180-184. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_3/html/clanek_08.html, doi: 10.3359/oz0503180. [COBISS.SI-ID 1841173]

33. SELJAK, Marta, EMERŠIČ, Breda, BENČEC, Srečko. Obrazovanje omladine i dece za korišćenje servisa COBISS. V: VRANEŠ, Aleksandra (ur.), STOKIĆ, Gordana (ur.). Zbornik rezimea, Međunarodni naučni skup Deca i biblioteke, Beograd, 5.-9. oktobar 2005. Beograd: Filološki fakultet: Bibliotekarsko društvo Srbije: Fakultet za menadžment, Univerziteta "Braća Karić". 2005, str. 147-151. [COBISS.SI-ID 1842965]

34. SELJAK, Marta, EMERŠIČ, Breda, BENČEC, Srečko. Obrazovanje omladine i dece za korišćenje servisa COBISS. [Maribor: Institut informacijskih znanosti, 2005]. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 1843221]

35. SELJAK, Marta, REČNIK, Jana, ŠOBOT, Pero, BRAČKO, Davor, MAROLT ZUPAN, Apolonija. Referenčni servis Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS.SI. V: NOVAKOVIĆ, Aleksander (ur.), et al. Informatika kot temelj povezovanja : zbornik posvetovanja, DSI - Dnevi slovenske informatike 2005, Portorož, Slovenija, 13.-15. april. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. 2005, str. 690-696, ilustr. [COBISS.SI-ID 1827861]

36. SELJAK, Marta. Stanje in problemi avtomatizacije knjižnic v Sloveniji. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 4, str. 248-252. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_4/html/clanek_13.html, doi: 10.3359/oz0504248. [COBISS.SI-ID 1846549]

37. SELJAK, Marta. Uloga bibliotečkih mreža u procesima organizovanja i upravljanja znanjem : doktorska disertacija. Beograd: [M. Seljak], 2005. IX, 239 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30123535]

38. SELJAK, Marta. Uvodnik. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 2, str. 57-58. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_2/html/clanek_00.html, doi: 10.3359/oz0502057. [COBISS.SI-ID 1834517]


2004


39. SELJAK, Marta. Co-operation and resource sharing within COBISS : [predavanje na EBSLG continental meeting, Ljubljana, 24. - 26. marec]. Maribor, 2004: IZUM. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 1773589]

40. SELJAK, Tomaž (intervjuvanec), SELJAK, Marta (intervjuvanec), ZEBEC, Branko (intervjuvanec), ŠERCAR, Tvrtko (intervjuvanec), URBAJS, Alojz (intervjuvanec). 20 let v razvoju knjižničnih sistemov. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 3, str. [136]-144, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_3/html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz0403136. [COBISS.SI-ID 1809685]

41. SELJAK, Marta, BREŠAR, Tadeja, CURK, Lidija, ZALOKAR, Matjaž, TOMINAC, Andreja, MAZIĆ, Gordana, ROGINA, Anka, URBAJS, Alojz. Implementation of authority control in the Cobiss.SI library information system, Slovenia. New library world, ISSN 0307-4803, 2004, vol. 105, no. 1200/1201, str. 203-212. [COBISS.SI-ID 1777173], [SNIP]

42. SELJAK, Marta, BRAČKO, Davor, MAROLT ZUPAN, Apolonija. Online referenčni servis v sistemu COBISS.SI : [Kranjska Gora, 28. september 2004]. Maribor, 2004: IZUM. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 1783829]

43. SELJAK, Marta. Usposabljanje knjižničarjev za delo v sistemu COBISS. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 3, str. 121-129, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_3/html/clanek_07.html, doi: 10.3359/oz0403121. [COBISS.SI-ID 1809173]

44. SELJAK, Marta, BREŠAR, Tadeja, CURK, Lidija, ZALOKAR, Matjaž, TOMINAC, Andreja, MAZIĆ, Gordana, ROGINA, Anka, URBAJS, Alojz. Vzpostavitev normativne kontrole v knjižničnem informacijskem sistemu COBISS.SI, Slovenija. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 2, str. 37-46, graf. prikazi. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_2/html/clanek_01.html, doi: 10.3359/oz0402037. [COBISS.SI-ID 1778197]


2003


45. SELJAK, Marta. Delavnica COBISS : Beograd, 24. marec 2003. Maribor, 2002: IZUM. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 1731349]

46. SELJAK, Marta. IFLA 2003 Berlin. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, letn. 8, zv. 3, str. 132-135. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_3/html/clanek_04.html, doi: 10.3359/oz0303132. [COBISS.SI-ID 1755669]

47. SELJAK, Marta. Izobraževalna dejavnost IZUM = Educational activities of IZUM. V: SEŠEK, Irena (ur.), AMBROŽIČ, Melita (ur.). Vizija razvoja knjižničarstva v Sloveniji : [zbornik referatov] = The vision of the future development of librarianship in Slovenia : [proceedings]. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. 2003, str. 161-170. [COBISS.SI-ID 1759765]


2002


48. SELJAK, Marta. COBISS as model of library co-operation and resource sharing. V: MARKOVIĆ, Ljiljana (ur.), VRANEŠ, Aleksandra (ur.). Saradnja, obrazovanje, kvalitet : zbornik radova sa međunarodnog skupa održanog u Beogradu od 5. do 8. decembra 2001. godine. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta: Narodna biblioteka Srbije. 2002, str. 29-35. [COBISS.SI-ID 1430549]

49. SELJAK, Marta, SELJAK, Tomaž. The development of the Cobiss system and services in Slovenia. Program : electronic library and information systems, ISSN 0033-0337, 2002, vol. 36, no. 2, str. 89-98. http://www.emeraldinsight.com/0033-0337.htm. [COBISS.SI-ID 1385493], [JCR, SNIP, WoS do 11. 10. 2014: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 15. 10. 2016: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5]

50. SELJAK, Marta. Online referenčna služba. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2002, let. 7, zv. 3/4, str. 69-73. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_3-4/html/clanek_02.html, doi: 10.3359/oz0234069. [COBISS.SI-ID 1441045]

51. SELJAK, Marta, ŠOBOT, Pero, ŠOŠTARIČ, Davor. Predstavitev COBISS-a, SICRIS-a in projekta COBISS.NET : [predstavitev na] Godišnja skupština udruženja bibliotekara Crne gore, Podgorica, 14.3.2002. Maribor, 2002: IZUM. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 1414165]

52. SELJAK, Marta, ŠOBOT, Pero. Virtualna biblioteka Slovenije na platformi COBISS : [predavanje na] Edukativni skup bibliotekara Unskog-Sanskog kantona, Bihać, 5.-6.11.2002. Maribor: Institut informacijskih znanosti, Maribor, 2002. 1 optični disk (CD-ROM), barve. [COBISS.SI-ID 1444373]


2001


53. SELJAK, Marta. COBISS as a model of library co-operation and resource sharing : [predavanje na konferenci] The meeting of libraries of the Balkan countries, Belgrade, 5.-7.12.2001. Maribor: Institut informacijskih znanosti, Maribor, 2001. 1 optični disk (CD-ROM), barve. [COBISS.SI-ID 1307669]

54. SELJAK, Marta. Development of COBISS system : [predavanje na] INFOS, Ljubljana, 22.-26.10.2001. Maribor, 2001: Institut informacijskih znanosti. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 1292053]

55. SELJAK, Marta. Devetnajsta mednarodna konferenca OCLC. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2001, let. 6, zv. 1, str. 27-32. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2001_1/Html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 448789]

56. SELJAK, Marta. IZUM-ova ponudba e-virov : [predstavitev na javni razpravi na] COBISS & SICRIS 2001, 13. in 14. 11.2001. Maribor, 2001: Institut informacijskih znanosti. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 1333525]

57. SELJAK, Marta. Konferenca Providing Access Through Co-operation. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2001, let. 6, zv. 3, str. 76. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2001_3/Html/clanek_06.html. [COBISS.SI-ID 1295893]

58. SELJAK, Marta. Meeting of libraries of the Balkan countries. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2001, letn. 6, zv. 4, str. 45. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2001_4/Html/clanek_07.html. [COBISS.SI-ID 1377301]

59. SELJAK, Marta. Novosti pri uvajanju normativne kontrole v COBISS. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2001, letn. 6, zv. 4, str. 13-17, tabele. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2001_4/Html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 1376021]

60. SELJAK, Marta. Prihodnost kontrole serijskih publikacij: implementacija formata MARC 21 za podatke o zalogi. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2001, let. 6, zv. 3, str. 1-8. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2001_3/Html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 1294613]

61. SELJAK, Marta, ŠOBOT, Pero. Slovenia : Institute of Information Science. V: WITT, Maria (ur.). Archives, libraries and museums convergence = Archives, bibliothèques et musées. Paris: Cité des sciences et de l'industrie. 2001, str. 345-350. [COBISS.SI-ID 1367317]


2000


62. SELJAK, Marta, SELJAK, Tomaž. COBISS: national union catalogue, online bibliography and gateway to other resources. New library world, ISSN 0307-4803, 2000, vol. 101, no. 1153, str. 12-20. [COBISS.SI-ID 376085], [SNIP]

63. SELJAK, Marta. Konzistentna kataloška pravila kao osnova za izgradnju bibliotečko-informacionog sistema = Consistent cataloguing rules as a basis for development of a library and information system. Infoteka : časopis za informatiku i bibliotekarstvo, ISSN 1450-9687. [Tiskana izd.], 2000, god. 1, br. 2, str. 77-89. [COBISS.SI-ID 1415701]

64. SELJAK, Marta, OŠTIR, Bojan. Konzorcialne pogodbe za dostop do elektronskih virov = Consortium agreements for accessing electronic resources. V: ČEŠNOVAR, Nada (ur.). Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja, Izgradnja knjižničnih zbirk: pridobivanje in izločanje gradiva : zbornik referatov. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. 2000, str. 141-153, graf. prik. [COBISS.SI-ID 418581]

65. SELJAK, Marta. OCLC-jev Forum uporabnikov na temo Načrtovanje za prihodnost. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2000, let. 5, zv. 2, str. 28-32. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2000_2/Html/clanek_04.html. [COBISS.SI-ID 405525]

66. SELJAK, Marta. Poti do konsistentnih katalogizacijskih pravil. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2000, let. 5, zv. 4, str. 29-49. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2000_4/Html/clanek_04.html. [COBISS.SI-ID 435733]

67. SELJAK, Marta. Prevzemanje zapisov iz tujih baz podatkov v COBISS. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2000, let. 5, zv. 1, str. 18-23, tabele. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2000_1/Html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 399381]

68. SELJAK, Marta, ŠOBOT, Pero. Prispevek specialnih knjižnic v Cobiss. Sodobni arhivi, ISSN 1318-0703, 2000, št. 22, str. 95-106, graf. prik. [COBISS.SI-ID 456325]

69. SELJAK, Marta, ŠOBOT, Pero. Prispevek specialnih knjižnic v COBISS : [predstavitev na] XXII. posvetovanju "Sodobni arhivi 2000", Radenci, 12.-14. april 2000. Maribor: Institut informacijskih znanosti, Maribor, 2000. 11 f. prosojnic, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 395797]

70. Recenzija Priročnika za uporabo katalogizacijskih pravil. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2000, let. 5, zv. 3, str. 52-57. http://home.izum.si/cobiss/objave/recenzija/, http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2000_3/Html/clanek_08.html. [COBISS.SI-ID 412693]

71. Recenzija Priročnika za uporabo katalogizacijskih pravil. Maribor: Institut informacijskih znanosti, 2000. http://home.izum.si/cobiss/objave/recenzija/. [COBISS.SI-ID 412437]

72. SELJAK, Marta. Slovenia : Institute of Information Science. V: GOEDEREN, Barbara de (ur.), GOOSSENS, Paula (ur.). Object oreiented approaches : proceedings of the 22nd Library Systems Seminar [held in] The Hague, 25-27 March 1998. The Hague: Koninklijke Bibliotheek. 2000, str. 57-60. [COBISS.SI-ID 395285]


1999


73. SELJAK, Marta, ŠTOK, Bojan. COBISS and object-oriented technology. V: ŽUMER, Maja (ur.), GOOSSENS, Paula (ur.). Managing multimedia collections, 23rd Library Systems Seminar, Bled, 21 - 23 April 1999. Ljubljana: National and University Library. 1999, str. 77-88, graf. prikazi. http://www.nuk.uni-lj.si/elag99/presentations/ecobiss_oot.html. [COBISS.SI-ID 376597]

74. SELJAK, Marta, ŠTOK, Bojan, ŠOBOT, Pero. COBISS and object-oriented technology : [predstavitev na] ELAG, 23rd Library Systems Seminar, Bled, 21 - 23 April 1999. Maribor, 1999: Institute of information science, IZUM. [COBISS.SI-ID 343573]

75. SELJAK, Marta, ŠTOK, Bojan, DEBELJAK, Mitja, BREŠAR, Tadeja. Implementacija normativne kontrole v sistemu COBISS. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1999, let. 4, zv. 1, str. 1-13. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1999_1/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 20543749]

76. SELJAK, Marta, CURK, Lidija. Konferenca ALA '99. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1999, let. 4, zv. 4, str. 34-39. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1999_4/Html/clanek_07.html. [COBISS.SI-ID 387093]

77. SELJAK, Marta. Slovenia : Institute of Information Science (IZUM). V: ŽUMER, Maja (ur.), GOOSSENS, Paula (ur.). Managing multimedia collections, 23rd Library Systems Seminar, Bled, 21 - 23 April 1999. Ljubljana: National and University Library. 1999, str. 195-197. http://www.kb.nl/coop/elag/elag99/reports/izum.html. [COBISS.SI-ID 394773]


1998


78. SELJAK, Marta. COBISS, virtual library of Slovenia. V: BÖLLMANN, Elisabeth (ur.). Speicherbibliotheken - digitale Bibliotheken : Wissen verteilen und bewahren, (Zeitschrift für Bibliothekwesen und Bibliographie, ISSN 0514-6364, Sonderhefte, 70). Frankturt am Main: V. Klostermann. cop. 1998, str. 90-93. [COBISS.SI-ID 270869]

79. SELJAK, Marta. Development of the COBISS cooperative online bibliographic system and services. V: Globalization of information : the networking information society, (FID publication, no. 718). The Hague: FID. cop. 1998, str. 370-377. [COBISS.SI-ID 281109]

80. SELJAK, Marta. Katalogizacija virov na internetu : (Konferenca uporabnikov COBISS 1998 - poročilo z delavnice). COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1998, let. 3, zv. 4, str. 39-40. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_4/html/clanek_10.html. [COBISS.SI-ID 457237]

81. SELJAK, Marta, ŠTOK, Bojan. Object-oriented approach in the COBISS system : [predstavitev na] ELAG, 22nd Library Systems Seminar, The Hague, 22 - 27 March 1998. Maribor, 1998: Institute of information science. [15] f. prosojnic. [COBISS.SI-ID 297237]

82. SELJAK, Marta, ŠTOK, Bojan. Objektno zasnovana tehnološka prenova sistema COBISS. V: HERIČKO, Marjan (ur.), ROZMAN, Ivan (ur.). Objektna tehnologija v Sloveniji : OTS'98 : zbornik tretjega strokovnega srečanja, Maribor, 17. in 18. junij 1998. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Center za objektno tehnologijo. 1998, str. 37-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 296469]

83. SELJAK, Marta. Poročilo s seminarja "Convergence in the digital age: challenges for libraries, museums and archives". COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1998, let. 3, zv. 3, str. 44-48. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_3/html/clanek_11.html. [COBISS.SI-ID 325141]

84. SELJAK, Marta. Poročilo s seminarja ELAG '98. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1998, let. 3, št. 1-2, str. 13-14. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_1-2/html/clanek_03.html. [COBISS.SI-ID 305941]

85. SELJAK, Marta, ŠTOK, Bojan. Prenova sistema COBISS. V: GAMS, Matjaž (ur.). Informacijska družba 1998. 1. izd. Ljubljana: Institut Jožef Stefan: DZS. 1998, str. 33-37. [COBISS.SI-ID 335381]

86. SELJAK, Marta, ŠTOK, Bojan. Projekt tehnološke prenove sistema COBISS. V: ROZMAN, Ivan (ur.). Razvoj in prenovitev informacijskih sistemov : zbornik konference = Development and reingeneering of information systems : proceedings of the conference, Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba - IS'98, 8. oktober 1998. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 1998, str. 47-51. [COBISS.SI-ID 331541]

87. SELJAK, Marta. Prva verzija programske opreme COBISS3. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1998, let. 3, zv. 4, str. 28-30. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_4/html/clanek_03.html. [COBISS.SI-ID 453909]

88. SELJAK, Marta, BREŠAR, Tadeja. Zapisi dokumentov v COBISS-u = Documents recorded in the COBISS system. Sodobni arhivi, ISSN 1318-0703, 1998, št. 20, str. 276-285, ilustr. [COBISS.SI-ID 271493]


1997


89. SELJAK, Marta. COBISS na pragu drugega desetletja. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, ISSN 0023-2424. [Tiskana izd.], 1997, let. 41, št. 4, str. 55-73. [COBISS.SI-ID 72466432]

90. SELJAK, Marta. Experiences in the development of COBISS - co-operative on-line biblographic system and services. V: SEGBERT, Monika (ur.), STEINWACHS, Katarina (ur.), BURNETT, Peter (ur.). Libraries in the information society : conference proceedings, (EUR, ISSN 1018-5593, 17551 EN). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 1997, str. 281-287. [COBISS.SI-ID 251413]

91. PIVKA, Marjan (urednik). International conference on software quality : conference proceedings ICSQ '97, November, 17-19 1997, Maribor, Slovenia. Maribor: [Društvo ekonomistov], 1997. 161 str., ilustr. ISBN 961-6059-02-5. [COBISS.SI-ID 42072321]

92. PIVKA, Marjan, SELJAK, Marta, TOMŠIČ, Andrej, SLATINEK, Iztok, POSTRUŽNIK, Nataša, SAGAJ, Rose. International conference on software quality, ICSQ '97, November, 17-19 1997, Maribor, Slovenia : members of the organizing and programme committee. Maribor, 1997. [COBISS.SI-ID 3569692]

93. SELJAK, Marta. Konferenca IFLA '97 (Kopenhagen, 31.8. - 5.9.1997). COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1997, let. 2, št. 3, str. 4-8. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_3/html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 288533]

94. SELJAK, Marta. Nov uporabniški vmesnik COBISS/OPAC za WWW. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1997, let. 2, št. 1, str. 10-12. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_1/html/clanek_03.html. [COBISS.SI-ID 298773]

95. SELJAK, Marta. Obisk Ex Librisa v Izraelu. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1997, let. 2, št. 1, str. 13-15. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_1/html/clanek_04.html. [COBISS.SI-ID 299029]

96. SELJAK, Tomaž (intervjuvanec), URBAJS, Alojz (intervjuvanec), ZEBEC, Branko (intervjuvanec), SELJAK, Marta (intervjuvanec), ŠERCAR, Tvrtko (intervjuvanec). Prihodnost v spominih : (razgovor ob 10. obletnici COBISS-a). COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1997, let. 2, št. 1, str. 2-8. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_1/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 298261]


1996


97. SELJAK, Marta. Avtomatizacija knjižnic v srednji in vzhodni Evropi : vtisi z mednarodne konference "Avtomatizacija knjižnic v srednji in vzhodni Evropi" od 10. - 13. aprila v Budimpešti. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1996, let. 1, št. 2, str. 11-14. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_2/html/clanek_05.html. [COBISS.SI-ID 286229]

98. SELJAK, Marta. Baze podatkov OCLC za slovenske uporabnike. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1996, let. 1, št. 1, str. 6. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_1/html/clanek_03.html. [COBISS.SI-ID 295445]

99. SELJAK, Marta. The COBISS system: supporting interlending and document supply. Interlending & document supply, ISSN 0264-1615, 1996, vol. 24, no. 2, str. 17-20, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 195349], [JCR, SNIP, WoS do 28. 3. 2014: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 23. 10. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

100. SELJAK, Marta. COBISS: Cooperative Online Bibliographic System and Services. VINE, ISSN 0305-5728, 1996, no. 103, str. 49-56, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 220693], [SNIP, Scopus do 23. 10. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

101. SELJAK, Marta. Informacijski sistem in servisi COBISS. V: HARTMAN, Marko (ur.). Sistemi za upravljanje z dokumenti : informatika v državah v prehodu = Document management systems : informatics in countries in transition, [Posvetovanje] DOK_SIS '96, Portorož, Slovenija, 22. do 24. maj 1996. Ljubljana: Media.doc. 1996, str. [VII-23]-[28-VII]. [COBISS.SI-ID 195093]

102. SELJAK, Marta. Izobraževanje za sodelovanje v sistemu COBISS. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1996, let. 1, št. 4, str. 5-8. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_4/html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 310293]

103. SELJAK, Marta. Konferenca IFLA '96 : (Peking, 25.-31.08.1996). COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1996, let. 1, št. 3, str. 4-7. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_3/html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 300821]

104. SELJAK, Marta. Od milijona naprej. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1996, let. 1, št. 2, str. 2-3. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_2/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 285205]

105. ŠERCAR, Tvrtko, SELJAK, Marta, ŽAUCER, Matjaž. The relation between the user, the libraries and the bibliographic and information service in the electronic environment: Slovenian case. IATUL proceedings, ISSN 0966-4769, 1996, vol. 5, no. [1], str. 275-292. http://iatul.org/conference/proceedings/vol05/papers/Zaucer.html. [COBISS.SI-ID 225813]

106. SELJAK, Marta. Vodenje bibliografij v okviru sistema COBISS. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1996, let. 1, št. 2, str. 3-5. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_2/html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 285461]


1995


107. LORENČIČ, Ivo, AMBROŽIČ, Melita, BON, Milena, GRADIŠAR, Ana, KANIČ, Ivan, NOVLJAN, Silva, PRETNAR, Zvonka, STEINBUCH, Majda, SAPAČ, Irena, SELJAK, Marta, STRUŽNIK, Ema, URBANIJA, Jože. Idejni načrt razvoja slovenskih šolskih knjižnic. Šolska knjižnica, ISSN 0353-8958, 1995, let. 5, št. 3, str. 4-30. Ilustr. [COBISS.SI-ID 55896064]

108. SELJAK, Marta, ŠOBOT, Pero, KOS, Gorazd. Novosti IZUM/COBISS : [predavanje na] INFOS, Ljubljana, 21.-25. 11. 1995. Maribor, 1995: Institut informacijskih znanosti. 1 disketa (3,5"). [COBISS.SI-ID 242709]

109. SELJAK, Marta, ŠTOK, Bojan. Ponudba baz podatkov preko sistema COBISS/ATLASS : predstavitev informacijskega sistema INFORS, 11.10.1995 : [v predavalnici Oddelka NTF za kemijsko izobraževanje in informatiko v Ljubljani]. Maribor, 1995: Institut informacijskih znanosti. 9 f., [11] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 241429]

110. SELJAK, Marta. Presentation of the COBISS system : (Cooperative Online Bibliographic System & Services) : [predstavitev na] 21th meeting of directors of ISSN, 19-22 September 1995 [Ljubljana]. Maribor, 1995: Institut informacijskih znanosti. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 241941]

111. SELJAK, Marta, ZEBEC, Branko, ŠOBOT, Pero. Presentation of the COBISS system : (Cooperative Online Bibliographic System & Services) : [predstavitev na] International summer school, Radovljica, 26th to 30th june 1995. Maribor, 1995: Institut informacijskih znanosti. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 242197]


1994


112. SELJAK, Marta. Specialne knjižnice in sistem COBISS = Special libraries and the COBISS system. V: ČEŠNOVAR, Nada (ur.). Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja, Kakovost storitev v specialni knjižnici : zbornik referatov. Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica. 1994, str. 111-123. [COBISS.SI-ID 190485]


1991


113. SELJAK, Marta. Možnosti aplikacije nekaterih vidikov delovanja CONSER programa v sistemu vzajemne katalogizacije COBISS. V: ŠERCAR, Tvrtko (ur.). Tretiranje znanstvenih in strokovnih publikacij in polpublikacij v online dostopnih bazah podatkov za znanost in tehnologijo. Maribor: Univerza, Institut informacijskih znanosti. 1991, str. 67-79. [COBISS.SI-ID 3847684]


1990


114. SELJAK, Marta, URBAJS, Alojz. A model of on line catalogue of periodicals in the Yugoslav system for scientific and technological information. V: LUŽAR, Vesna (ur.). Proceedings of the 12th International Symposium Computer at the University, Cavtat, June 11-15, 1990 = Zbornik radova 12. Medjunarodnog simpozija kompjuter na sveučilištu, Cavtat, 11.-15. lipnja [junija] 1990. Zagreb: Sveučilišni računski centar, University Computing Centre, SRCE. 1990, str. 12.3.1-12.3.7. [COBISS.SI-ID 74005]

115. SELJAK, Marta, URBAJS, Alojz. Centralni katalog serijskih publikacija kao sastavni deo jugoslovenske bibliografsko-kataložne baze podataka : [referat na Godišnji konferenciji DB BIH: Tehnološke inovacije u bibliotekama: značaj, promjene i tekuči problemi, 19-20.4.1990, Prijedor]. Maribor, 1990. 11 str. [COBISS.SI-ID 220181]

116. SELJAK, Marta. Model enotnega informacijskega sistema gospodarjenja s stanovanjskim skladom v SR Sloveniji. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja, ISSN 0547-3101. [Tiskana izd.], 1988, let. 34, št. 5/6, str. 315-318, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11021826]

117. SELJAK, Marta, URBAJS, Alojz, CURK, Lidija. Poročilo o obisku knjižnic v ZDA in Kanadi v času od 21.06.1990 do 15.07.1990. Maribor: Institut informacijskih znanosti, 1990. 40 str., [16] f. pril. [COBISS.SI-ID 222997]

118. SELJAK, Marta, URBAJS, Alojz. Yugoslav online union catalogue of serials : [predstavitev na 16. sestanku direktorjev ISDS, 22-23.10.1990, Lisbona]. Maribor, 1990. 7 f. [COBISS.SI-ID 2138884]


1989


119. SELJAK, Marta, URBAJS, Alojz. Centralni katalog serijskih publikacija kao sastavni deo jugoslovenske bibliografsko-kataloške baze podataka. V: Razvoj znanstvenih časopisa u Jugoslaviji do godine 2000 : program i sažeci. Zagreb: Institut informacijskih znanosti. 1989. [COBISS.SI-ID 241685]

120. SELJAK, Marta, URBAJS, Alojz. Centralni katalog serijskih publikacija kao sastavni deo jugoslovenske bibliografsko-kataložne baze podataka : [referat na 13.savjetovanju o znanstvenim i stručnim publikacijama: Razvoj znanstvenih časopisa u Jugoslaviji do godine 2000, 20-22.11.1989, Pula]. Maribor, 1989. [9] f. [COBISS.SI-ID 220437]

121. URBAJS, Alojz, SELJAK, Marta. International serials data system (ISDS) on-line accessible at information servis (HOST) of SNTIJ : ELAG. V: WILLER, Mirna (ur.). 13th library systems seminar, Zagreb, April 26-28 1989. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna biblioteka. 1989, str. 97-100. [COBISS.SI-ID 211733]

122. URBAJS, Alojz, SELJAK, Marta. Online iskanje v bazah podatkov : priročnik za uporabnike : Programski sistem ATLASS : (verzija 2.1). Maribor: Računalniški center, 1989. 62, [74], 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1326085]

123. URBAJS, Alojz, SELJAK, Marta. Online pretraživanje baza podataka : priručnik za korisnike : Programski sistem ATLASS : (verzija 2.1). Maribor: Računalniški center, 1989. 62, [92], 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 214805]


1988


124. SELJAK, Marta. Opredelitev informacijskih potreb posameznih ravni upravljanja v procesih gospodarjenja s stanovanjskim skladom v SR Sloveniji : magistrsko delo. Maribor, 1988. 144 f. [COBISS.SI-ID 211989]

125. SELJAK, Marta. Opredeljevanje informacijskih potreb za proces gospodarjenja s stanovanjskim skladom v SR Sloveniji. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja, ISSN 0547-3101. [Tiskana izd.], 1988, let. 34, št. 5/6, str. 365-371. [COBISS.SI-ID 11025154]

126. SELJAK, Marta. Predstavitev modela enotnega informacijskega podsistema stanovanjskega gospodarstva za področje gospodarjenja s stanovanjskim skladom v družbenem upravljanju : [seminar za delavce stanovanjskih skupnosti, ki so zadolženi za razvoj informacijskega sistema, Ljubljana 7.6.1988. Ljubljana: Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, 1988. 7 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 222485]


1987


127. SELJAK, Marta, URBAJS, Alojz, SELJAK, Tomaž, CURK, Lidija, SOJČ, Mihael, ŠOŠTARIČ, Davor, NEUMÜLLER, Marko, SLATINEK, Iztok, BIBIČ, Saša, JERETIN, Janja, VEZJAK, Dušan, PUČKO, Franc. Model informacijskega sistema stanovanjskega gospodarstva za področje gospodarjenja s stanovanjskim skladom : (programske rešitve). Maribor: Univerza v Mariboru, Računalniški center, 1987. 2 zv. (215,142 str.), graf. prikazi, tabele, ekranske slike. [COBISS.SI-ID 87573]

128. SELJAK, Tomaž, SELJAK, Marta, URBAJS, Alojz, ERJAVEC, Jože, BAJEC, Primož. Oblikovanje in razvoj modela enotnega inform. podsistema stanovanjskega gospodarstva za področje gospodarjenja s stanovanjskim skladom v družbenem upravljanju, (Varstvo in humanizacija človekovega okolja in gospodarjenja v prostoru). Maribor: Univerza v Mariboru, Računalniški center, 1987-1988. 2 zv. (161; 186 str., pril.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 23989504]


1986


129. SELJAK, Tomaž, SELJAK, Marta. Razvoj jedinstvenog informacijskog sistema stambene privrede u SR Sloveniji, kao podsistem društvenog sistema informiranja. V: BIGOVIĆ, Danilo (ur.). Zbornik radova, VIII jugoslavensko savjetovanje Društveni sistem informiranja `86, Zagreb, 13. i 14. listopad 1986. Zagreb: Zavod za informatičku djelatnost SR Hrvatske. [1986], str. II 8/1-II 8/9. [COBISS.SI-ID 68612]


1985


130. SELJAK, Tomaž, SELJAK, Marta. Gradivo za predstavitev programske opreme : in rezultatov uporabe sodobne informacijske tehnologije pri izgradnji računalniško podprtega informacijskega sistema stanovanjskega gospodarstva : Posvetovanje samoupravnih stanovanjskih skupnosti, Ljubljana 24.4.1985. Maribor: Višja pravna šola: Računalniški center Univerze v Mariboru; Nova Gorica: Samoupravna stanovanjska in komunalna skupnost, 1985. 16 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 222229]

131. NEUMÜLLER, Marko, SELJAK, Marta, URBAJS, Alojz, SELJAK, Tomaž, TORKAR, Marko, BUKOVŠEK, Ivan. Materialno poslovanje : razvojna naloga. Maribor: Univerza, Računalniški center; Kobarid: Tovarna igel TIK, 1985. 87 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 209685]

132. SELJAK, Tomaž, SELJAK, Marta. Rezultati primene savremene informacione tehnologije kod izgradnje informacionog sistema stambene privrede : Interbiro-informatika Zagreb, 14-18.10.1985. Maribor: Univerza, Računalniški center, 1985. 16 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 222741]

133. SELJAK, Marta. Vloga in pomen sodobne informacijske tehnologije pri izgradnji informacijskega sistema stanovanjskega gospodarstva. Zbornik Višje pravne šole, ISSN 0352-8154, 1985, let. 2, št. 2, str. 419-429, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 212501]


1984


134. SELJAK, Marta. Izgradnja računalniško podprtega informacijskega sistema stanovanjskega gospodarstva : poročilo o raziskovalno razvojni nalogi. Maribor: Univerza, Višja pravna šola: Univerza, Računalniški center, 1984. 42 f., 10 f. pril., ekranske skice. [COBISS.SI-ID 174613]

135. SELJAK, Marta. Stanovanjsko gospodarstvo. Maribor: Univerza, Višja pravna šola, 1984. 41 f. [COBISS.SI-ID 223509]


1983


136. SELJAK, Marta. Idejne zasnove informacijskega sistema stanovanjskega gospodarstva s sodobno tehnologijo obdelave podatkov. Nova Gorica: Samoupravna stanovanjska skupnost občine Nova Gorica: Univerza v Mariboru, Višja pravna šola, 1983. 15 f., ekranske slike. [COBISS.SI-ID 221205]


1982


137. KLASINC, Franc, SELJAK, Marta, PODGORNIK, Vojko, JAMNIKAR, Josip. Elaborat o ekonomski upravičenosti nabave računalniškega sistema za potrebe upravljanja in spremljanja proizvodnje. Maribor, 1982: SOZD ELKOM: DO TSN: DO Strojna. [78] f., [7] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 220949]

138. SELJAK, Tomaž, SELJAK, Marta, URBAJS, Alojz, NEUMÜLLER, Marko, JELČIČ, Nikola. Materialno poslovanje : [razpis delovne dokumentacije]. Maribor: Univerza, Visoka tehniška šola; Gorica: Vozila, 1982. loč. pag., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 223253]

139. KLASINC, Franc, SELJAK, Marta, PODGORNIK, Vojko, JAMNIKAR, Josip. Povzetek elaborata o ekonomiki upravičenosti nabave računalniškega sistema za potrebe upravljanja in spremljanja proizvodnje v TSN in Strojni Maribor. [Maribor, 1982: SOZD ELKOM: DO TSN: DO Strojna]. [7] f. [COBISS.SI-ID 244501]


1981


140. SELJAK, Marta. Problematika razvoja računalniško podprtega informacijskega sistema v TSN. Maribor: Tovarna stikalnih naprav, 1981. 9 f. [COBISS.SI-ID 242965]

141. SELJAK, Tomaž, SELJAK, Marta. Spremljanje zalog in obračun proizvodnje. Maribor: [s.n.], 1981. 37 f. [COBISS.SI-ID 223765]


1979


142. SELJAK, Marta. Analiza delovne organizacije "Teksta" Maribor od 1975 do 1978. Maribor: Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, Podružnica Maribor, 1979. 61 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 221973]

143. SELJAK, Marta. Analiza uspešnosti poslovanja DO PIK TOZD Vezenina Maribor od 1975 do 1978 : (z vidika sprememb po integraciji v delovno organizacijo PIK Maribor). Maribor: Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, Podružnica Maribor, 1979. 46 str., [14] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 221717]

144. SELJAK, Marta. Informacija o delovanju SOZD "TIMA" Maribor. Maribor: Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, Podružnica Maribor, 1979. 59 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 221461]Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 3. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 28. 3. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 28. 3. 2018