COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Dr. Tvrtko Šercar [13911]

Osebna bibliografija za obdobje 1975-20182018


1. Organizacija znanja : OZ. Šercar, Tvrtko (član uredniškega odbora 2014-). [Online izd.]. Maribor: IZUM, 2002-. ISSN 1580-9803. [COBISS.SI-ID 119257600]


2016


2. ŠERCAR, Tvrtko. Strukturna kriza avtorske pravice, 1. del = Structural crisis of copyright, part 1. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-9803. [Online izd.], 2016, letn. 21, zv. 1, str. 25-46. http://home.izum.si/cobiss/oz/HTML/OZ_2016_1_final/index.html#29/z, doi: 10.3359/oz1601025. [COBISS.SI-ID 2176789]

3. ŠERCAR, Tvrtko. Strukturna kriza avtorske pravice, 2. del = Structural crisis of copyright, part 2. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-9803. [Online izd.], 2016, letn. 21, zv. 2, str. 85-116, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/oz/HTML/OZ_2016_2_final/index.html#27/z, doi: 10.3359/oz1602085. [COBISS.SI-ID 2183957]


2015


4. ŠERCAR, Tvrtko. Antropologija informacij : transdisciplinarno podpolje informacijske znanosti. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-9803. [Online izd.], 2015, letn. 20, zv. 1, str. 27-41. http://home.izum.si/cobiss/oz/HTML/OZ_2015_1_final/index.html#30, doi: 10.3359/oz1501027. [COBISS.SI-ID 2153749]

5. ŠERCAR, Tvrtko. Od RBU do COBIB. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-9803. [Online izd.], 2015, letn. 20, zv. 2, str. 78-98. http://home.izum.si/cobiss/oz/HTML/OZ_2015_2_final/index.html#16, doi: 10.3359/oz1502078. [COBISS.SI-ID 2166293]

6. ŠERCAR, Tvrtko. Socialna ekonomija sistema COBISS in mreže COBISS.Net. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-9803. [Online izd.], 2015, letn. 20, zv. 1, str. 15-20, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/oz/HTML/OZ_2015_1_final/index.html#18, doi: 10.3359/oz1501015. [COBISS.SI-ID 2153493]


2014


7. ŠERCAR, Tvrtko. Mariborski kanconier, (Zbirka Oglej, 20). Maribor: Mariborska literarna družba, 2014. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-6850-14-8. [COBISS.SI-ID 70746625]

8. ŠERCAR, Tvrtko. Svet na novi prelomnici : zabeležke ob branju knjig Capital in the twenty-first century Thomasa Pikettyja, The entrepreneurial state Mariane Mazzucato in Karl Marx: a nineteenth-century life Jonathana Sperberja. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-9803. [Online izd.], 2014, letn. 19, zv. 2, str. 84-90. http://home.izum.si/cobiss/oz/HTML/OZ_2014_2_final/index.html#42/z, doi: 10.3359/oz1402084. [COBISS.SI-ID 2140693]


2013


9. Organizacija znanja : OZ. Šercar, Tvrtko (član uredniškega odbora 2002-2013). [Tiskana izd.]. Maribor: IZUM, 2002-2013. ISSN 1580-979X. [COBISS.SI-ID 119251200]

10. ŠERCAR, Tvrtko. Viktor Mayer-Schönberger and Kenneth Neil Cukier: Big data: a revolution that will transform how we live, work and think. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2013, letn. 18, zv. 1/4, str. 47-49. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2013_1-4/Html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz1314047. [COBISS.SI-ID 2124565]


2012


11. ŠERCAR, Tvrtko. Informacijska ekologija : (2. del članka Plaidoyer za prenovljeno teorijo informacij). Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2012, letn. 17, zv. 3, str. 105-123, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_3/Html/clanek_00.html, doi: 10.3359/oz1203105. [COBISS.SI-ID 2075669]

12. ŠERCAR, Tvrtko. John M. Budd: Self-examination: the present and future of librarianship. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2012, letn. 17, zv. 4, str. 184-185. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_4/Html/clanek_05.html, doi: 10.3359/oz1204184. [COBISS.SI-ID 2107157]

13. ŠERCAR, Tvrtko. Plaidoyer za prenovljeno teorijo informacij. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2012, letn. 17, zv. 2, str. 60-74, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_2/Html/clanek_01.html, doi: 10.3359/oz1202060. [COBISS.SI-ID 2069269]


2010


14. ŠERCAR, Tvrtko. Chris Anderson : Free - the future of radical price. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 15, zv. 1/2, str. 84-89. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2010_1-2/Html/clanek_17.html, doi: 10.3359/oz1001084. [COBISS.SI-ID 2013205]

15. ŠERCAR, Tvrtko. Erik Qualman: Socialnomics : how social media transforms the way we live and do business. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 15, zv. 4, str. 189-192. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2010_4/Html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz1004189. [COBISS.SI-ID 2023189]


2009


16. ŠERCAR, Tvrtko. Chris Anderson: The long tail : the new economics of culture and commerce. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2009, letn. 14, zv. 1/2, str. 41-47. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_1-2/Html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz0912041. [COBISS.SI-ID 1978389]

17. ŠERCAR, Tvrtko, TROJAR, Valerija. Modrost kot predmet informacijske znanosti. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2009, letn. 14, zv. 3, str. 62-80. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_3/Html/clanek_02.html, doi: 10.3359/oz0903062. [COBISS.SI-ID 1990677]


2008


18. ŠERCAR, Tvrtko, TROJAR, Valerija. ERIH - evropski referenčni seznam za humanistične vede. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2008, letn. 13, zv. 2, str. 81-86. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_2/Html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz0802081. [COBISS.SI-ID 1949717]

19. ŠERCAR, Tvrtko. Hirschev h- in m-kazalnik za napoved znanstvene kariere. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2008, letn. 13, zv. 1, str. 7-9. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_1/Html/clanek_02.html, doi: 10.3359/oz0801007. [COBISS.SI-ID 1935125]


2007


20. ŠERCAR, Tvrtko. The Commission`s Green paper on the future of the area : comments of EUROHORCs and EFS on the Green Paper (3. 9. 2007). Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 3, str. 188-189. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_3/Html/clanek_14.html, doi: 10.3359/oz0703188. [COBISS.SI-ID 1922581]

21. ŠERCAR, Tvrtko (intervjuvanec). Dr. Tvrtko Šercar. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 2, str. 75-81, portret. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_2/Html/clanek_03.html, doi: 10.3359/oz0702075. [COBISS.SI-ID 1908501]

22. ŠERCAR, Tvrtko. Green paper: The European Research Area - new perspectives (Brussels, 4.4.2007). Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 2, str. 97-99. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_2/Html/clanek_07.html, doi: 10.3359/oz0702097. [COBISS.SI-ID 1909525]

23. ŠERCAR, Tvrtko, BRBRE, Igor. Prispevek k filozofiji knjižničarstva in informacijske znanosti. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 3, str. 119-136. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_3/Html/clanek_03.html, doi: 10.3359/oz0703119. [COBISS.SI-ID 1919765]

24. ŠERCAR, Tvrtko. Računalništvo, informacijska znanost in inženirstvo - zidaki nove znanstvene revolucije. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 1, str. 10-15. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_1/Html/clanek_02.html, doi: 10.3359/oz0701010. [COBISS.SI-ID 1894165]

25. ŠERCAR, Tvrtko. Težakov glokalizam. V: TEŽAK, Đurđica (ur.). Profesor Božo Težak, lučonoša znanosti. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 2007., str. 272-288. [COBISS.SI-ID 1897749]

26. PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko. Vloga kulturnega konteksta pri nastajanju knjižničnih informacijskih sistemov v mreži COBISS.Net. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 4, str. 206-212. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_04.html, doi: 10.3359/oz0704206. [COBISS.SI-ID 1927445]


2006


27. ŠERCAR, Tvrtko. Digiteka - prispevek k razpravi o "digitalni knjižnici". Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 1/2, str. 19-23. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_1-2/html/clanek_02.html, doi: 10.3359/oz0612019. [COBISS.SI-ID 1861397]

28. ŠERCAR, Tvrtko. Filozofija bibliotekarstva in informacijske znanosti : ali sta bibliotekarstvo in informacijska znanost v filozofiji informacij dokončno pridobila ustrezen teoretični dom?. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 3, str. 75-80. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_3/html/clanek_03.html. [COBISS.SI-ID 1870613]

29. ŠERCAR, Tvrtko, SAVIČ, Daria. Idejni projekt negovalnega doma : 1. faza : osnutek. Maribor: Šercar, Savič, 2006, cop. 2005/2006. 21 str. [COBISS.SI-ID 1853205]


2005


30. ŠERCAR, Tvrtko. Ali Slovenija noče informacijske znanosti?. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 1, str. 18-28. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_1/html/clanek_03.html, doi: 10.3359/oz0501018. [COBISS.SI-ID 1825301]

31. ŠERCAR, Tvrtko. Going live: starting and running a virtual reference service (Steve Coffman). Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 1, str. 53-55. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_1/html/clanek_10.html, doi: 10.3359/oz0501053. [COBISS.SI-ID 1826837]

32. ŠERCAR, Tvrtko. Mapping the global future (National intelligence council). Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 3, str. 185-189. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_3/html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz0503185. [COBISS.SI-ID 1841429]

33. ŠERCAR, Tvrtko. Nebesko splavdenje, (Zbirka Oglej, 14). Maribor: Mariborska literarna družba, 2005. 128 str., ilustr. ISBN 961-6483-25-0. ISBN 978-961-6483-25-4. [COBISS.SI-ID 54371585]


2004


34. Anglo-ameriška katalogizacijska pravila : druga izdaja, revizija iz leta 2002. Maribor: IZUM, 2004-. [COBISS.SI-ID 1882389]

35. ŠERCAR, Tvrtko. "Digitalna knjižnica" svetovalnega komiteja predsednika ZDA za informacijsko tehnologijo PITAC. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 2, str. 84-88. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_2/html/clanek_08.html, doi: 10.3359/oz0402084. [COBISS.SI-ID 1779989]

36. SELJAK, Tomaž (intervjuvanec), SELJAK, Marta (intervjuvanec), ZEBEC, Branko (intervjuvanec), ŠERCAR, Tvrtko (intervjuvanec), URBAJS, Alojz (intervjuvanec). 20 let v razvoju knjižničnih sistemov. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 3, str. [136]-144, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_3/html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz0403136. [COBISS.SI-ID 1809685]

37. ŠERCAR, Tvrtko. Historical studies in information science (ur. Trudi Bellardo Hahn in Michael Buckland). Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 4, str. 212-217. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_4/html/clanek_13.html, doi: 10.3359/oz0404212. [COBISS.SI-ID 1820181]

38. ŠERCAR, Tvrtko. Kiberangelčki umazanega obraza. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 1, str. 14-19. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_1/html/clanek_02.html, doi: 10.3359/oz0401014. [COBISS.SI-ID 1774357]

39. ŠERCAR, Tvrtko. Ob slovenskem prevodu revizije druge izdaje AACR iz leta 2002. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 4, str. 188-193. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_4/html/clanek_08.html, doi: 10.3359/oz0404188. [COBISS.SI-ID 1818901]

40. ŠERCAR, Tvrtko. Virtualni posredniški center in baza znanja ERPANET. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 3, str. 154-156. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_2/html/clanek_13.html, doi: 10.3359/oz0403154. [COBISS.SI-ID 1810709]


2003


41. ŠERCAR, Tvrtko. The interspace : concept navigation across distributed communities (Bruce R. Schatz). Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, let. 8, zv. 2, str. 104-106, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_2/html/clanek_7.html, doi: 10.3359/oz0302104. [COBISS.SI-ID 1751061]

42. ŠERCAR, Tvrtko. Knjižničarstvo in tehnološki razvoj proti knjižnici brez knjig. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, letn. 8, zv. 1, str. 26-45. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_1/html/clanek_03.html. [COBISS.SI-ID 1727765]

43. KOLENC, Ljudmila, OŠTIR, Bojan, ŠERCAR, Tvrtko. The need for a new professional ontobroker specialization in the digital environment. V: CALLAOS, Nagib (ur.). Proceedings, 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics [also] SCI 2003, July 27-30, 2003 Orlando, Florida, USA. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics. cop. 2003, str. 59-62, ilustr. [COBISS.SI-ID 1753365]

44. ŠERCAR, Tvrtko. SIBIS pocket book 2002/03 : measuring the information society in the EU, the EU accession countries, Switzerland and the US. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, let. 8, zv. 3, str. 148-156, tabele. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_3/html/clanek_07.html, doi: 10.3359/oz0303148. [COBISS.SI-ID 1756437]


2002


45. ŠERCAR, Tvrtko, OŠTIR, Bojan. Informacijska sociologija, ekonomija in informacijska (meta)fizika. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2002, let. 7, zv. 1/2, str. 13-26. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_1-2/html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 1427733]

46. ŠERCAR, Tvrtko, OŠTIR, Bojan. Informacijska sociologija, ekonomija in informacijska (meta)fizika : [predstavitev na občnem zboru DBC, Celje, 16. maj 2002]. Maribor: Inštitut informacijskih znanosti, 2002. 17 str., 51 f. prosojnic, grafični prikazi. [COBISS.SI-ID 1390869]

47. ŠERCAR, Tvrtko. Ontologies : a silver bullet for knowledge management and electronic commerce (Dieter Fensel). Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2002, letn. 7, zv. 3/4, str. 121-122. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_3-4/html/clanek_11.html, doi: 10.3359/oz0234121. [COBISS.SI-ID 1443093]


2001


48. ŠERCAR, Tvrtko, OŠTIR, Bojan. Dva clusterja (grozda) informacijske ekonomije : eno poimenovanje, dve vsebini. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2001, letn. 6, zv. 4, str. 1-12, tabela. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2001_4/Html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 1375765]

49. ŠERCAR, Tvrtko. Kritika kritike teorij informacijske družbe. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2001, let. 6, zv. 2, str. 29-43. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2001_2/Html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 463125]

50. ŠERCAR, Tvrtko. Prihodnost (anglo-ameriške) katalogizacije : problemski prikaz knjige Connell, T. H. and Maxwell, R. L. (Eds.) The Future of Cataloging: Insights from the Lubetzky Symposium. Chicago and London: ALA, 2000. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2001, let. 6, zv. 3, str. 65-75. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2001_3/Html/clanek_05.html. [COBISS.SI-ID 1295637]

51. ŠERCAR, Tvrtko. Priloga h kritiki tehnološkega determinizma in globalizma. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2001, let. 6, zv. 3, str. 9-49. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2001_3/Html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 1294869]

52. ŠERCAR, Tvrtko, OŠTIR, Bojan, ROGINA, Anka, UJEVIĆ, Tvrtko. Proučevanje uporabe elektronskih časopisov: stičišče informacijske znanosti in sociologije. V: GRAD, Janez (ur.). Zbornik posvetovanja = Proceedings of Slovenian Informatics Conference 2001, Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 18.-21. april 2001. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika: = Slovenian Society Informatika. 2001, str. 505-506. [COBISS.SI-ID 445717]

53. ŠERCAR, Tvrtko, OŠTIR, Bojan, ROGINA, Anka, UJEVIĆ, Tvrtko. Proučevanje uporabe elektronskih časopisov: Stičišče informacijske znanosti in sociologije (2. del od 2 delov). COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2001, let. 6, zv. 1, str. 1-26, tabele. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2001_1/Html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 448533]

54. KOLENC, Ljudmila, ŠERCAR, Tvrtko. The acceptance and the use of distance teaching/learnig systems by students and teachers at the University College of Nursing Studies, University of Maribor : results of a survey. V: DEBEVC, Matjaž (ur.), KOROŠEC, Dean (ur.). Using technology in open and distance learning : proceedings of the 2nd International DETECH Workshop, September, 13-14, 2001, Maribor, Slovenia. Maribor: Univerza, Center za razvoj študija na daljavo: = University, Center for Distance Education Development. 2001, str. 161-166. [COBISS.SI-ID 646308]


2000


55. KOLENC, Ljudmila, ŠERCAR, Tvrtko. The basis for a pilot project for the development of distance education at the University College of Nursing Studies of the University of Maribor. V: DEBEVC, Matjaž (ur.), KOROŠEC, Dean (ur.). Using technology in open and distance learning : proceedings of the International DETECH Workshop, Vienna, Austria, December 6, 2000. Maribor: University, Center for Distance Education Development - CDED. 2000, str. 117-129. [COBISS.SI-ID 542116]

56. ŠERCAR, Tvrtko, SOROKIN, Branka. Časopis. V: BROZOVIĆ, Dalibor (ur.), KOVAČEC, August (ur.), RAVLIĆ, Slaven (ur.). Hrvatska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2000, zv. 2: Be-Da, str. 653-655. [COBISS.SI-ID 1823765]

57. ŠERCAR, Tvrtko. Diskontinuitet analognog i digitalnog prostora = Discontinuity of the analogue and digital space : knjižničarska struka na raspuću = librarianship at the intersection. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, ISSN 0507-1925. [Tiskano izd.], 2000, god. 43, br. 4, str. 15-33. [COBISS.SI-ID 472597]

58. ŠERCAR, Tvrtko. Diskontinuitet analognog i digitalnog prostora : knjižničarska struka na raspuću. V: Nova pomagala za novo tisućljeće : radni materijali. [S. l.: Hrvatsko knjižničarsko društvo. 2000], str. 5. [COBISS.SI-ID 412181]

59. ŠERCAR, Tvrtko. Gradivo za uvod v kritiko informacijske družbe. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2000, let. 5, zv. 1, str. 1-17. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2000_1/Html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 399125]

60. ŠERCAR, Tvrtko, ŠTOK, Bojan. Katalogizacija slike i zvuka u sistemu COBISS. V: NOVOSEL, Pavao (ur.). Drugi znanstveni skup Novi mediji 2000 : modeli multimedijske informacijske baze : zbornik radova, (Biblioteka Komunikologijsko-novinarskog odsjeka Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu). Zagreb: Fakulteta političkih znanosti, Komunikologijsko-novinarski odsjek: Hrvatska izvještajna novinska agencija. 2000, str. 29-38. [COBISS.SI-ID 428309]

61. ŠERCAR, Tvrtko, ŠTOK, Bojan. Katalogizacija slike i zvuka u sistemu COBISS : [predstavitev na] 2. znanstvenem skupu Novi mediji 2000 : pristup i pretraživanje sadržaja multimedijskih informacijskih baza, Zagreb, 04.04.2000. Maribor: Institut informacijskih znanosti, Maribor, 2000. 1 optični disk (CD-ROM), barve. [COBISS.SI-ID 396053]

62. ŠERCAR, Tvrtko. Klinični pristop Boža Težaka h knjižničnemu in informacijskemu izobraževanju in delovanju. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2000, let. 5, zv. 2, str. 14-19. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2000_2/Html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 405013]

63. GORMAN, Michael, ZALOKAR, Matjaž (avtor dodatnega besedila, urednik), ŠERCAR, Tvrtko (urednik). Kratki AACR2 : revizija iz leta 1998. Maribor: Institut informacijskih znanosti, IZUM, 2000. XIX, 175 str. ISBN 961-6133-05-5. [COBISS.SI-ID 45474817]

64. ŠERCAR, Tvrtko. Premislek o razlikah med stališči znanstvenikov in knjižničarjev do publikacij : ob izidu priročnika [Council of Biology Editors (CBE). Scientific Style and Format: The CBE Manual for Authors, Editors, and Publishers. 6th Edition, Cambridge (U.K.)-New York: Cambridge University Press, 1999]. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2000, let. 5, zv. 2, str. 36-39. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2000_2/Html/clanek_06.html. [COBISS.SI-ID 406037]

65. ŠERCAR, Tvrtko. Toward an assessment of Božo Težak's contribution to the development of information science (1). COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2000, let. 5, zv. 2, str. 1-13. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2000_2/Html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 404757]


1999


66. ŠERCAR, Tvrtko, OŠTIR, Bojan, ROGINA, Anka. Ali gre za spremembo paradigme znanstvenega komuniciranja? : primer elektronskih znanstvenih časopisov s področja informacijske znanosti in knjižničarstva (1. del od 2 delov). COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1999, let. 4, zv. 3, str. 18-32. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1999_3/html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 360469]

67. ŠERCAR, Tvrtko. Delo v sodobni knjižnici: prispevek k sociologiji (ne)knjižničarskih poklicev. V: GRAD, Janez (ur.). Zbornik posvetovanja, Dnevi slovenske informatike, Portorož, 21.-24. april 1999. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. 1999, str. 729-738. [COBISS.SI-ID 341269]

68. ŠERCAR, Tvrtko. Donald A. Norman "The invisible computer", Cambridge, London: The MIT Press, 1999, 302 str., ISBN 0-262-14065-9. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1999, let. 4, zv. 3, str. 50-52. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1999_3/html/clanek_08.html. [COBISS.SI-ID 362005]

69. ŠERCAR, Tvrtko. Fenomenološki pogled na internet kot medij civilne družbe. V: BOHINC, Rado (ur.), ČERNETIČ, Metod (ur.). Civilna družba v Sloveniji in Evropi : stanje in perspektive : zbornik razprav, SAZU, 23. marec 1999. Ljubljana: Društvo Občanski forum: FDV. 1999, str. 329-330. [COBISS.SI-ID 397589]

70. ŠERCAR, Tvrtko. John Feather (Ed.) Transforming libraries and educating librarians: essays in memory of Peter Havard-Williams (Preoblikovanje knjižnic in izobraževanje knjižničarjev: eseji v spomin na Petra Havarda-Williamsa). London: Taylor Graham, 1997, ISBN 0 947568 72 7. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1999, let. 4, zv. 4, str. 50-57. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1999_4/Html/clanek_10.html. [COBISS.SI-ID 388117]

71. ŠERCAR, Tvrtko. Knjižnice v precepu med državo in civilno družbo. V: BOHINC, Rado (ur.), ČERNETIČ, Metod (ur.). Modra knjiga, Civilna družba v Sloveniji in Evropi. Ljubljana: Društvo Občanski forum: Služba Vlade RS za evropske zadeve. 1999, str. 309-320. [COBISS.SI-ID 395541]

72. ŠERCAR, Tvrtko. Michael Buckland "Information and information systems", New York: Greenwood Press, 1991, 225 str., ISBN 0-313-27463 [i.e. 0-313-27463-0]. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1999, let. 4, zv. 2, str. 19-21. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1999_2/html/clanek_05.html. [COBISS.SI-ID 364309]

73. ŠERCAR, Tvrtko, OŠTIR, Bojan, ROGINA, Anka, UJEVIĆ, Tvrtko. Nekatere implikacije procesa spreminjanja paradigme znanstvenega komuniciranja za visokošolske knjižnice = Some implications of the scientific communications paradigm alteration process for academic libraries. V: GRADIŠAR, Vera (ur.). Pomen in delo visokošolskih knjižnic = The role and activity of academic libraries : [zbornik referatov]. Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica Univerze. 1999, str. 187-210. [COBISS.SI-ID 367381]

74. TUDOR-ŠILOVIĆ, Neva. Novi vetrovi v FID-u. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1999, let. 4, zv. 4, str. 59-61. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1999_4/Html/clanek_12.html. [COBISS.SI-ID 387349]

75. ŠERCAR, Tvrtko. O kliničkome pristupu i upravljanju znanjem u Težakovim radovima : [vabljeno predavanje na znanstvenem posvetovanju: Težakovi dani : obrazovanje informacijskih stručnjaka, Tuheljske toplice, 24. i 25.lipnja 1999]. Tuheljske toplice, 1999. [8] str. [COBISS.SI-ID 346645]

76. ŠERCAR, Tvrtko. Osebni pogled na konferenco uporabnikov COBISS '99 (IZUM, 1. december 1999). COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1999, let. 4, zv. 4, str. 24-27. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1999_4/Html/clanek_04.html. [COBISS.SI-ID 386069]

77. ŠERCAR, Tvrtko. Sylvia P. Webb "Knowledge Management: linchpin of change" (Upravljanje znanja: bistveni del sprememb). London: Aslib, 1998, 68 str. ISBN 0851424147. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1999, let. 4, zv. 1, str. 32. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1999_1/html/clanek_06.html. [COBISS.SI-ID 366101]

78. ZEBEC, Branko, ŠERCAR, Tvrtko. The use of the Internet in special libraries in Slovenia. V: APARAC, Tatjana (ur.). Digital libraries : interdisciplinary concepts, challenges and opportunities : proceedings of the third international conference on the conceptions of the library and information science, Dubrovnik, Croatia, May 23-26, 1999. Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, Filozofski fakultet; Lokve: Naklada Benja. 1999, str. 355-367, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 346389]


1998


79. PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko. Knjižnice in informacijska družba. V: BAVEC, Cene (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Informacijska družba : zbornik konference = Information society : proceedings of the conference, Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba, Ljubljana, 1998. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 1998, str. 22-25. [COBISS.SI-ID 316949]

80. PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko. Knjižnice kot organizacije znanja. V: GAMS, Matjaž (ur.). Informacijska družba 1998. 1. izd. Ljubljana: Institut Jožef Stefan: DZS. 1998, str. 24-28. [COBISS.SI-ID 335637]

81. ŠERCAR, Tvrtko. Mednarodno posvetovanje "Knjižnice evropskih mest v 21. stoletju" : 4.-7. november 1998, Varaždin, Hrvaška. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1998, let. 3, zv. 4, str. 33-34. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_4/html/clanek_05.html. [COBISS.SI-ID 455701]

82. ŠERCAR, Tvrtko. Mestna knjižnica kot socialno središče - primer Slovenije. V: KRAŠ, Marijan (ur.). Knjižnice europskih gradova u 21. stoljeću : zbornik radova, (Godišnjak Gradske knjižnice i čitaonice "Metel Ožegović" Varaždin, Br. 2). Varaždin: Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović". 1998, str. 35-48. [COBISS.SI-ID 320021]

83. ŠERCAR, Tvrtko. Mišljenje o nastavnom planu i programu dodiplomskog dvopredmetnog studija knjižničarstva i dopunskog dvogodišnjeg izvanrednog studija knjižničarstva na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Maribor: [Institut informacijskih znanosti], 1998. 4 f. [COBISS.SI-ID 271125]

84. ŠERCAR, Tvrtko. Nebibliotekarski strokovni profili v knjižnicah : Konferenca uporabnikov COBISS 1998 - poročilo z delavnice. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1998, let. 3, zv. 4, str. 42-43. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_4/html/clanek_12.html. [COBISS.SI-ID 457749]

85. ŠERCAR, Tvrtko, ZWITTER, Savina. Prikaz knjige Readings in Information Retrieval. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1998, let. 3, št. 1-2, str. 25. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_1-2/html/clanek_09.html. [COBISS.SI-ID 307221]

86. PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko. Primerjalni elementi pristopa k zakonodaji o knjižnicah. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, ISSN 0023-2424. [Tiskana izd.], 1998, let. 42, št. 2/3, str. 53-66. [COBISS.SI-ID 316181]

87. ŠERCAR, Tvrtko. Primerjava cene kataložnega zapisa v sistemu COBISS in pri uporabi računalniških knjižničnih centrov v ZDA in Kanadi. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1998, let. 3, zv. 1-2, str. 2-5, graf. prikazi. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_1-2/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 19154181]

88. ŠERCAR, Tvrtko. Standardi za specialne knjižnice (osnutek) Ljubljana, november 1997 - mnenje. Maribor: [Institut informacijskih znanosti], 1998. 3 f. [COBISS.SI-ID 271381]

89. ŠERCAR, Tvrtko. Težak in njegov učenec : nekaj spominov učenca na svojega učitelja. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1998, let. 3, št. 3, str. 31-36. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_3/html/clanek_07.html. [COBISS.SI-ID 326677]

90. ZEBEC, Branko, ŠERCAR, Tvrtko. Uporaba Interneta v specialnih knjižnicah v Sloveniji = The use of the Internet in special libraries in Slovenia. V: ČEŠNOVAR, Nada (ur.). Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja, Sodobne informacijske tehnologije in njihova uporaba v specialnih knjižnicah : zbornik referatov, VII. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Ljubljana, 5. - 6. november 1998. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. 1998, str. 29-44. [COBISS.SI-ID 318997]


1997


91. ŠERCAR, Tvrtko. CD-ROM tehnika nije ključno važna za budućnost knjižničnog i informacijskog sektora!. Polimeri : časopis za plastiku i gumu, ISSN 0351-1871, 1997, vol. 18, no. 1/2, str. 75-77. [COBISS.SI-ID 252693], [SNIP, Scopus do 10. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

92. PIVEC, Franci, SELJAK, Tomaž, ŠERCAR, Tvrtko. The COBISS system in the information economy of Slovenia. V: WATKINS, Judy (ur.), CONNOLLY, Pauline (ur.). The role of libraries in economic development : papers from the conference held in Ljubljana, April 1997. Boston Spa: IFLA Offices for UAP and International Lending. cop. 1997, str. 107-130, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 267029]

93. ŠERCAR, Tvrtko. Diskurz o informacijski neenakosti : urednikova beseda. V: HAYWOOD, Trevor. Info-bogataši - info-reveži : dostop in izmenjava v globalni informacijski družbi, (Biblioteka Globalna informacijska družba, št. 2). Maribor: Institut informacijskih znanosti. 1997, str. 281-288. [COBISS.SI-ID 260117]

94. HAYWOOD, Trevor. Info-bogataši - info-reveži : dostop in izmenjava v globalni informacijski družbi, (Biblioteka Globalna informacijska družba, št. 2). Maribor: Institut informacijskih znanosti, 1997. XIV, 300 str. ISBN 961-6133-03-9. [COBISS.SI-ID 42085377]

95. ŠERCAR, Tvrtko. Mišljenje o nastavnom programu poslijediplomskog znanstvenog studija "Organizacija znanja i teorija kulturne baštine" Filozofskog fakulteta - humanističko - društvene znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Maribor: [Institut informacijskih znanosti], 1997. 11 f. [COBISS.SI-ID 232469]

96. ŠERCAR, Tvrtko. Pismo uredništvu = Letter to editor. Polimeri : časopis za plastiku i gumu, ISSN 0351-1871, 1997, vol. 18, no. 3/4, str. 197-198. [COBISS.SI-ID 255765], [SNIP]

97. SELJAK, Tomaž (intervjuvanec), URBAJS, Alojz (intervjuvanec), ZEBEC, Branko (intervjuvanec), SELJAK, Marta (intervjuvanec), ŠERCAR, Tvrtko (intervjuvanec). Prihodnost v spominih : (razgovor ob 10. obletnici COBISS-a). COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1997, let. 2, št. 1, str. 2-8. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_1/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 298261]

98. ŠERCAR, Tvrtko. Strokovni sestanek "Predmetna obdelava - izhodišča in smernice" : NSK Zagreb. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1997, let. 2, št. 3, str. 19-20. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_3/html/clanek_07.html. [COBISS.SI-ID 289045]

99. ŠERCAR, Tvrtko. Težak - začetek informacijske dobe. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1997, let. 2, št. 3, str. 2-3. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_3/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 288277]

100. ŠERCAR, Tvrtko. Težak - začetek informacijske dobe : znanstveni sestanek. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882. [Tiskana izd.], 1997, let. 5, št. 4, str. 39-40. [COBISS.SI-ID 272405]


1996


101. ŠERCAR, Tvrtko. Mišljenje o nastavnom planu i programu dodiplomskoga studija Filozofskog fakulteta - humanističko - društvene znanosti Sveučilišta u Zagrebu, studij bibliotekarstva i studij informatologije. Maribor: [Institut informacijskih znanosti], 1996. 19 f. [COBISS.SI-ID 218389]

102. ŠERCAR, Tvrtko. Pregled pomembnejših dogodkov v razvoju informacijske znanosti - prispevek FID-a. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1996, let. 1, št. 3, str. 12-13. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_3/html/clanek_05.html. [COBISS.SI-ID 301589]

103. PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko, FLERE, Sergej. Pristop k longitudinalnemu študiju uporabnikov COBISS. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, ISSN 0023-2424. [Tiskana izd.], 1996, let. 40, št. 3/4, str. 65-78. [COBISS.SI-ID 207381]

104. ŠERCAR, Tvrtko, SELJAK, Marta, ŽAUCER, Matjaž. The relation between the user, the libraries and the bibliographic and information service in the electronic environment: Slovenian case. IATUL proceedings, ISSN 0966-4769, 1996, vol. 5, no. [1], str. 275-292. http://iatul.org/conference/proceedings/vol05/papers/Zaucer.html. [COBISS.SI-ID 225813]

105. ŠERCAR, Tvrtko. Sadašnji trenutak knjižničnih i informacijskih djelatnosti u Sloveniji. Informatologia, ISSN 1330-0067, 1995, let. 27, št. 3/4, str. 71-75. [COBISS.SI-ID 216085]

106. NORDIN, Jorund B. (urednik), GILI, Montserrat B. (urednik), ŠERCAR, Tvrtko (urednik). Who's who in the European information world 1997, (Who's who in the European information world ...). 3rd ed. London; New York: TFPL Publishing: EUSIDIC, The European Association of Information Services, 1996. 898 str., ilustr. ISBN 1-870889-67-3. [COBISS.SI-ID 218133]

107. ŠERCAR, Tvrtko. Zasnova in model informacijskega sistema za spremljanje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji - SICRIS. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1996, let. 1, št. 2, str. 20, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_2/html/clanek_08.html. [COBISS.SI-ID 286741]


1995


108. ŠERCAR, Tvrtko. Bibliografija del raziskovalcev Slovenije : predlog tipologije del. [Maribor: Institut informacijskih znanosti], 1995. 7 f. [COBISS.SI-ID 218645]

109. ŠERCAR, Tvrtko, URBAJS, Alojz, AMBROŽIČ, Vojko. Indigo-indeks: pokazatelj uštede kopiranjem zapisa u sistemu COBISS = Indigo-index: savings indicator by down loading of records in the COBISS system. Informatologia, ISSN 1330-0067, 1995, let. 27, št. 1/2, str. 23-29, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 206869]

110. ŠERCAR, Tvrtko. Predgovor k prvi izdaji nove IZUMove biblioteke "Globalna informacijska družba". V: LINE, Maurice Bernard. Vloga nordijskih akademskih, raziskovalnih in specialnih knjižnic na prelomnici, (Biblioteka Globalna informacijska družba, 1). Maribor: Institut informacijskih znanosti. 1995, str. 9-12. [COBISS.SI-ID 1438997]

111. RIBIČIČ, Ciril. Siva tipka 074. Bili su mi dragi. Zagreb: Birotisak, 1995. 91, [156] str., ilustr. ISBN 953-6156-12-1. ISBN 953-6156-13-X. [COBISS.SI-ID 216341]

112. ŠERCAR, Tvrtko. Tibor Tóth: Online pretraživanje baza podataka.- Zagreb: DRIP, 1995.; XXVII+121 str. ISBN 953-6363-05-4. Informatologia, ISSN 1330-0067, 1995, let. 27, št. 1/2, str. 41-42. [COBISS.SI-ID 207125]

113. LINE, Maurice Bernard, ŠERCAR, Tvrtko (avtor dodatnega besedila, urednik). Vloga nordijskih akademskih, raziskovalnih in specialnih knjižnic na prelomnici, (Biblioteka Globalna informacijska družba, 1). Maribor: Institut informacijskih znanosti, 1995. 142 str. ISBN 961-6133-02-0. [COBISS.SI-ID 37476865]

114. NORDIN, Jorund B. (urednik), ŠERCAR, Tvrtko (urednik). Who's who in the European information world 95/96, (Who's who in the European information world ...). 2nd ed. London; Washington: TFPL Publishing: EUSIDIC, The European Association of Information Services, 1995. 899 str., ilustr. ISBN 1-870889-51-7. [COBISS.SI-ID 1483081]


1994


115. BANGEMANN, Martin, ŠERCAR, Tvrtko (urednik). Evropa in globalna informacijska družba : priporočila za Evropski svet. Maribor: Institut informacijskih znanosti, IZUM, 1994. 35 str. [COBISS.SI-ID 183829]

116. Hrvatski znanstveni zbornik. Šercar, Tvrtko (glavni in odgovorni urednik 1993-1994). Zagreb: Matica hrvatska, 1971-. ISSN 1330-1330. [COBISS.SI-ID 36742144]

117. ŠERCAR, Tvrtko. Knjižnice prihodnosti : mariborski Institut informacijskih znanosti sprejema nove izzive. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 1994, let. 50, št. 268(15342), str. 43. [COBISS.SI-ID 217621]

118. ŠERCAR, Tvrtko. Kooperativni online bibliografski sustav i servisi COBISS = COBISS cooperative online bibliographic system and services. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, ISSN 0507-1925. [Tiskano izd.], 1994, let. 37, št. 1/2, str. 85-99. [COBISS.SI-ID 206357]

119. ŠERCAR, Tvrtko. Možda ipak odem na kupanje. Kolo Matice hrvatske : časopis za kulturu, umjetnost i društvena pitanja, ISSN 0354-057X, 1994, let. 4, št. 9/10, str. 827-832. [COBISS.SI-ID 216597]

120. ŠERCAR, Tvrtko. Planiranje znanosti. Hrvatski znanstveni zbornik, ISSN 1330-1330, 1994, let. 3, št. 1, str. I-V. [COBISS.SI-ID 216853]

121. ŠERCAR, Tvrtko (avtor dodatnega besedila). Predgovor k slovenskemu prevodu. V: Unimarc/normativni podatki : univerzalni format za normativne podatke. Maribor: Institut informacijskih znanosti, IZUM. 1994, str. VII. [COBISS.SI-ID 1437717]

122. ŠERCAR, Tvrtko. Prispevek k razpravi o novi stavbi UKL. Maribor: Institut informacijskih znanosti, 1994. 7 f. [COBISS.SI-ID 218901]

123. ŠERCAR, Tvrtko (prevajalec, urednik). Unimarc/normativni podatki : univerzalni format za normativne podatke. Maribor: Institut informacijskih znanosti, IZUM, 1994. VII, 74 str. ISBN 86-82047-00-4. [COBISS.SI-ID 34223617]


1993


124. ŠERCAR, Tvrtko. Pravilnik o postopku in kriterijih za izbor in sofinanciranje znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij, ki izhajajo v Republiki Sloveniji - mnenje,predlogi sprememb in dopolnitev. Maribor: [Institut informacijskih znanosti], 1993. [5] f. [COBISS.SI-ID 219669]

125. ŠERCAR, Tvrtko. Priloga k podlagam za izdelavo novega slovenskega zakona o knjižnicah. Maribor: Institut informacijskih znanosti, 1993. 16 f. [COBISS.SI-ID 219413]

126. ŠERCAR, Tvrtko. Uvodnik : u potrazi za domovinom znanosti. Hrvatski znanstveni zbornik, ISSN 1330-1330, 1993, let. 2, št. 1, str. I-VI. [COBISS.SI-ID 217109]

127. DICK, Nathalie (urednik), HIDALGO, Ana (urednik), JUSTIN, Borut (urednik), ŠERCAR, Tvrtko (urednik). Who's who in the European information world 1994, (Who's who in the European information world ...). 1st ed. London; Washington (D.C.): TFPL Publishing: EUSIDIC, The European Association of Information Services, 1993. 729 str., ilustr. ISBN 1-870889-36-3. [COBISS.SI-ID 2161436]

128. ŠERCAR, Tvrtko. Zaščita pravic udeležencev v sistemu COBISS. Maribor: Institut informacijskih znanosti, 1993. 11 f. [COBISS.SI-ID 219157]


1992


129. SELČAN, Aleksander, ŠERCAR, Tvrtko, ZEBEC, Branko. The justification and development prospects of the IZUM information service. V: International conference From information management to social intelligence: the key to open markets, May 27-31, 1991, Inter-University centre Dubrovnik : programme and abstracts. Zagreb: Institute for information sciences; Glasgow: University of Strathclyde, Department of information science. [1991], 1 f. [COBISS.SI-ID 2527236]

130. ŠERCAR, Tvrtko, BOŠNJAK, Aleš. Komparativna analiza "produktivnosti" univerzitetnih knjižnic v delovni skupnosti Alpe-Jadran. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, ISSN 0023-2424. [Tiskana izd.], 1992, vol. 36, no. 2, str. 85-96. [COBISS.SI-ID 34821120]


1991


131. SELJAK, Tomaž, ŠERCAR, Tvrtko. Funkcije informacijskih in bibliografskih servisov in sistem vzajemne katalogizacije: danes in jutri. V: ŠERCAR, Tvrtko (ur.). Tretiranje znanstvenih in strokovnih publikacij in polpublikacij v online dostopnih bazah podatkov za znanost in tehnologijo. Maribor: Univerza, Institut informacijskih znanosti. 1991, str. 225-242. [COBISS.SI-ID 58061056]

132. ŠERCAR, Tvrtko. Sudbina knjižnica u ratu. V: ŠERCAR, Tvrtko (ur.). Tretiranje znanstvenih in strokovnih publikacij in polpublikacij v online dostopnih bazah podatkov za znanost in tehnologijo. Maribor: Univerza, Institut informacijskih znanosti. 1991, str. 301. [COBISS.SI-ID 207893]

133. ŠERCAR, Tvrtko (urednik). Tretiranje znanstvenih in strokovnih publikacij in polpublikacij v online dostopnih bazah podatkov za znanost in tehnologijo. Maribor: Univerza, Institut informacijskih znanosti, 1991. 306 str., graf. prikazi. ISBN 86-82047-01-2. [COBISS.SI-ID 29902849]

134. ŠERCAR, Tvrtko (avtor dodatnega besedila). Zborniku na pot. V: ŠERCAR, Tvrtko (ur.). Tretiranje znanstvenih in strokovnih publikacij in polpublikacij v online dostopnih bazah podatkov za znanost in tehnologijo. Maribor: Univerza, Institut informacijskih znanosti. 1991, str. [5]. [COBISS.SI-ID 1437205]


1990


135. SELJAK, Tomaž, ŠERCAR, Tvrtko. Development concept of the Yugoslav system for scientific and technological information (SNTIJ). V: LUŽAR, Vesna (ur.). Proceedings of the 12th International Symposium Computer at the University, Cavtat, June 11-15, 1990 = Zbornik radova 12. Medjunarodnog simpozija kompjuter na sveučilištu, Cavtat, 11.-15. lipnja [junija] 1990. Zagreb: Sveučilišni računski centar, University Computing Centre, SRCE. 1990, str. 12.1.1-12.1.7. [COBISS.SI-ID 73493]

136. ŠERCAR, Tvrtko, TÓTH, Tibor, MARIĆ, Vesna. Prijedlog elemenata za dogradnju modela za vrednovanje znanstvenih časopisa koje financira SZNJ. Zagreb: Institut informacijskih znanosti, 1990. 12 f. [COBISS.SI-ID 256277]

137. SELJAK, Tomaž, ŠERCAR, Tvrtko. Prikaz razvoja sistema naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije (SNTIJ). V: VLADIKOVIĆ, Vesna (ur.). II naučni skup o sistemu naučnih i tehnoloških informacija : zbornik referata III jugoslovenskog savetovanja Specijalizovani informacioni sistemi - osnovne komponente sistema naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije, Dubrovnik, 6, 7. i 8. jun 1990. 1. izd. Beograd: Savez inženjera i tehničara Jugoslavije. 1990, str. 9-18. [COBISS.SI-ID 84501]

138. ŠERCAR, Tvrtko, TOPČAGIĆ, Osman, TÓTH, Tibor. Specialized systems for scientific and technological information. V: LUŽAR, Vesna (ur.). Proceedings of the 12th International Symposium Computer at the University, Cavtat, June 11-15, 1990 = Zbornik radova 12. Medjunarodnog simpozija kompjuter na sveučilištu, Cavtat, 11.-15. lipnja [junija] 1990. Zagreb: Sveučilišni računski centar, University Computing Centre, SRCE. 1990, str. 12.5.1-12.5.6. [COBISS.SI-ID 74517]


1989


139. SELJAK, Tomaž, ŠERCAR, Tvrtko, TÓTH, Tibor, STIPANOV, Josip, MAZIĆ, Gordana, ŽIVKOVIĆ, Milan, URBAJS, Alojz, SELČAN, Aleksander, ZEBEC, Branko, TOPČAGIĆ, Osman, MIHEL, Ivan. Idejni projekt Sistema naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije do 1991. godine : (I. faza izgradnje). Maribor: Univerza, Računalniški center, 1989. 87 str., 1 str. pril. [COBISS.SI-ID 68629]

140. SELJAK, Tomaž, ŠERCAR, Tvrtko, TOTH, Tibor, STIPANOV, Josip, MAZIĆ, Gordana, ŽIVKOVIĆ, Milan, URBAJS, Alojz, SELČAN, Aleksander, ZEBEC, Branko, TOPČAGIĆ, Osman, MIHEL, Ivan. Preliminary project of the Yugoslav system for scientific and technological information up to the year 1991 : (first development stage). Maribor: University, Computer centre, 1989. 94 str. [COBISS.SI-ID 1437973]

141. ŠERCAR, Tvrtko. Prikaz i analiza stanja znanstvenih časopisa koje sufinanciraju republički i pokrajinski SIZ-ovi za nauko i Savez zajednica za nauku Jugoslavije. V: Razvoj znanstvenih časopisa u Jugoslaviji do godine 2000 : program i sažeci. Zagreb: Institut informacijskih znanosti. 1989. [COBISS.SI-ID 241173]

142. Razvoj znanstvenih časopisa u Jugoslaviji do godine 2000 : program i sažeci. Zagreb: Institut informacijskih znanosti, 1989. loč. pag. [COBISS.SI-ID 240661]


1988


143. ŠERCAR, Tvrtko. Komunikacijska filozofija znanstvenih časopisa, (Biblioteka Globus). Zagreb: Globus, 1988. 191 str., graf. prikazi. ISBN 86-343-0233-4. [COBISS.SI-ID 740610]

144. MIHEL, Ivan (avtor, urednik), ADAMIČ, Štefan, BARUČIJA, Mesud, LEVOVNIK, Vera, MAMUŽIĆ, Ivan, PANTELIĆ, Snežana, STIPANOV, Josip (avtor, urednik), ŠERCAR, Tvrtko (avtor, urednik), ŠOPTRAJANOV, Bojan, TOTH, Tibor (avtor, urednik). Program razvoja sistema naučnih i tehnoloških informacija u Jugoslaviji do 1990. godine : studija izvodljivosti. Zagreb: Referalni centar Sveučilišta u Zagrebu, 1988. 81 f., [13] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 243733]

145. PANTELIĆ, Snežana, BARUČIJA, Mesud, LEVOVNIK, Vera, MAMUŽIĆ, Ivan, MIHEL, Ivan, ŠOPTRAJANOV, Bojan, ZDRAVKOVIĆ, Zoran, ŠERCAR, Tvrtko, KORNHAUSER FRAZER, Aleksandra, BENKOVIČ, Janez, KARDOŠ, Dragotin, OLBINA, Radojka, ŠURŠTARŠIĆ, Rastko, VRTAČNIK, Margareta, JUSTIN, Borut, KRALJIĆ, Janez, STUPICA, Milan, et al.. Program razvoja sistema naučnih i tehnoloških informacija u Jugoslaviji do 2000. godine sa planskim elementima do 1990. godine. Beograd: Savez republičkih i pokrajinskih samoupravnih zajednica za naučne delatnosti, 1988. loč. pag., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 243989]

146. MIHEL, Ivan, STIPANOV, Josip, ŠERCAR, Tvrtko, TÓTH, Tibor. Scientific information system in Yugoslavia : analysis of the present state. IRCIHE bulletin, ISSN 0351-0123, 1988, vol. 14, no. 3/4, str. 34-38. [COBISS.SI-ID 238613]

147. MIHEL, Ivan (avtor, urednik), ADAMIČ, Štefan, BARUČIJA, Mesud, LEVOVNIK, Vera, MAMUŽIĆ, Ivan, PANTELIĆ, Snežana, STIPANOV, Josip (avtor, urednik), ŠERCAR, Tvrtko (avtor, urednik), ŠOPTRAJANOV, Bojan, TOTH, Tibor (avtor, urednik). Studija izvodljivosti za izgradnju SNTI Jugoslavije. Zagreb: Referalni centar Sveučilišta u Zagrebu, 1988. 25 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 45268737]

148. MIHEL, Ivan (avtor, urednik), ADAMIČ, Štefan, BARUČIJA, Mesud, LEVOVNIK, Vera, MAMUŽIĆ, Ivan, PANTELIĆ, Snežana, STIPANOV, Josip (avtor, urednik), ŠERCAR, Tvrtko (avtor, urednik), ŠOPTRAJANOV, Bojan, TOTH, Tibor (avtor, urednik). Studija izvodljivosti za izgradnju SNTI Jugoslavije. Zagreb: Referalni centar Sveučilišta u Zagrebu, 1988. 81 f., [13] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 244757]


1987


149. ŠERCAR, Tvrtko. Časopis kao sredstvo institucionalizacije znanosti. Acta stomatologica Croatica, ISSN 0001-7019, 1987, vol. 21, št. 4, str. 319-324. [COBISS.SI-ID 217365]


1984


150. ŠERCAR, Tvrtko. 10. savjetovanje o naučnim i stručnim publikacijama i polupublikacijama, Zagreb, 1983-10-13/14. Informatologia Yugoslavica, ISSN 0046-9483, 1984, vol. 16, no. 1/2, str. 109-111. [COBISS.SI-ID 247061]

151. BANIĆ, Neda, BULJAN, Rudolf, BUTULA, Ivan, GRLIĆ, Ljubiša, JANJATOVIĆ, Bosiljka, KELLO, Dinko, KRŽAK, Miroslav, MARDEŠIĆ, Sibe, MARIČIĆ, Siniša, MARUŠIĆ, Rikard, MOMČILOVIĆ, Berislav, PRAVDIĆ, Nevenka, SILOBRČIĆ, Vlatko, ŠERCAR, Tvrtko, ŠKREB, Nikola, TIMET, Dubravko, SUPEK, Ivan. Znanstvena recenzija kao filtar kvalitete u znanstvenoj izdavačkoj djelatnosti, Zagreb, 1983-10-14 : okrugli stol : (autorizirani stenografski zapisnik). Informatologia Yugoslavica, ISSN 0046-9483, 1984, vol. 16, no. 1/2, str. 113-125. [COBISS.SI-ID 247317]


1981


152. ŠERCAR, Tvrtko. Komparativna analiza Uputa za uređivanje primarnih znanstvenih časopisa SZNJ i Preporuka za urednike časopisa ISI. Kemija u industriji : časopis kemičara i tehnologa, ISSN 0022-9830. [Print ed.], 1981, vol. 30, no. 9, str. 553-557. [COBISS.SI-ID 248341]

153. KAMPUŠ, Ivan, ŠERCAR, Tvrtko. Stanje časopisa na području povijesnih znanosti u SR Hrvatskoj koje financiraju samoupravne interesne zajednice za znanost. Radovi, ISSN 0351-2142, 1981, vol. 14, no. 1, str. 359-374. [COBISS.SI-ID 248085]


1980


154. ŠERCAR, Tvrtko, MARIĆ, Vesna, BUTULA, Ivan. Istraživanje primarnih znanstvenih periodičnih publikacija u Hrvatskoj. Kemija u industriji : časopis kemičara i tehnologa, ISSN 0022-9830. [Print ed.], 1980, vol. 29, no. 10, str. 471-477, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 248597]


1979


155. ŠERCAR, Tvrtko, MARIĆ, Vesna, BUTULA, Ivan. Oblikovne karakteristike primarnih znanstvenih i/ili stručnih periodičnih publikacija u SRH i SFRJ i elementi za njihovo uključivanje u sistem znanstvenih informacija. Informatologia Yugoslavica, ISSN 0046-9483, 1979, vol. 11, no. 3/4, str. 47-53. [COBISS.SI-ID 246805]


1977


156. ŠERCAR, Tvrtko, TUDJMAN, Miroslav. Draft model for the INDOC service (Information - Documentation - Communication Service) of the Institute for culture of Croatia. Bulletin, ISSN 0350-7793, 1977, no. 4, str. 5-18, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 245525]


1976


157. ŠERCAR, Tvrtko, TUĐMAN, Miroslav. Nacrt modela INDOK službe (informacijsko-dokumentacijsko-komunikacijske službe) Zavoda za kulturu Hrvatske. V: SUDOVIĆ, Zlatko (ur.). Informacija i dokumentacija u kulturi : planiranje razvoja : tekstovi sa savjetovanja i dokumenti o djelovanju INDOK službe, (Izabrane teme). Zagreb: Zavod za kulturu Hrvatske. 1976, str. 237-282, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 256021]

158. ŠERCAR, Tvrtko. Neke značajke primarne znanstvene periodike u SFRJ u svjetlu suvremenih tendencija njezina preobražaja u svijetu. Informatologia Yugoslavica, ISSN 0046-9483, 1976, vol. 8, no. 1/4, str. 55-65. [COBISS.SI-ID 246037]


1975


159. ŠERCAR, Tvrtko. Abstract journal "Informatics", VINITI, Moscow, USSR. IRCIHE bulletin, ISSN 0351-0123, 1975, vol. 1, no. 1, str. 53-57. [COBISS.SI-ID 245781]

160. ŠERCAR, Tvrtko. O novim formama znanstvenih časopisa : (Uz pojavu prvog broja časopisa "Scientia yugoslavica"). Naše teme : časopis za društvena pitanja, ISSN 0547-3144, 1975, vol. 19, no. 6, str. 1080-1086. [COBISS.SI-ID 246549]

161. ŠERCAR, Tvrtko. Primarne znanstvene periodične publikacije u SFRJ. Naše teme : časopis za društvena pitanja, ISSN 0547-3144, 1975, vol. 19, no. 5, str. 911-922. [COBISS.SI-ID 246293]

162. ŠERCAR, Tvrtko. U prilog osnutku Asocijacije znanstvenih društava u SR Hrvatskoj. Scientia Yugoslavica, ISSN 0350-686X, 1975, let. 1, zv. 1, str. 11-15. [COBISS.SI-ID 1438741]Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 3. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 28. 3. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 28. 3. 2018