COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Franci Pivec [03636]

Osebna bibliografija za obdobje 1969-20182018


1. Organizacija znanja : OZ. Pivec, Franci (član uredniškega odbora 2014-). [Online izd.]. Maribor: IZUM, 2002-. ISSN 1580-9803. [COBISS.SI-ID 119257600]


2017


2. PIVEC, Franci (intervjuvanec). Grozi kulturno opustošenje, le Ljubljani ne : s Francijem Pivcem, predsednikom Zveze kulturnih organizacij Maribor, ob 4. tednu ljubiteljske kulture. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 17. maj 2017, 73, [št.] 111, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 92737793]

3. PIVEC, Franci. Maribor je na zemljevidu zborovskega petja 170 let : v mestu je doslej delovalo okoli 500 zborov, od šolskih, cerkvenih, delavskih do upokojenskih, akademskih, opernih in filharmoničnih. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 4. jan. 2017, 72 [i. e. 73], [št.] 2, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 90300417]

4. PIVEC, Franci. Prvi koncert Maroltovega APZ je bil v Mariboru : jubilej : krst enega najboljših zborov na svetu je v čudežni dvorani Union, zgodovinskem kraju zborovske glasbe, zato bo jutri tam slavnostno praznovanje 90-letnice. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 16. nov. 2017, 73, [št.] 265, str. 17, ilustr. [COBISS.SI-ID 93504001]

5. PIVEC, Franci. Stanje raziskav visokega šolstva v svetu in Sloveniji = State of the higher education research in world and in Slovenia. V: OVIN, Rasto (ur.). Dajmo prostor novemu znanju : monografija Doba fakultete, (Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih in družbenih študij, [2]). Maribor: Doba, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije. 2017, str. 57-72. [COBISS.SI-ID 512991024]

6. PIVEC, Franci. V smeri dialoga in zbliževanja : simpozij. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 9. okt. 2017, 73, [št.] 234, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 93161473]


2016


7. FRKOVIĆ, Marijan, PIVEC, Franci, SCHLAMBERGER, Niko, GRAD, Janez. A contribution to the history of computing and informatics in West Balkan countries. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882. [Tiskana izd.], okt./nov./dec. 2016, letn. 24, št. 4, str. 191-200, ilustr. [COBISS.SI-ID 512938800]

8. PIVEC, Franci. Informatizacija, izobraževanje in upravljanje. V: MLINAR, Zdravko (ur.). Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?, (Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem, 1). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 2016, str. 386-388. [COBISS.SI-ID 512939824]

9. PIVEC, Franci, JUG, Janez. Inovacijski pok v tišini knjižnih hramov. V: MLINAR, Zdravko (ur.). Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?, (Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem, 1). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 2016, str. 560-564. [COBISS.SI-ID 34567773]

10. PIVEC, Franci. Konec sprenevedanja. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 31.12.2016, [Leto] 72, št. 304, str. 19. [COBISS.SI-ID 12960030]

11. PIVEC, Franci. Mesto na meji : ob 180-letnici imena Maribor. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2016, letn. 52, št. 5/6, str. 42-57, ilustr. [COBISS.SI-ID 12886558]

12. LAINŠČEK, Feri, PIVEC, Franci, PREDIN, Andrej, VIDALI, Petra (urednik). Napredek le z načitanimi državljani. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 13. jun 2016, [Leto] 72, št. 136, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 12135454]

13. PIVEC, Franci. Naše kulturno okolje. V: PUŠNIK, Ana-Marija (ur.). Studenški izviri 2 : drugi literarni zbornik Kulturnega društva Studenci - Maribor. Maribor: Kulturno društvo Studenci. 2016, str. 12-15. [COBISS.SI-ID 512946224]

14. PONGRAC, Mateja, HARING, Veronika, TERŽAN-KOPECKY, Karmen, DEBENJAK, Božidar, DEBENJAK, Primož, PUNGARTNIK, Marjan, PIVEC, Polona, ČERNE, Urška P., PARTLJIČ, Tone, PROTNER, Jože. Nemški književniki, doma iz Maribora : okrogla miza v počastitev 80. obletnice rojstva Doris Debenjak : Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 20. oktober 2016. [COBISS.SI-ID 90778881]

15. CIGLENEČKI, Marjeta, KRAJNC-VREČKO, Fanika, BRAČIČ, Bojan, POTRATA, Majda, PIVEC, Franci, STAVBAR, Vlasta, et al.. Primož Trubar na naših vsakdanjih poteh : okrogla miza, 8. junij 2016, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor. [COBISS.SI-ID 90657537]

16. PUŠNIK, Ana-Marija (urednik, avtor dodatnega besedila). Studenški izviri 2 : drugi literarni zbornik Kulturnega društva Studenci - Maribor. Maribor: Kulturno društvo Studenci, 2016. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-285-426-3. [COBISS.SI-ID 88575233]

17. PIVEC, Franci. Vekoslav Grmič za življenje brez strahu. Časopis za zgodovino in narodopisje, ISSN 0590-5966, 2016, letn. 87 = n. v. 52, zv. 4, str. 85-95. [COBISS.SI-ID 90413057]


2015


18. PIVEC, Franci. Dve veliki zgodbi z istim izhodiščem - zaupanje v ustvarjalnost mladih : ob 50. obletnici mariborske pevske šole Branka Rajštra in Karmine Šilec. Naši zbori : spletna revija o zborovski glasbi, 7. jul. 2015, ilustr. http://nasizbori.jskd.si/dve-veliki-zgodbi-z-istim-izhodiscem-zaupanje-v-ustvarjalnost-mladih/. [COBISS.SI-ID 512938544]

19. ANTONČIČ, Emica (intervjuvanec), ČOBAL, Bogdan (intervjuvanec), DOBRILA, Peter Tomaž (intervjuvanec), FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita (intervjuvanec), HEDL, Dušan (intervjuvanec), HORVAT, Miha (intervjuvanec), KOLAR SLUGA, Breda (intervjuvanec), PIVEC, Franci (intervjuvanec), PREMZL, Primož (intervjuvanec), REDJKO, Mojca (intervjuvanec), RIMELE, Oto (intervjuvanec), ROŠKER, Danilo (intervjuvanec), RUKAVINA, Vladimir (intervjuvanec). Kultura in umetnost. V: VEZJAK, Boris (ur.). Živeti v Mariboru, živeti Maribor : ob petdeseti obletnici Dialogov, (Dialogi, ISSN 0012-2068, let. 51, št. 3/4). Maribor: Aristej. 2015, letn. 51, št. 3/4, str. 17-106, ilustr. [COBISS.SI-ID 21660936]

20. KRAJNC-VREČKO, Fanika, ŽAKELJ, Viktor, MESARIČ, Violeta Vladimira, REHER, Srečko, BOŠNJAK, Blanka, PIVEC, Franci, POTRATA, Majda. Trubar za Slovence : spominjanja : prireditev ob dnevu Primoža Trubarja, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 8. junij 2015. [COBISS.SI-ID 86941953]

21. POREKAR KACAFURA, Irena, ARIH, Aleš, PIVEC, Franci, BERBERIH-SLANA, Aleksandra. V spomin na generala Maistra v Mariboru. Maistrov glas : glasilo Zveze društev general Maister, 2015, [Letn. 5], št. 4, str. 25-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 92164353]

22. HARTMAN, Ervin, ŠPENDAL, Manica, FLISAR ŠAUPERL, Manja, TERŠAR, Igor, PIVEC, Franci, SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Wolfgang Suppan : 1933-2015 : spominjanja : posvet o etnomuzikologu, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 3. junij 2015. [COBISS.SI-ID 86942465]

23. PIVEC, Franci. Zakonca Strauch - žrtvi za svobodno Slovenijo = Das Ehepaar Strauch - Opfer für die befreiung Sloweniens. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen, (Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 14). Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken, 2015, str. 167-175, ilustr. [COBISS.SI-ID 512940592]


2014


24. PIVEC, Franci. Alma mater in alma ata. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica. 2014, str. [116]. [COBISS.SI-ID 81572865]

25. PIVEC, Franci. Emil Hochreiter. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen, (Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 13). Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken. 2014, str. 92-95. [COBISS.SI-ID 512945712]

26. PIVEC, Franci. Epur si muove. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica. 2014, str. [117]. [COBISS.SI-ID 81573121]

27. PIVEC, Franci. Izredno je vendar več kot redno. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica. 2014, str. [118]. [COBISS.SI-ID 81573377]

28. PIVEC, Franci (intervjuvanec). Kultura je največja firma v Mariboru : Franci Pivec, koordinator nastajajočega mestnega kulturnega programa. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 5. apr. 2014, 70, [št.] 80, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 78002433]

29. BRUMEN, Marko, DOBRILA, Peter Tomaž, FERLEŽ, Jerneja, FLISAR, Nino, KASJAK, Mojca, MARČIČ, Aleš, PIVEC, Franci, PREMZL, Primož, SAJKO, Daniel, SIMONIČ, Peter, ŠTABI, Snežana, VARL, Matija, VIDMAR, Simona. Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2014-2020. Maribor: Mestna občina, dec. 2014. 108 str. [COBISS.SI-ID 81506561]

30. PIVEC, Franci. Od listka do klika : 30 let avtomatizacije knjižnic : predavanje na okrogli mizi Od listka do klika ob tridesetletnici prvega elektronskega bibliografskega zapisa v Univerzitetni knjižnici Maribor, 13. 10. 2014. [COBISS.SI-ID 2137877]

31. PIVEC, Franci, URBAJS, Alojz. Povezanost in nadzorovanost - etični vidik. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Informatika - neizkoriščeni dejavnik razvoja : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. 2014, str. 319-328. [COBISS.SI-ID 2131733]

32. PUŠNIK, Ana-Marija (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila). Studenški izviri : prvi literarni zbornik kulturnega društva Studenci - Maribor. Maribor: Kulturno društvo Studenci, 2014. 82 str., ilustr. ISBN 978-961-281-531-8. [COBISS.SI-ID 79496961]

33. PIVEC, Franci. Tudi knjižnice ubijajo, mar ne?. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 29. apr. 2014, leto 70, št. 99, str. 4. [COBISS.SI-ID 10131998]

34. ŠILEC, Karmina (intervjuvanec), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (intervjuvanec), REMŠAK, Patricija (intervjuvanec), PIVEC, Franci (intervjuvanec), PETEK, Milan (intervjuvanec). V Univerzitetni knjižnici Maribor na ogled razstava zbora Carmine Slovenice : v "Glasniku" TV Maribor. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, ISSN 1581-372X, 16. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 81749249]

35. PIVEC, Franci. Začetki mirovnega gibanja - ob 100. obletnici smrti Berthe v. Suttner in velike vojne = Anfänge der Friedensbewegung - zum hundertsten Todestag von Bertha von Suttner zum hundertsten Jahrestag des grossen Kriegs. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen, (Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 13). Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken. 2014, str. 95-100. [COBISS.SI-ID 512945968]


2013


36. HARTMAN, Ervin. Intermezzo v barvah, (Zbirka eDition, 11). Maribor: Mariborska literarna družba, 2013. ISBN 978-961-6850-21-6. http://www.kud-mld.si/zbirka-edition.html. [COBISS.SI-ID 76572417]

37. PIVEC, Franci. Maribor na očeh Evrope : ob zaključku evropske prestolnice kulture Maribor 2012 = Marburg unter den wachen Augen Europas : zum Abschluss der Europäischen Kulturhauptstadt 2012. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen, (Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 12). Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken. 2014, str. 30-34. [COBISS.SI-ID 512940848]

38. PIVEC, Franci. Mariborski "musikmeister" Valentin Lechner (1777-1849) = Der Marburger "Musikmeister" Valentin Lechner (1777-1849). V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen, (Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 12). Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken. 2014, str. 52-54. [COBISS.SI-ID 512946736]

39. PIVEC, Franci. Očiščenje in pomlajenje. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 2. mar. 2013, 69, [št.] 51, ilustr. [COBISS.SI-ID 2107925]

40. PIVEC, Franci. Odpiranje izobraževanja. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja, ISSN 1855-6175, 2013, year 5, vol. 2. http://journal.doba.si/letnik_5-2013-st-2/odpiranje-izobrazevanja. [COBISS.SI-ID 512629552]

41. Organizacija znanja : OZ. Pivec, Franci (odgovorni urednik 2002-2012, član uredniškega odbora 2002-2012, 2013). [Tiskana izd.]. Maribor: IZUM, 2002-2013. ISSN 1580-979X. [COBISS.SI-ID 119251200]

42. PIVEC, Franci. Pohod od Maribora do Zavrha. Maistrov glas : glasilo Zveze društev general Maister, 2013, [Letn.3], št. 3, str. 25, ilustr. [COBISS.SI-ID 92044545]

43. PIVEC, Franci. Pristopi k "standardizaciji" e-študija. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja, ISSN 1855-6175, 2013, year 5, vol. 1, ilustr. http://journal.doba.si/letnik_5-2013-st-1/pristopi-k-standardizaciji-e-studija. [COBISS.SI-ID 512630832]

44. PIVEC, Franci. Sveta brata Ciril in Metod kot zavetnika Evrope. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2013, letn. 1, št. 1/2, str. 209-218. [COBISS.SI-ID 9969155]

45. PIVEC, Franci. Šentilj pred 95 leti. Maistrov glas : glasilo Zveze društev general Maister, 2013, [Letn. 3], št. 10, str. 12-14. [COBISS.SI-ID 92021505]

46. PIVEC, Franci, GYÖRKÖS, József, et al.. Zasebnost in upravljanje : razprava na 5. etičnem forumu informacijske družbe, Državni svet Republike Slovenije, 17. 5. 2013. 2013. http://youtu.be/hjFady6HUl8. [COBISS.SI-ID 17505814]

47. PIVEC, Franci. Žegnani studenec - skupno dobro v knjižnici = "The blessed well" - the common good in a library. V: AMBROŽIČ, Melita (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Knjižničarski izzivi: vizija, strategija, taktika : 2003-2013-2023 : zbornik referatov = Challenges in librarianship: vision, strategy, tactics : 2003-2013-2023 : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association. 2013, str. 35-43. [COBISS.SI-ID 2116373]


2012


48. PIVEC, Franci (intervjuvanec), RATEJ, Mateja (intervjuvanec), JAUŠOVEC, Boris (intervjuvanec), NATERER, Andrej (intervjuvanec). Aktualna sestava družbe in depriviligirane skupine : okrogla miza : Si.televizija, Maribor, 11. 12. 2012. [COBISS.SI-ID 36724525]

49. PIVEC, Franci. Anna Wambrechtsamer : pisateljica. V: FERLEŽ, Jerneja (ur.), et al. Nemci in Maribor : stoletje preobratov : 1846-1946. 1. izd. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl. 2012, str. 189, ilustr. [COBISS.SI-ID 73253377]

50. PIVEC, Franci. Bartholomäus von Carneri : filozof, politik, pesnik. V: FERLEŽ, Jerneja (ur.), et al. Nemci in Maribor : stoletje preobratov : 1846-1946. 1. izd. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl. 2012, str. 106-107, ilustr. [COBISS.SI-ID 73217793]

51. PIVEC, Franci, REBOLJ, Danijel, ZBAŠNIK, Dušan, RUKAVINA, Vladimir, PRESKER, Robert. Domofil(m). 16, Ob 75-letnici Univerzitetne knjižnice Maribor, Visokošolski center Maribor : pogovor v Glazerjevi dvorani UKM, 28. november 2012. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 28. nov. 2012. [COBISS.SI-ID 72403457]

52. PIVEC, Franci (intervjuvanec). Doslej še ni bilo mesta EPK brez univerze : z namestnikom predsednika Sveta zavoda Maribor 2012-Evropska prestolnica kulture mag. Francijem Pivcem. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 28. jan. 2012, 68, [št.] 23, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 68760577]

53. PIVEC, Franci. Gauck: Proti vladavini strahu. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 13. apr. 2012, [Letn.] 68, [št.] 86, str. 8. [COBISS.SI-ID 2067477]

54. PIVEC, Franci. H. Woodward and L. Estelle (eds.): Digital information : order or anarchy?. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2012, letn. 17, zv. 1, str. 51-54. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_1/Html/clanek_12.html, doi: 10.3359/oz1201051. [COBISS.SI-ID 2065685]

55. PIVEC, Franci. Izgubljene iluzije o enakosti. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 11. jul. 2012, [Letn.] 68, [št.] 158, str. 8. http://www.vecer.com/clanekpog2012071105804825. [COBISS.SI-ID 2067733]

56. PIVEC, Franci. Janez Karlin 90-letnik. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 21. nov. 2012, 68, [št.] 269, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 72042753]

57. PIVEC, Franci. Kreppa ali vstajenje po islandski katastrofi. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 12. dec. 2012, [Letn.] 68, [št.] 287, str. 8. http://www.vecer.com/clanekpog2012121205861652. [COBISS.SI-ID 2077973]

58. PIVEC, Franci. Mariborske zgube in dobički. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 23. feb. 2012, [Letn.] 68, [št.] 44, str. 8. http://www.vecer.com/clanekpog2012022305751007. [COBISS.SI-ID 2053653]

59. PIVEC, Franci. Moja knjižničarska zgodba. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2012, letn. 17, zv. 4, str. 169-174. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_4/Html/clanek_01.html, doi: 10.3359/oz1204169. [COBISS.SI-ID 2106133]

60. FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave), ČUČEK, Filip, KOSI, Jernej, CVIRN, Janez, LAZAREVIĆ, Žarko, PROMITZER, Christian, GODINA-GOLIJA, Maja, ŠPENDAL, Manica, STAVBAR, Vlasta, MAČEK, Jure, LONČAR, Nina, JENUŠ, Gregor, ZAJŠEK, Boštjan, BORIN, Andreja, LIPAVIC OŠTIR, Alja, PREMZL, Primož, KAC, Dejan, PIVEC, Franci, PUNGARTNIK, Marjan, HAJNRIH, Sabina, BEDENIK, Barbara, LONČAR, Nina. Nemci in Maribor : stoletje prebratov, 1846-1946 : razstavišče Velika kavarna, Maribor, Glavni trg 1, 15. marec - 15. junij 2012. Maribor: [Evropska prestolnica kulture 2012], 2012. [COBISS.SI-ID 1192325]

61. PIVEC, Franci. OCLC je dobil petega predsednika v 45 letih. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2012, letn. 17, zv. 2, str. 80-83, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_2/Html/clanek_03.html, doi: 10.3359/oz1202080. [COBISS.SI-ID 2070037]

62. PIVEC, Franci. PICA - OCLC EMEA. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2012, letn. 17, zv. 3, str. 134-136, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_3/Html/clanek_02.html, doi: 10.3359/oz1203134. [COBISS.SI-ID 2076181]

63. PIVEC, Franci. Pot v UNESCO. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2012, letn. 17, zv. 1, str. 16-19, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_1/Html/clanek_03.html, doi: 10.3359/oz1201016. [COBISS.SI-ID 2061589]

64. PIVEC, Franci. Robert Stolz : dirigent, skladatelj. V: FERLEŽ, Jerneja (ur.), et al. Nemci in Maribor : stoletje preobratov : 1846-1946. 1. izd. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl. 2012, str. 185, ilustr. [COBISS.SI-ID 73252353]

65. PIVEC, Franci, LEGVART, Jure. Rotary in kulturna integracija Evrope = Die kulturelle Integration Europas und was kann Rotary dazu beitragen?. V: Rotary in medkulturno sodelovanje v regiji = Rotary and international cultural cooperation in region. Maribor: Rotary International, District 1912, Slovenia. 2012, str. 36-38, 39-42. [COBISS.SI-ID 2068245]

66. PIVEC, Franci. Rudolf Wagner : dirigent, skladatelj. V: FERLEŽ, Jerneja (ur.), et al. Nemci in Maribor : stoletje preobratov : 1846-1946. 1. izd. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl. 2012, str. 184, ilustr. [COBISS.SI-ID 73252097]

67. PIVEC, Franci, KOSITER, Andrej. S svetovnim spletom mimo enakosti v svetovno ekonomsko krizo. V: Ustvarimo nove rešitve! : zbornik prispevkov, 19. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, 16.-18. april 2012. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. 2012, 7 str. [COBISS.SI-ID 2068757]

68. PIVEC, Franci. Sue Polanka (ed.): No shef required 2. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2012, letn. 17, zv. 3, str. 156-159. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_3/Html/clanek_08.html, doi: 10.3359/oz1203156. [COBISS.SI-ID 2077717]

69. PIVEC, Franci. Svet in križ. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 3. okt. 2012, [Letn.] 68, [št.] 229, str. 8. [COBISS.SI-ID 2073365]

70. PIVEC, Franci, KOSITER, Andrej. Svetovni splet in svetovna kriza. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882. [Tiskana izd.], okt./nov./dec. 2012, letn. 20, št. 4, str. 259-267. [COBISS.SI-ID 270221056]

71. PIVEC, Franci. Tone Žuraj - 70 let : pedagog, skladatelj, kulturni zanesenjak, zborovodja. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 5. jun. 2012, 68, [št.] 128, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 70137601]

72. PIVEC, Franci. Über Grenzen sprechen. V: PETRITSCH, Wolfgang (ur.), GRAF, Wilfried (ur.), KRAMER, Gudrun (ur.). Kärnten liegt am Meer : Konfliktgeschichte/n über Trauma, Macht und Identität. Klagenfurt = Celovec: Drava: J. Heyn. cop. 2012, str. 515-523. [COBISS.SI-ID 2054165]

73. KORDIGEL, Taja. Univerza je to, kar mislimo da je. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 30. nov. 2012, 68, [št.] 277, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 72312065]

74. PIVEC, Franci. Vnetljivost šolnin. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 30. avg. 2012, [Letn.] 68, [št.] 200, str. 8. [COBISS.SI-ID 2071829]


2011


75. PIVEC, Franci. Codes of ethics and codes of conduct for using ICT in education. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], maj-jun. 2011, letn. 44, št. 3, str. 62-66, doi: 10.2478/v10051-011-0007-8. [COBISS.SI-ID 2029845]

76. PIVEC, Franci. Etika v strateških dokumentih visokega šolstva in znanosti. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2011, letn. 16, zv. 1/2, str. 9-14. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2011_1-2/Html/clanek_01.html, doi: 10.3359/oz1112009. [COBISS.SI-ID 2033685]

77. PIVEC, Franci. Frankfurtski politbiro. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 25. nov. 2011, [Letn.] 67, [št.] 273, str. 8. http://www.vecer.com/clanek2011112505714125. [COBISS.SI-ID 2046741]

78. PIVEC, Franci. Guttenberg brez narekovajev. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2011, letn. 16, zv. 1/2, str. 25-27, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2011_1-2/Html/clanek_03.html, doi: 10.3359/oz1112025. [COBISS.SI-ID 2034197]

79. AMBROŽIČ, Melita, JUŽNIČ, Primož, KANIČ, Ivan, KAVČIČ-ČOLIĆ, Alenka, KOTAR, Mojca, PIVEC, Franci, FRAS POPOVIĆ, Sabina. Knjižnica : odprt prostor za dialog in znanje. Maribor, 2011. [COBISS.SI-ID 261058816]

80. PIVEC, Franci. Kreativna okolja - Vloga visokega šolstva pri internacionalizaciji podjetij = Creative environments - The role of higher education in internationalisation of companies. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja, ISSN 1855-6175, 2011, letn. 3, št. 1. http://journal.doba.si/letnik_3_(2011)_st__1. [COBISS.SI-ID 512536112]

81. PIVEC, Franci. "Lova do krova". Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 24. avg. 2011, letn. 67, št. 195, str. 8. [COBISS.SI-ID 518219033]

82. PIVEC, Franci (intervjuvanec), LABOVIĆ, Bojan (intervjuvanec). Maribor že 25 let podeljuje Glazerjeve nagrade : v oddaji Žarišče TV Maribor. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, ISSN 1581-372X, 14. mar. 2011. http://tvslo.si/predvajaj/v-zivo-tv-maribor/tv.mb1/. [COBISS.SI-ID 69643009]

83. PIVEC, Franci. Marshall Breeding: Next-gen library catalogs. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2011, letn. 16, zv. 3, str. 120-123. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2011_3/Html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz1103120. [COBISS.SI-ID 2045205]

84. MAJHENIČ, Mirijana. Naših petdeset let : razvoj stroke socialnega dela v Mariboru in okolici : 1961-2011. Maribor: Center za socialno delo, 2011. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-269-396-1. [COBISS.SI-ID 66524673]

85. PIVEC, Franci, SAMEC, Vasja. Otrinovih 80 let. Folklornik : glasilo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, namenjeno poustvarjalcem ljudskega izročila, ISSN 1854-3324, 2011, letn. 7, str. 120, ilustr. [COBISS.SI-ID 265133824]

86. PIVEC, Franci. Pedagoška centrala v Mariboru in Ernest Vranc. V: VRANC, Danilo (ur.). Zbornik o delovanju učiteljstva in razvijanju pedagoške misli na mariborskem območju z okolico : 1918-2011. Maribor: Društvo učiteljev osnovnih šol. 2011, str. 15-18. [COBISS.SI-ID 518219545]

87. PIVEC, Franci. Peer review in academic promotion and publishing: its meaning, locus, and future. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2011, letn. 16, zv. 1/2, str. 57-60. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2011_1-2/Html/clanek_10.html, doi: 10.3359/oz1112057. [COBISS.SI-ID 2035989]

88. GLAZER, Alenka, PREMZL, Primož (avtor dodatnega besedila, urednik). Petindvajset let Glazerjevih nagrad. 1. izd. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2011. 223 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-6055-31-4. ISBN 978-961-6055-37-6. [COBISS.SI-ID 66345473]

89. PIVEC, Franci. Poigravanje z javnostjo. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 1. apr. 2011, letn. 67, št. 76, str. 8. [COBISS.SI-ID 518977049]

90. PIVEC, Franci. Povzetki predavanj : Jay Jordan, Richard Wallis, Alan Danskin. V: [Prost pretok bibliografskih informacij = Free flow of bibliographic information : zbornik konference COBISS 2011, Maribor, 15. in 16. november 2011], (Organizacija znanja, ISSN 1580-979X, letn. 16, zv. 4). Maribor: Institut informacijskih znanosti. 2011, str. 129-136. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2011_4/Html/clanek_02.html, doi: 10.3359/oz1104129. [COBISS.SI-ID 2051349]

91. HARTMAN, Bruno (intervjuvanec), PREMZL, Primož (intervjuvanec), RITONJA, Branimir (intervjuvanec), PIVEC, Franci (intervjuvanec). Predstavitev knjige Petindvajset let Glazerjevih nagrad : v Dnevniku TV Maribor. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, ISSN 1581-372X, 18. mar. 2011. [COBISS.SI-ID 69617409]

92. PIVEC, Franci. Premisleki ob Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2011, letn. 22, št. 1/2, str. 227-256, 271-272, tabela. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=108. [COBISS.SI-ID 2040341]

93. PIVEC, Franci. Rentabilnost diplome. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 28. okt. 2011, [Letn.] 67, [št.] 24[7?], str. 8. http://www.vecer.com/clanek2011102805702946. [COBISS.SI-ID 2042389]

94. PIVEC, Franci (urednik, avtor), HARING, Veronika (urednik), PUNGARTNIK, Marjan (urednik). Rudolf Wagner : 1851-1915 : [mariborski organist, dirigent, skladatelj in profesor glasbe : spominski koncert ob 160-letnici rojstva in 130-letnici prihoda v Maribor = Gedenkkonzert zum 160. Geburtstag und dem 130-sten Jahrestag seiner Ankunft nach Marburg]. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi = Marburg: Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken, 2011. 11 str., ilustr. ISBN 978-961-269-582-8. [COBISS.SI-ID 68028417]

95. PIVEC, Franci, STAVBAR, Vlasta (avtor, urednik, avtor razstave), KAC, Dejan (avtor, avtor razstave), BERDIČ, Mario. Slovenci v Zagrebu : Zagrebčani slovenskih korenin : [Knjižno razstavišče, Likovno razstavišče, Avla UKM, 9. november 2011-12. december 2011], (Razstavni katalogi UKM, zv. 2). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2011. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 67930113]

96. PIVEC, Franci. Slovenski delež pri razvoju Zagreba. V: PIVEC, Franci, et al. Slovenci v Zagrebu : Zagrebčani slovenskih korenin : [Knjižno razstavišče, Likovno razstavišče, Avla UKM, 9. november 2011-12. december 2011], (Razstavni katalogi UKM, zv. 2). Maribor: Univerzitetna knjižnica. 2011, str. 6-9. [COBISS.SI-ID 2046485]

97. PIVEC, Franci (intervjuvanec). Slovensko visoko šolstvo ni kaotično, a tudi logike ne premore : Franci Pivec, svet za visoko šolstvo. Delo, ISSN 0350-7521, 15. jan., leto 53, št. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 66426113]

98. TRONTELJ, Jože, PIVEC, Franci, ZAVRTANIK, Danilo, LENARČIČ, Jadran, LUTHAR, Oto, LUKAČ, Matjaž, AVBERŠEK, Alenka. Spremne misli. V: KOLAR, Jana (ur.), KOMLJENOVIČ, Janja (ur.). Predloga Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 in Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020. V Ljubljani: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 2011, str. XI-XV. http://www.drznaslovenija.mvzt.gov.si/ch03.html. [COBISS.SI-ID 518976793]

99. PIVEC, Franci. Srčni utrip dežele. V: SVETIK, Peter (ur.). Edinost, sreča, sprava --- : zbornik slavnostnih govorov ob slovenskem kulturnem prazniku v središču Slovenije : 1986-2010 : 30 let projekta Geoss. Dopolnjena izd. Spodnja Slivna: Društvo za razvoj in varovanje Geossa; Litija: Zavod za izobraževanje in kulturo. 2011, str. 104-107. [COBISS.SI-ID 518218777]

100. PIVEC, Franci. Škodoželjnost. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 29. apr. 2011, letn. 67, št. 98, str. 8. [COBISS.SI-ID 518219289]

101. PIVEC, Franci. Šola po svetem Mateju. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 16. feb. 2011, letn. 67, št. 38, str. 8. [COBISS.SI-ID 518103321]

102. PIVEC, Franci. Uloga alumni udruženja u stručnom svetu. V: [Prost pretok bibliografskih informacij = Free flow of bibliographic information : zbornik konference COBISS 2011, Maribor, 15. in 16. november 2011], (Organizacija znanja, ISSN 1580-979X, letn. 16, zv. 4). Maribor: Institut informacijskih znanosti. 2011, letn. 16, zv. 4, str. 153-155, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2011_4/Html/clanek_08.html, doi: 10.3359/oz1104153. [COBISS.SI-ID 2052373]

103. PIVEC, Franci. Verjamete radikalcem?. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 30. sept. 2011, [Letn.] 67, [št.] 22[7?], str. 8. http://www.vecer.com/clanek2011093005691190. [COBISS.SI-ID 2042133]

104. PIVEC, Franci. Visoko šolstvo za vse = Higher education for all. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja, ISSN 1855-6175, 2011, letn. 3, št. 2. http://journal.doba.si/letnik_3_(2011)_st__2. [COBISS.SI-ID 512546096]

105. PIVEC, Franci. Zamolčani ustvarjalci mariborske kulture = Die Verschwiegenen Gestalter der Marburger Kultur. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen, (Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 10). Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken: Grafiti studio. 2011, str. 79-107, portreti. [COBISS.SI-ID 2053909]

106. TOŠ, Marjan (avtor, urednik), ARIH, Aleš, ŠTEINER, Alojz, POTOČNIK, Dragan, PARTLJIČ, Tone, KOCUTAR, Stane, BORKO, Elko, PIVEC, Gregor, PIVEC, Franci. Zbornik referatov ob 25-letnici Maistrovih prireditev in 50-letnici Turističnega društva Rudolf Maister Vojanov Zavrh. Lenart: Občina, 2011. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-90378-6-7. [COBISS.SI-ID 258981120]


2010


107. PIVEC, Franci, PAHOR, Samo. Boris R. Anžlovar - prvi Slovenec v informacijski znanosti. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 15, zv. 1/2, str. 42-47, portret. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2010_1-2/Html/clanek_05.html, doi: 10.3359/oz1001042. [COBISS.SI-ID 4156396]

108. GOTTENBARN, Donald. "Etiziranje" v informacijski družbi : tveganje zaradi pomankljive usposobljenosti. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 15, zv. 3, str. 91-95. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2010_3/Html/clanek_00.html, doi: 10.3359/oz1003091. [COBISS.SI-ID 2023445]

109. PIVEC, Franci (intervjuvanec). Iz vsega naredi trgovino - od seksa do vere : Franci Pivec, predsednik Sveta RS za visoko šolstvo. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 17. jul. 2010, 66, [št.] 163, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 65197825]

110. PIVEC, Franci. Kodeks uporabe IKT v izobraževanju = Code of conduct for using ICT in education. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska družba 2010, 15. oktober 2010, [Ljubljana, Slovenija] : [povzetki referatov] = Education in information society : proceedings of The 13th International Multiconference Information Society 2010, 15th October 2010, Ljubljana, Slovenija : [paper abstracts]. Ljubljana: Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede. 2010, str. 55-56. [COBISS.SI-ID 518219801]

111. GEDER, Mateja, PIVEC, Franci, ŽILIČ FIŠER, Suzana. Learning ethics to chang the future. V: Converging technologies: body, brain and being : preliminary proceedings. Maribor: CTC. 2010, [6] f. [COBISS.SI-ID 14138902]

112. ŠKAMLEC, Friderik, PIVEC, Franci, KABAJ, Marko. Maistrov pohod - od Melja do Zavrha. Planinski odmevi, ISSN 1854-7370, 2010, letn. 19, str. 37-39. [COBISS.SI-ID 2003477]

113. PIVEC, Franci. Medijska vzgoja. Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva, ISSN 0351-367X, 2010, letn. 31, št. 4, str. 1-4. [COBISS.SI-ID 261624832]

114. PIVEC, Franci. Mladi in politika. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 24. jun. 2010, letn. 66, št. 144, str. 8. [COBISS.SI-ID 517363993]

115. PIVEC, Franci. Narodni dom. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 13. jul. 2010, letn. 66, št. 159, str. 8. [COBISS.SI-ID 517364249]

116. PIVEC, Franci. Ob razstavi Inovativnost najde pot: zapisi o uvajanju novosti v šolo, Zaupanje v spremembe. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, ISSN 1318-6728, 2010, letn. 19(43), št. 1, str. 128-131, ilustr. [COBISS.SI-ID 31662893]

117. PIVEC, Franci. Osamosvajanje študentske skupnosti : slovensko študentsko gibanje v šestdesetih letih. V: ČEPIČ, Zdenko (ur.). Slovenija - Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988, (Zbirka Vpogledi, 2). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2010, str. 295-304. [COBISS.SI-ID 2008341]

118. PIVEC, Franci. Permisivna ali opresivna vzgoja. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 20. avg. 2010, letn. 66, št. 192, str. 8. [COBISS.SI-ID 517363737]

119. PIVEC, Franci. Pirati pred vrati. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2010, letn. 46, št. 5/6, str. 41-54. [COBISS.SI-ID 267421440]

120. PATRIGNANI, Norberto. Počasna tehnologija (slow tech) : manifest za etično upravljanje tehnologij. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 15, zv. 4, str. 157-161. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2010_4/Html/clanek_02.html, doi: 10.3359/oz1004157. [COBISS.SI-ID 2021397]

121. PIVEC, Franci. Policentrizem: Maribor in druga Slovenija. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 2. mar. 2010, letn. 66, št. 49, str. 8. [COBISS.SI-ID 2003221]

122. PIVEC, Franci. Pripravljeni na lastno stoletnico. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 30. sep. 2010, letn. 66, št. 227, str. 8. [COBISS.SI-ID 517337881]

123. PIVEC, Franci (urednik), HARING, Veronika (urednik), PUNGARTNIK, Marjan (urednik). Robert Stolz : (1880-1975). Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi = Marburg: Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken, 2010. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-269-354-1. [COBISS.SI-ID 66039041]

124. PIVEC, Franci. So pričakovanja izpolnjena?. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 19. mar. 2010, letn. 61, št. 6, str. 1. [COBISS.SI-ID 2004501]

125. PIVEC, Franci. Srečno 2020. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 15. jan. 2010, letn. 66, št. 11, str. 8. [COBISS.SI-ID 2002453]

126. GEDER, Mateja, PIVEC, Franci, ŽILIČ FIŠER, Suzana. Učenje etike za spreminjanje prihodnosti. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 15, zv. 3, str. 96-99. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2010_3/Html/clanek_01.html, doi: 10.3359/oz1003096. [COBISS.SI-ID 2018837]

127. PIVEC, Franci. Usoda treh nemško govorečih pisateljic na slovenskem Štajerskem. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen, (Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 9). Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken: Grafiti studio. 2010, str. 137-146. [COBISS.SI-ID 518218521]

128. PIVEC, Franci. Uvodnik. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 15, zv. 1/2, str. [3-4]. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2010_1-2/Html/clanek_00.html, doi: 10.3359/oz1001001. [COBISS.SI-ID 2009109]

129. PIVEC, Franci. Večkulturne knjižnice za medkulturni dialog. V: ZÁGOREC-CSUKA, Judit (ur.). A Nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában és partnerkapcsolataik az Európai unió területén : a nemzetközi konferencia előadásai = Narodnostne knjižnice v Sloveniji in njihovi partnerski odnosi v Evropski uniji : predavanja mednarodne konference. Lendva: Muravidéki Magyar Tudományos Társaság = Lendava: Društvo prekmurskih madžarskih znanstvenikov in raziskovalcev. 2010, str. 25-40. [COBISS.SI-ID 2003733]

130. PIVEC, Franci. Visoko šolstvo v Evropi znanja 2020. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja, ISSN 1855-6175, 2010, letn. 2, št. 2. http://journal.doba.si/letnik_2_(2010)_st__2. [COBISS.SI-ID 512508976]


2009


131. PIVEC, Franci. Aleksandra Kornhauser Frazer - utemeljiteljica izobraževanja za trajnostni razvoj. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja, ISSN 1855-6175, 2009, vol. 1, no. 1, [8 str.]. http://journal-doba.renderspace.net/letnik_1_(2009)_st__1?aid=13&m=1. [COBISS.SI-ID 1986325]

132. PIVEC, Franci. Aleksandra Kornhauser Frazer - utemeljiteljica izobraževanja za trajnostni razvoj. V: Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v visokem šolstvu : knjiga povzetkov. Maribor: Doba, Visoka poslovna šola. 2009. http://www.fakulteta.doba.si/konferenca2009/knjiga_povzetkov/franci_pivec. [COBISS.SI-ID 512465456]

133. PIVEC, Franci. Avtorska pravica. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 26. nov. 2009, letn. 65, št. 274, str. 8. [COBISS.SI-ID 1998869]

134. KARAČODŽUKOVA, Nadia Dimitrova. Bolgarske knjižnice od srednjega veka do danes. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2009, letn. 14, zv. 3, str. 58-61. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_3/Html/clanek_01.html, doi: 10.3359/oz0903058. [COBISS.SI-ID 1990421]

135. PIVEC, Franci. Dnevi slovenske informatike 2009. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2009, letn. 14, zv. 1/2, str. 39-40. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_1-2/Html/clanek_08.html, doi: 10.3359/oz0912039. [COBISS.SI-ID 1978133]

136. PIVEC, Franci. Dostopnost informacij o raziskovalnih potencialih in rezultatih raziskovalnegadela za sodelovanje v regiji. V: [Ministrska konferenca o informacijski infrastrukturi znanosti, izobraževanja in kulture : zbornik konference COBISS 2009, Maribor, 11. in 12. november 2009], (Organizacija znanja, ISSN 1580-979X, letn. 14, zv. 4, 2009). Maribor: Institut informacijskih znanosti. 2009, str. 204-210. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_4/Html/clanek_14.html, doi: 10.3359/oz0904204. [COBISS.SI-ID 1999893]

137. PIVEC, Franci. e-Maribor. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 17. sep. 2009, letn. 65, št. 215, str. 8. [COBISS.SI-ID 1988629]

138. PIVEC, Franci. EGAIS : the Ethical GovernAnce of emergIng technologies. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2009, letn. 14, zv. 1/2, str. [48]. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_1-2/Html/clanek_10.html, doi: 10.3359/oz0912048. [COBISS.SI-ID 1978645]

139. PIVEC, Franci. Fanatizem. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 26. avg. 2009, letn. 65, št. 196, str. 8. [COBISS.SI-ID 1988373]

140. PIVEC, Franci. Homo miserabilis. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 21. okt. 2009, letn. 65, št. 244, str. 8. [COBISS.SI-ID 1989141]

141. PIVEC, Franci. Hvaležnost. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 23. dec. 2009, letn. 65, št. 297, str. 8. [COBISS.SI-ID 2002197]

142. AMBROŽIČ, Melita, FRAS POPOVIĆ, Sabina, NOVLJAN, Silva, PETERMANEC, Zdenka, PIVEC, Franci, RAMPIH, Slavica. Knjižničarji in knjižnice: dodana vrednost okolju : strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Maribor, 6.-8.oktober 2009. Maribor, 2009. [COBISS.SI-ID 63680257]

143. PIVEC, Franci. Knjižnični informacijski sistemi za pregled ustvarjalnosti. V: [Ministrska konferenca o informacijski infrastrukturi znanosti, izobraževanja in kulture : zbornik konference COBISS 2009, Maribor, 11. in 12. november 2009], (Organizacija znanja, ISSN 1580-979X, letn. 14, zv. 4, 2009). Maribor: Institut informacijskih znanosti. 2009, str. 211-215. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_4/Html/clanek_15.html, doi: 10.3359/oz0904211. [COBISS.SI-ID 2000149]

144. PIVEC, Franci. Lavrence [i.e. Lawrence] Lessig : Code Version 2.0. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2009, letn. 14, zv. 3, str. 116-121. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_3/Html/clanek_11.html, doi: 10.3359/oz0903116. [COBISS.SI-ID 1992725]

145. PIVEC, Franci. Mesta na mejah in kultura spominjanja = Grenzstädte und Erinnerungskultur. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen, (Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 8). Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken: Grafiti studio. 2009, str. 102-113. [COBISS.SI-ID 2002965]

146. PIVEC, Franci (urednik), HARING, Veronika (urednik), PUNGARTNIK, Marjan (urednik). Ob 150-letnici smrti nadvojvode Janeza = Zum 150. Todestag von Erzherzog Johann : 1859-2009 : torek, 8. december 2009 = Dienstag, 8. December 2009. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena "Mostovi": = Kulturverein deutschsprachiger Frauen "Brücken", 2009. 12 str., portret. ISBN 978-961-269-175-2. [COBISS.SI-ID 63963649]

147. ADAM, Frane, ČELIK, Pavle, DOLAR, Mladen, KREAČIČ, Goranka, MIHEVC, Bogomir, PIVEC, Franci, PUNGARTNIK, Marjan, ZGAGA, Pavel, ŠTRAJN, Darko. Okrogla miza o študentskem gibanju 1968-1972 v Ljubljani : Mednarodni grafični likovni center Grad Tivoli, Ljubljana, 18. mar. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 7798345]

148. PIVEC, Franci. Pogledi na etično obravnavo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882. [Tiskana izd.], 2009, letn. 17, št. 3, str. 158-163. [COBISS.SI-ID 1988885]

149. PREGL, Slavko. Slavko Pregl. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2009, letn. 14, zv. 1/2, str. [26]-28, portret. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_1-2/Html/clanek_04.html, doi: 10.3359/oz0912026. [COBISS.SI-ID 1977109]

150. PIVEC, Franci. Socialni kapital. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 20. mar. 2009, letn. 65, št. 66, str. 8. [COBISS.SI-ID 1987349]

151. PIVEC, Franci. Strokovnjaki in intelektualci. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 7. maj 2009, letn. 65, št. 103, str. 8. [COBISS.SI-ID 1987605]

152. PIVEC, Franci. Tito je (bil) slika. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 1. jul. 2009, letn. 65, št. 149, str. 8. [COBISS.SI-ID 1987861]

153. PIVEC, Franci. Transparentnost in korupcija. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 22. jul. 2009, letn. 65, št. 167, str. 8. [COBISS.SI-ID 1988117]

154. BREEDING, Marshall. Uporabniški vmesniki naslednje generacije. V: [Ministrska konferenca o informacijski infrastrukturi znanosti, izobraževanja in kulture : zbornik konference COBISS 2009, Maribor, 11. in 12. november 2009], (Organizacija znanja, ISSN 1580-979X, letn. 14, zv. 4, 2009). Maribor: Institut informacijskih znanosti. 2009, str. 144-147. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_4/Html/clanek_06.html, doi: 10.3359/oz0904144. [COBISS.SI-ID 2006805]

155. PIVEC, Franci. Uvodnik. V: [Ministrska konferenca o informacijski infrastrukturi znanosti, izobraževanja in kulture : zbornik konference COBISS 2009, Maribor, 11. in 12. november 2009], (Organizacija znanja, ISSN 1580-979X, letn. 14, zv. 4, 2009). Maribor: Institut informacijskih znanosti. 2009, str. [123-124]. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_4/Html/clanek_00.html, doi: 10.3359/oz0904123. [COBISS.SI-ID 1998357]

156. PIVEC, Franci. Višje šole Golobiču ali Lukšiču?. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 26. feb. 2009, letn. 65, št. 47, str. 8. [COBISS.SI-ID 1987093]

157. JELENC, Zoran (intervjuvanec). Zoran Jelenc. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2009, letn. 14, zv. 3, str. 82-88, portret. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_3/Html/clanek_04.html, doi: 10.3359/oz0903082. [COBISS.SI-ID 1990933]


2008


158. PIVEC, Franci. Delavnica Etika in e-vključenost. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2008, letn. 13, zv. 2, str. 77-80. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_2/Html/clanek_08.html, doi: 10.3359/oz0802077. [COBISS.SI-ID 1945365]

159. HRISTOVA, Borjana Vladimirova (intervjuvanec). Dr. Borjana Hristova. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2008, letn. 13, zv. 1, str. [10]-13, portret. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_1/Html/clanek_03.html, doi: 10.3359/oz0801010. [COBISS.SI-ID 1935381]

160. PIVEC, Franci. Družbeni dejavniki interoperabilnosti v informacijski infrastrukturi. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882. [Tiskana izd.], 2008, letn. 16, št. 2, str. 85-90. [COBISS.SI-ID 1952533]

161. PIVEC, Franci. Družbeni dejavniki interoperabilnosti v informacijski infrastrukturi. V: Interoperabilnost kot izziv informatiki, Zbornik povzetkov, Dnevi slovenske informatike 2008 - DSI, Portorož, Slovenija, 09.-11. april. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. 2008, str. 36. [COBISS.SI-ID 1986581]

162. PIVEC, Franci (urednik), HARING, Veronika (urednik), PUNGARTNIK, Marjan (urednik). Eduard von Lannoy : 1808-2008 : Mariborčan iz evropske glasbene zgodovine. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi = Marburg: Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken, 2008. 17 str., ilustr. ISBN 978-961-269-007-6. [COBISS.SI-ID 61891585]

163. PIVEC, Franci. Jeziki na internetu. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma, ISSN 1408-8363, okt. 2008, št. 7/8, str. 113-119, 334-335, tabele. [COBISS.SI-ID 1952277]

164. PIVEC, Franci. Joseph Weizenbaum: Wo sind sie, die Inseln der Vernuft im Cyberstrom? : ocena. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2008, letn. 13, zv. 1, str. 28-32. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_1/Html/clanek_07.html, doi: 10.3359/oz0801028. [COBISS.SI-ID 1936405]

165. PEHAR, Ivan (intervjuvanec). Mag. Ivan Pehar. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2008, letn. 13, zv. 3, str. [116]-119, portret. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_3/Html/clanek_03.html, doi: 10.3359/oz0803116. [COBISS.SI-ID 1964053]

166. KUŠTRIN TUŠEK, Nataša. Nataša Kuštrin Tušek. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2008, letn. 13, zv. 4, str. [190]-194, portret. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_4/Html/clanek_04.html, doi: 10.3359/oz0804190. [COBISS.SI-ID 1969429]

167. PIVEC, Franci. Net generacija. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2008, letn. 13, zv. 2, str. 61-63. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_2/Html/clanek_04.html, doi: 10.3359/oz0802061. [COBISS.SI-ID 1949205]

168. PIVEC, Franci. NET generacija in njene vrednote : o vrednotah (XII.). Svobodna misel : TV-15, ISSN 1318-0266, 2008, letn. 17, št. 19, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 1958933]

169. PIVEC, Franci. Pošta je plod kulture. V: FRAS, Bruno (ur.), LEBE, Karmen. 60 let KUD Pošta : pregled dejavnosti od leta 1999 do leta 2008 po posameznih sekcijah KUD Pošta Maribor. Maribor: Kulturno umetniško društvo Pošta. 2008, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 1982485]

170. PIVEC, Franci. Primož Trubar in knjiga v slovenski šoli. Šolska knjižnica, ISSN 0353-8958, 2008, letn. 18, št. 3/4, str. 139-144. [COBISS.SI-ID 15944507]

171. PIVEC, Franci. Uvodnik. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2008, letn. 13, zv. 1, str. [1]. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_1/Html/clanek_00.html, doi: 10.3359/oz0801001. [COBISS.SI-ID 1966869]

172. PIVEC, Franci. Uvodnik. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2008, letn. 13, zv. 2, str. [33]. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_2/Html/clanek_00.html, doi: 10.3359/oz0802033. [COBISS.SI-ID 1967125]

173. PIVEC, Franci. Uvodnik. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2008, letn. 13, zv. 3, str. [87]. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_3/Html/clanek_00.html, doi: 10.3359/oz0803087. [COBISS.SI-ID 1967381]

174. ARTUS, Helmut M. Z analizo podatkovnih baz do trajnih informacij o znanosti : odkrivanje raziskovalnega polja. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2008, letn. 13, zv. 2, str. 42-50, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_2/Html/clanek_02.html, doi: 10.3359/oz0802042. [COBISS.SI-ID 1948949]


2007


175. PIVEC, Franci. Civilne pobude v dobi interneta. V: NOVAKOVIĆ, Aleksander (ur.), et al. Z informatiko do novih poslovnih priložnosti : zbornik posvetovanja, Dnevi slovenske informatike, Portorož, 11.-13. april 2007. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. 2007, 8 str. [COBISS.SI-ID 1893397]

176. REINITZER, Sigrid (intervjuvanec). Dr. Sigrid Reinitzer. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 3, str. 137-140, portret. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_3/Html/clanek_04.html, doi: 10.3359/oz0703137. [COBISS.SI-ID 1920021]

177. ŠERCAR, Tvrtko (intervjuvanec). Dr. Tvrtko Šercar. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 2, str. 75-81, portret. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_2/Html/clanek_03.html, doi: 10.3359/oz0702075. [COBISS.SI-ID 1908501]

178. PIVEC, Franci. Etika medkulturnega dialoga v knjižnicah = The ethics of intercultural dialogue in libraries. V: AMBROŽIČ, Melita (ur.). Knjižnice za prihodnost : napredek in sodelovanje : zbornik referatov = Libraries for the future : development and collaboration : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. 2007, str. 3-14. [COBISS.SI-ID 236017920]

179. PIVEC, Franci. Eugene Garfield - 50 let dokumentiranja znanosti. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 2, str. 68-74. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_2/Html/clanek_02.html, doi: 10.3359/oz0702068. [COBISS.SI-ID 1908245]

180. PIVEC, Franci. Informatika in odprta koda : Zakaj je treba podpirati OKPO?. Maribor: Inštitut za promocijo in razvoj odprte kode, [2007]. 9 f. http://www.iprok.org/fileadmin/www.iprok.org/text/iprok.pivec.clanek.pdf. [COBISS.SI-ID 2261192]

181. PIVEC, Franci. Informatizacija šolskih knjižnic. Šolska knjižnica, ISSN 0353-8958, 2007, letn. 17, št. 1, str. 22-25. [COBISS.SI-ID 15608123]

182. PIVEC, Franci. Knjižnice in večkulturnost : na pragu Evropskega leta medkulturnega dialoga. Šolska knjižnica, ISSN 0353-8958, 2007, letn. 17, št. 3/4, str. 118-122. [COBISS.SI-ID 15750715]

183. PIVEC, Franci. Mariborska deklaracija o pomenu knjižnic za kakovost univerz. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 1, str. 21-25, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_1/Html/clanek_04.html, doi: 10.3359/oz0701021. [COBISS.SI-ID 1894677]

184. PARENT, Ingrid. Meje so, meja ni. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 4, str. 194-200. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_02.html, doi: 10.3359/oz0704194. [COBISS.SI-ID 1926933]

185. POLZER, Miroslav (intervjuvanec). Miroslav Polzer. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 1, str. 26-29, portret. [COBISS.SI-ID 1530836]

186. PIVEC, Franci. Mlada leta stare godbe. V: HARTMAN, Ervin (ur.). Glasba nas združuje, osrečuje in bogati : [zbornik ob 5-letnici delovanja Godbe veteranov Štajerske pri Kulturno-umetniškem društvu Pošta Maribor. Maribor: Kulturno umetniško društvo Pošta. 2007, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 1919253]

187. DADASOVIĆ, Miodrag. Nove članice in multikulturnost v Evropski uniji : okrogla miza. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 4, str. 262-263. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_10.html, doi: 10.3359/oz0704262. [COBISS.SI-ID 1931285]

188. MAZIĆ, Gordana (avtor, drugo), DIPČIKOVA, Aleksandra, DJUROVIĆ, Jelena, MITREVSKA GJUROVSKA, Pavlina, HAJDAROVIĆ, Nevenka, JOVANCAI, Marija, JUG, Janez, ROGINA, Anka. Prevzemanje bibliografskih zapisov iz različnih kulturnih okolij : okrogla miza. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 4, str. 229-239, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_08.html, doi: 10.3359/oz0704229. [COBISS.SI-ID 1928469]

189. KALČINA, Liana, DIMČEV, Aleksandar, MAZIĆ, Bogoljub, OVČINA, Ismet, PETROVIČ, Miloš. Prispevek knjižnic k evropski identiteti : okrogla miza. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 4, str. 252-261, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_10.html, doi: 10.3359/oz0704252. [COBISS.SI-ID 1931029]

190. PIVEC, Franci. Profesor : Božo Težak, lučonoša znanosti. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 3, str. 185-187. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_3/Html/clanek_13.html, doi: 10.3359/oz0703185. [COBISS.SI-ID 1922325]

191. PIVEC, Franci. Spominjanja Klavorovcev. V: PIVEC, Franci (ur.). 60 let moškega pevskega zbora "Slava Klavora" Maribor : [spominska publikacija ob jubileju]. Maribor: Mariborska literarna družba. 2007, str. 8-17. [COBISS.SI-ID 1896725]

192. PIVEC, Franci (urednik). 60 let moškega pevskega zbora "Slava Klavora" Maribor : [spominska publikacija ob jubileju]. Maribor: Mariborska literarna družba, 2007. 21 str., ilustr. ISBN 978-961-6483-61-2. [COBISS.SI-ID 58685441]

193. PIVEC, Franci, ALIĆ, Meliha, BESHIRI, Ramadan, HRISTOVA, Borjana Vladimirova, PEHAR, Ivan. Upoštevanje kulturne različnosti uporabnikov knjižnic : okrogla miza. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 4, str. 243-251, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz0704243. [COBISS.SI-ID 1928725]

194. PIVEC, Franci, ALIĆ, Meliha, BESHIRI, Ramadan, HRISTOVA, Borjana Vladimirova, PEHAR, Ivan. Upoštevanje kulturne različnosti uporabnikov knjižnic : okrogla miza. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 4, str. 243-251, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz0704243. [COBISS.SI-ID 1928725]

195. PIVEC, Franci. Uvodnik. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 4, str. [191]. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_00.html, doi: 10.3359/oz0704191. [COBISS.SI-ID 1926421]

196. PIVEC, Franci. Vabilo k preučevanju zgodovine šolskih knjižnic. Šolska knjižnica, ISSN 0353-8958, 2007, letn. 17, št. 1, str. 48-49. [COBISS.SI-ID 1891093]

197. PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko. Vloga kulturnega konteksta pri nastajanju knjižničnih informacijskih sistemov v mreži COBISS.Net. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 4, str. 206-212. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_04.html, doi: 10.3359/oz0704206. [COBISS.SI-ID 1927445]


2006


198. PIVEC, Franci. Bibliothek 2007 : Strategiekonzept. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 1/2, str. 58-60. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_1/html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz0612058. [COBISS.SI-ID 1863189]

199. ZEMANEK, Heinz. Človekova izbira in računalniki. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 3, str. 66-70. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_3/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 1870357]

200. SMOLIK, Marijan (intervjuvanec). Dr. Marijan Smolik. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 1/2, str. [42]-44, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_1-2/html/clanek_05.html, doi: 10.3359/oz0612042. [COBISS.SI-ID 1862165]

201. PIVEC, Franci. Enkratnost fotografije. V: 70 let Fotokluba Maribor. Maribor: Fotoklub. 2006, str. 6. [COBISS.SI-ID 1869589]

202. PIVEC, Franci. Konferenca HCC7 v Sloveniji : morda prelomni dogodek za družbeno informatiko?. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882. [Tiskana izd.], 2006, letn. 14, št. 4, str. 232-238. [COBISS.SI-ID 1879317]

203. PIVEC, Franci. Likovno pogovarjanje. V: SLANA, Jože (ur.). Osma mednarodna likovna kolonija Lijalent 2006 : v dijaškem domu Lizike Jančar Maribor, 28. 6.-2. 7. 2006 : razstava v razstavišču Lija 27. 9.-13. 12. 2006. Maribor: Dijaški dom Lizike Jančar. 2006, str. [6]. [COBISS.SI-ID 1866517]

204. PIVEC, Franci. Musterweingut Meranovo. V: Der Wein : Volkskultur Kalender : Steiermark, Slowenien. Graz: Volkskultur Verlag. 2006, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 1867029]

205. PIVEC, Franci. Poročilo o panelu "Knjižnice za kakovostno univerzo". Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 4, str. 238. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_4/html/clanek_23.html, doi: 10.3359/oz0604238. [COBISS.SI-ID 1884693]

206. PIVEC, Franci. R&R V JVE. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 3, str. 118-122. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_3/html/clanek_11.html, doi: 10.3359/oz0603118. [COBISS.SI-ID 1872917]

207. JELUŠIĆ, Srećko, APARAC-JELUŠIĆ, Tatjana. Repozitoriji učnega gradiva kot podpora bolonjskemu procesu: pogled iz Hrvaške. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 4, str. 196-200. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_4/html/clanek_14.html, doi: 10.3359/oz0604196. [COBISS.SI-ID 1886997]

208. 70 let Fotokluba Maribor. Maribor: Fotoklub, 2006. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 229110784]

209. UGRIČIĆ, Sreten (intervjuvanec). Sreten Ugričić. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 3, str. [81]-84, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_3/html/clanek_04.html, doi: 10.3359/oz0603081. [COBISS.SI-ID 1870869]

210. ZAFIROVSKI, Borko. Stanje akademskih knjižnic na teritoriju Republike Makedonije. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 4, str. 201-202. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_4/html/clanek_15.html, doi: 10.3359/oz0604201. [COBISS.SI-ID 1887253]

211. AMBROŽIČ, Melita, PIVEC, Franci, STAVBAR, Vlasta, ŽAUCER, Matjaž. Stanje in odprta vprašanja visokošolskega knjižničarstva v Sloveniji. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 4, str. 170-174. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_4/html/clanek_08.html, doi: 10.3359/oz0604170. [COBISS.SI-ID 1883413]

212. PIVEC, Franci, LEGVART, Polona. Šolske knjižnice zaslužijo svojo zgodovino = School libraries deserve their own history. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, ISSN 1318-6728, 2006, letn. 15(39), št. 1, str. 167-169. [COBISS.SI-ID 24993325]

213. PIVEC, Franci. Ugled s poslanstvom : ob 75-letnici Pihalnega orkestra KUD Pošta. V: HARTMAN, Ervin (ur.). 75 let glasbene rasti poštnih godbenikov : [zbornik ob jubileju delovanja Pihalnega orkestra KUD Pošta Maribor : 1931-2006]. Maribor: Kulturno umetniško društvo Pošta. 2006, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 1857557]

214. ŠIPKA, Pero. Uporaba citatnih informacij nacionalne in regionalne ravni pri evalvaciji znanstvene učinkovitosti. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 4, str. 164-169. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_4/html/clanek_07.html, doi: 10.3359/oz0604164. [COBISS.SI-ID 1885461]

215. PIVEC, Franci. Usmeritve ekonomskih in socialnih reform in kulturna društva : [prispevek na] Posvet Vladne reforme in javni sektor, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, 1. marec 2006. Ljubljana: Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, 2006. [COBISS.SI-ID 1853461]

216. PIVEC, Franci. Vključevanje cerkvenih knjižnic z redkimi knjigami v sistem COBISS : okrogla miza. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 1/2, str. 26-41. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_1-2/html/clanek_04.html, doi: 10.3359/oz0612026. [COBISS.SI-ID 1861909]

217. PIVEC, Franci. Vladne reforme in društva. Neprofitni management : prva slovenska strokovna revija za promocijo vodenja v neprofitnem sektorju, ISSN 1408-3884, 2006, letn. 4, #[št.] #1, str. 31-32. [COBISS.SI-ID 1859605]

218. OVČINA, Ismet, HAJDAROVIĆ, Nevenka. Znanstvenoraziskovalno in raziskovalno-razvojno delo v Bosni in Hercegovini s posebnim ozirom na pomen in vlogo univerzitetnih knjižnic. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 4, str. 180-182. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_4/html/clanek_11.html, doi: 10.3359/oz0604180. [COBISS.SI-ID 1886229]


2005


219. PIVEC, Franci. Doba podobe = fra [i.e. Era] des Bildes. V: [Katalog]. Maribor: Film in video klub Maribor. 2005, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 1851157]

220. PIVEC, Franci. Glas mariborskega Tezna. V: 50 let z glasbo : KD pihalni orkester Svoboda Maribor. Maribor: KD pihalni orkester Svoboda Maribor. 2005, str. 3. [COBISS.SI-ID 1982229]

221. PIVEC, Franci. In memoriam Stevan Dedijer. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 3, str. 129-131. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_3/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 1839381]

222. SCHLAMBERGER, Niko, PIVEC, Franci. IT STAR in Central and Eastern Europe - a synergy of a goodwill. V: BERLEUR, Jacques (ur.), AVGEROU, Chrisanthi (ur.). Perspectives and policies on ICT in society : an IFIP TC9 (Computers and Society) handbook, (IFIP - the International Federation for Information Processing, 179). New York: Springer. cop. 2005, str. 77-85. [COBISS.SI-ID 1829653], [Scopus do 27. 5. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

223. EMERŠIČ, Jakob (intervjuvanec). Jakob Emeršič. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 1, str. [44]-47, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_1/html/clanek_07.html, doi: 10.3359/oz0501044. [COBISS.SI-ID 1826069]

224. PIVEC, Franci. Knjižnice in elektronsko okolje: prihodnost ni več to, kar je bila = Libraries and electronic environment: the future is no longer what it used to be. V: AMBROŽIČ, Melita (ur.). Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju : zbornik referatov = Information resources and library services in electronic environment : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. 2005, str. 3-17. [COBISS.SI-ID 1838613]

225. PIVEC, Franci. Knjižnice za sodelovanje in razvoj Srednje Evrope : okrogla miza. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 4, str. 300-301. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_4/html/clanek_23.html, doi: 10.3359/oz0504300. [COBISS.SI-ID 1848341]

226. PUNGARTNIK, Marjan (intervjuvanec). Marjan Pungartnik. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 3, str. [154]-160, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_3/html/clanek_04.html, doi: 10.3359/oz0503154. [COBISS.SI-ID 5114142]

227. COFFMAN, Steve. Nekaj misli o knjižnicah in informacijskem trgu. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 4, str. 253-261. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_4/html/clanek_14.html, doi: 10.3359/oz0504253. [COBISS.SI-ID 1846805]

228. UGRIČIĆ, Sreten. Nekateri vidiki upravljanja razvoja procesov avtomatizacije in digitalizacije v NBS. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 4, str. 295-296. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_4/html/clanek_21.html, doi: 10.3359/oz0504295. [COBISS.SI-ID 1848597]

229. PIVEC, Franci. Netgeneracija in prihodnost knjižnic. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 4, str. 287-294. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_4/html/clanek_20.html, doi: 10.3359/oz0504287. [COBISS.SI-ID 1848085]

230. SCHLAMBERGER, Niko (intervjuvanec). Niko Schlamberger. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 2, str. [81]-85, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_2/html/clanek_05.html, doi: 10.3359/oz0502081. [COBISS.SI-ID 1831701]

231. PIVEC, Franci. Obveščanje in osveščanje : in memoriam Stevan Dedijer. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 3, str. 129-131. [COBISS.SI-ID 237017600]

232. DEDIJER, Stevan. Obveščevalna knjižnica v obveščevalnem živčnem sistemu Slovenije?. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 3, str. 124-129, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_3/html/clanek_01.html, doi: 10.3359/oz0503124. [COBISS.SI-ID 1839125]

233. PIVEC, Franci. Prijazno in duhovito pogovarjanje : nastala so srečanja, pri katerih se zberejo ljudje, ki jih je volja pomodrovati ob obletnici pomembnega kulturnega dogodka ali vidnega ustvarjalca. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 6. apr. 2005, leto 61, št. 79, str. 12. [COBISS.SI-ID 54769153]

234. PIVEC, Franci. The last futurist show - zadnja futuristična predstava, Marina Gržinič (ur.). Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 2, str. 109-112. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_2/html/clanek_11.html, doi: 10.3359/oz0502109. [COBISS.SI-ID 1833237]

235. PIVEC, Franci. Vpliv IKT na socialni kapital in na nastajanje "nove civilne družbe". V: NOVAKOVIĆ, Aleksander (ur.), et al. Informatika kot temelj povezovanja : zbornik posvetovanja, DSI - Dnevi slovenske informatike 2005, Portorož, Slovenija, 13.-15. april. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. 2005, str. 653-659. [COBISS.SI-ID 1827605]

236. PIVEC, Franci. WSIS - drugi del. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 1, str. 56. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_1/html/clanek_11.html, doi: 10.3359/oz0501056. [COBISS.SI-ID 1827093]


2004


237. PIVEC, Franci. Ali uporabljate spletni državni portal?. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 1, str. 27-32. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_1/html/clanek_05.html, doi: 10.3359/oz0401027. [COBISS.SI-ID 1775125]

238. PIVEC, Franci, RAJKOVIČ, Vladislav, JUS, Andrej. Computer education and social changes in Slovenia. Informatica : an international journal of computing and informatics, ISSN 0350-5596, 2004, vol. 28, no. 4, str. 437-440. [COBISS.SI-ID 4265235], [SNIP, Scopus do 24. 4. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

239. JUSTIN, Borut (intervjuvanec). Dr. Borut Justin. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 1, str. [20]-24, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_1/html/clanek_03.html, doi: 10.3359/oz0401020. [COBISS.SI-ID 1774613]

240. SELJAK, Tomaž (intervjuvanec), SELJAK, Marta (intervjuvanec), ZEBEC, Branko (intervjuvanec), ŠERCAR, Tvrtko (intervjuvanec), URBAJS, Alojz (intervjuvanec). 20 let v razvoju knjižničnih sistemov. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 3, str. [136]-144, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_3/html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz0403136. [COBISS.SI-ID 1809685]

241. PIVEC, Franci. Ekonomika standardizacije knjižnične informacijske dejavnosti = Economics of standardisation in library information field. V: ROŽIĆ, Anamarija (ur.), HACIN LUDVIK, Kristina (ur.). Vloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije : zbornik referatov = The role of special and academic libraries in the process of European integration : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. 2004, str. 107-117. [COBISS.SI-ID 1813269]

242. PIVEC, Franci. Informacijska družba, (Frontier, 027). Maribor: Subkulturni azil, 2004. 232 str., ilustr. ISBN 961-91269-3-9. [COBISS.SI-ID 215638272]

243. PIVEC, Franci. Kdo je že bil Branko Rajšter?. V: SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Spomini na Rajštra : Branko Rajšter (1930-1989) v očeh sodobnikov. Maribor: Univerzitetna knjižnica: Zveza kulturnih društev: Radio; [Ljubljana]: RTV Slovenija: Radio Slovenija. 2004, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 1829141]

244. FERLINC, Andrej, PIVEC, Franci. Klavoraši v Haagu. V: SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Spomini na Rajštra : Branko Rajšter (1930-1989) v očeh sodobnikov. Maribor: Univerzitetna knjižnica: Zveza kulturnih društev: Radio; [Ljubljana]: RTV Slovenija: Radio Slovenija. 2004, str. 68-69. [COBISS.SI-ID 1829397]

245. PIVEC, Franci. Kraji in mreže. V: JERAJ, Dimitrij (ur.), VINTAR, Jelka (ur.), BEŠTER, Janez. K razvoju telecentrov v Sloveniji. 1. natis. Ljubljana: [D. Jeraj]: Bons. 2004, str. 51-61. [COBISS.SI-ID 1813525]

246. PUC, Katarina (intervjuvanec). Mag. Katarina Puc. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 2, str. [60]-63, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_2/html/clanek_04.html, doi: 10.3359/oz0402060. [COBISS.SI-ID 1778965]

247. POTRATA, Majda (intervjuvanec). Mag. Majda Potrata. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 4, str. [200]-204, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_4/html/clanek_10.html, doi: 10.3359/oz0404200. [COBISS.SI-ID 1819413]

248. PIVEC, Franci. Prihaja konferenca COBISS 2004. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 2, str. 89-91. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_2/html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz0402089. [COBISS.SI-ID 1780245]

249. PIVEC, Franci. Sezona konferenc. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 1, str. 33-34. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_1/html/clanek_06.html, doi: 10.3359/oz0401033. [COBISS.SI-ID 1775381]

250. REINITZER, Sigrid. Sodelovanje med knjižnicami : izziv za regije v novem prostoru EU. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 3, str. 94-96. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_3/html/clanek_01.html, doi: 10.3359/oz0403094. [COBISS.SI-ID 1807381]

251. PIVEC, Franci, RAJKOVIČ, Vladislav, JUS, Andrej. Technology leading to historic changes : the beginnings of computer education in Slovenia. V: IMPAGLIAZZO, John (ur.), LEE, John A. N. (ur.). History of computing in education : IFIP 18th World Computer Congress, TC3/TC9, 51st Conference on the history of computing in education, 22-27 August 2004, Toulouse, France. Boston; Dordrecht; London: Kluwer, str. 57-62. http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-8136-7_6. [COBISS.SI-ID 1785365], [Scopus do 4. 8. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

252. PIVEC, Franci, RAJKOVIČ, Vladislav, JUS, Andrej. Tehnologija zgodovinskega preobrata : začetki računalniškega izobraževanja v Sloveniji. V: HERIČKO, Marjan (ur.), et al. Zbornik D 7. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2004, 9. do 15. oktober 2004 = Proceedings D of the 7th International Multiconference Information Society IS 2004, 9-15th October 2004, Ljubljana, Slovenia, (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan". 2004, str. 91. [COBISS.SI-ID 4177939]

253. PIVEC, Franci, RAJKOVIČ, Vladislav, JUS, Andrej. Tehnologija zgodovinskega preobrata : začetki računalniškega izobraževanja v Sloveniji. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, (Organizacija, ISSN 1318-5454, Letn. 37, 2004, št. 8). Kranj: Moderna organizacija. 2004, str. 462-463. [COBISS.SI-ID 4177427]

254. PIVEC, Franci, RAJKOVIČ, Vladislav, JUS, Andrej. Tehnologija zgodovinskega preobrata : začetki računalniškega izobraževanja v Sloveniji. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : povzetki referatov = Education in information society : paper abstract. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; [Kranj]: Fakulteta za organizacijske vede. 2004, str. 3. [COBISS.SI-ID 4180499]

255. PIVEC, Franci, RAJKOVIČ, Vladislav, JUS, Andrej. Tehnologija zgodovinskega preobrata : začetki računalniškega izobraževanja v Sloveniji. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik referatov = Education in information society : conference proceedings, 7. mednarodna multi-konferenca Informacijska družba IS 2004, 15. oktober 2004, Ljubljana, Slovenija = 7th International Multi-Conference Information Society IS 2004, 15th October, 2004. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Fakulteta za organizacijske vede: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 2004, 2 str. [COBISS.SI-ID 4179475]

256. PIVEC, Franci. Zveza kulturnih društev Maribor o prenovi Uniona : prejeli smo. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 3. mar. 2004, leto 60, št. 52, str. 16. [COBISS.SI-ID 52626433]

257. PIVEC, Franci. Ženske v informatiki. V: NOVAKOVIĆ, Aleksander (ur.), et al. Management in informatika : zbornik posvetovanja, Dnevi slovenske informatike, Portorož, 14.-16. april 2004. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika: = Slovenian Society Informatika. 2004, str. 514-521. [COBISS.SI-ID 1785621]


2003


258. PIVEC, Franci. Computerization and controversy : value conflicts and social choices (Rob Kling). Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, let. 8, zv. 2, str. 107-111. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_2/html/clanek_8.html, doi: 10.3359/oz0302107. [COBISS.SI-ID 1751317]

259. PIVEC, Franci. CRO-INFO 2003. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, letn. 8, zv. 1, str. [62]. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_1/html/clanek_08.html. [COBISS.SI-ID 1729557]

260. PIVEC, Franci. Direktiva EU o odpadnih elektronskih napravah. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, letn. 8, zv. 2, str. 103. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_2/html/clanek_06.html, doi: 10.3359/oz0302103. [COBISS.SI-ID 1750805]

261. KORNHAUSER FRAZER, Aleksandra (intervjuvanec). Dr. Aleksandra Kornhauser. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, letn. 8, zv. 3, str. [128]-131, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_3/html/clanek_03.html, doi: 10.3359/oz0303128. [COBISS.SI-ID 1755413]

262. GANTAR, Pavel (intervjuvanec). Dr. Pavel Gantar. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, letn. 8, zv. 4, str. [189]-192, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_4/html/clanek_03.html, doi: 10.3359/oz0304189. [COBISS.SI-ID 1770005]

263. POTOČNIK, Vinko (intervjuvanec). Dr. Vinko Potočnik. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, letn. 8, zv. 2, str. [99]-102, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_2/html/clanek_05.html, doi: 10.3359/oz0302099. [COBISS.SI-ID 1750549]

264. PIVEC, Franci. The ethics of librarianship : an international survey (Robert W. Vaagan, ed.). Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, letn. 8, zv. 1, str. 55-58. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_1/html/clanek_07.html, doi: 10.3359/oz0301055. [COBISS.SI-ID 1729045]

265. PIVEC, Franci. The global information technology report 2003-2004. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, let. 8, zv. 4, str. 203-206. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_4/html/clanek_07.html, doi: 10.3359/oz0304203. [COBISS.SI-ID 1771029]

266. PIVEC, Franci. Informacijska paradigma v izobraževanju. V: NOVAKOVIĆ, Aleksander (ur.), et al. Zbornik posvetovanja, Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 16-18. april 2003. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika: = Slovenian Society Informatika. 2003, str. 533-537. [COBISS.SI-ID 1760533]

267. PIVEC, Franci. Integralni pristop k organiziranju in predstavljanju kulturnega spomina na digitalni osnovi : primerjalna študija izhodišč. Maribor, 2003: IZUM. [33] f. [COBISS.SI-ID 1773333]

268. PIVEC, Franci. Konferenca COBISS 2003. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, letn. 8, zv. 3, str. [162-163]. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_3/html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz0303162. [COBISS.SI-ID 1756949]

269. DOBRILA, Peter Tomaž (intervjuvanec). Mag. Peter Tomaž Dobrila. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, letn. 8, zv. 1, str. [46]-49, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_1/html/clanek_04.html, doi: 10.3359/oz0301046. [COBISS.SI-ID 1728277]

270. PIVEC, Franci. Measuring the information society (SIBIS pocket book 2002/03). Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, let. 8, zv. 3, str. 157-161. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_3/html/clanek_08.html, doi: 10.3359/oz0303157. [COBISS.SI-ID 1756693]

271. PLESTENJAK, Viktor (umetnik, izvajalec), KALJANAC, Enver (umetnik), IBRULJ, Hamo (umetnik), BERNATOVIĆ, Dalibor (izvajalec). Odprtje razstave Energija in harmonija : 28. november 2003 v Univerzitetni galeriji Univerze v Mariboru. Maribor, 2003. [COBISS.SI-ID 63522817]

272. PIVEC, Franci. Posvetovanje ZBDS letos na nov način. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, letn. 8, zv. 1, str. [61]. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_1/html/clanek_08.html. [COBISS.SI-ID 1729301]

273. PIVEC, Franci. Pristan za kulturo. V: SLANA, Jože (ur.), et al. Lijalent 2003 : razstava v razstavišču Lija, 25.9.-26.11.2003. Maribor: Dijaški dom Lizike Jančar. 2003, str. [3]. [COBISS.SI-ID 1761813]

274. PIVEC, Franci. Učenje v družbi znanja. V: GEDER, Mateja (ur.). E-izobraževanje doživeti in izpeljati : zbornik strokovne konference. Maribor: Doba. 2003, str. 27-40. [COBISS.SI-ID 1761301]

275. PIVEC, Franci. World summit on the information society (Ženeva, 10-12 december 2003). Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, letn. 8, zv. 4, str. 201-202. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_4/html/clanek_06.html, doi: 10.3359/oz0304201. [COBISS.SI-ID 1770773]


2002


276. PIVEC, Franci. Dvanajstič konferenca COBISS in tretjič tudi SICRIS. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2002, let. 7, zv. 3/4, str. [123-128]. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_3-4/html/clanek_12.html, doi: 10.3359/oz0234123. [COBISS.SI-ID 1443349]

277. PIVEC, Franci. Informacijska družba in eEvropa. V: SKOČIR, Erih (ur.). Sistemi za upravljanje z dokumenti, [Posvetovanje] DOK_SIS 2002, Portorož, Slovenija, 22.-24. maj 2002. Ljubljana: Media.doc. 2002, str. I. 41-47. [COBISS.SI-ID 1389077]

278. SCHLAMBERGER, Niko, BAVEC, Cene, PIVEC, Franci. ICT in Slovenia: institutions, regulations, challenges and applications in academia, industry and the public sector. V: NOVAKOVIĆ, Sašo (ur.). DSI 2002 : zbornik posvetovanja = proceedings, Dnevi slovenske informatike = Slovenian Informatics Conference, Portorož, Slovenija, 17. - 19. april 2002. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika: = Slovenian Society Informatika. 2002, str. 64-70, ilustr. [COBISS.SI-ID 516567]

279. ŠIMAC, Rudi (urednik). Kako se je začelo na Soči 1915 in končalo 1918 : brginske in druge pripovedi o prvi svetovni vojni. Nova Gorica: Grafika Soča, 2002-2010. 3 zv., ilustr. ISBN 961-90679-3-2. ISBN 961-90679-6-7. ISBN 978-961-276-045-8. [COBISS.SI-ID 118802944]

280. REINITZER, Sigrid. Knjižnice med Gutenbergom in Gatesom : vloga znanstvenih knjižnic v novonastajajoči medijski krajini. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2002, let. 7, zv. 3/4, str. 74-81. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_3-4/html/clanek_03.html, doi: 10.3359/oz0234074. [COBISS.SI-ID 1441301]

281. PIVEC, Franci (intervjuvanec), PESTIČEK, Mirč (oseba, ki intervjuva). Kriza nacionalnega povezovanja ljubiteljske kulture?. Slovenska panorama, ISSN 1408-1636, 2002, št. 1/2, str. 14-15, portret. [COBISS.SI-ID 1762581]

282. MARINKOVIĆ, Aleksandar, PIVEC, Franci. LIBER v Mariboru. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2002, let. 7, zv. 1/2, str. [61]. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_1-2/html/clanek_11.html, doi: 10.3359/oz0212061. [COBISS.SI-ID 1436693]

283. PIVEC, Franci. Likovniki na Lentu. V: SLANA, Jože (ur.), et al. Lijalent 2002. Maribor: Dijaški dom Lizike Jančar. 2002, str. [3]. [COBISS.SI-ID 1761557]

284. PIVEC, Franci. 25 let IBMI. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2002, letn. 7, zv. 1/2, str. 56-57. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_1-2/html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz0212056. [COBISS.SI-ID 1436181]

285. ŽEKŠ, Boštjan (intervjuvanec). Prof. dr. Boštjan Žekš. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2002, letn. 7, zv. 3/4, str. [100]-103, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_3-4/html/clanek_07.html, doi: 10.3359/oz0234100. [COBISS.SI-ID 20403757]

286. GAMS, Matjaž (intervjuvanec). Prof. dr. Matjaž Gams. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2002, letn. 7, zv. 1/2, str. [50]-52, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_1-2/html/clanek_06.html, doi: 10.3359/oz0212050. [COBISS.SI-ID 17108007]

287. PIVEC, Franci. Revizija etičnega kodeksa informatikov. V: NOVAKOVIĆ, Sašo (ur.). DSI 2002 : zbornik posvetovanja = proceedings, Dnevi slovenske informatike = Slovenian Informatics Conference, Portorož, Slovenija, 17. - 19. april 2002. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika: = Slovenian Society Informatika. 2002, str. 454-459. [COBISS.SI-ID 1377557]

288. PIVEC, Franci. Strategic choices : supremacy, survival, or sayonara (Kenneth I. Primozic, Edward A. Primozic, Joe Leben). Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2002, let. 7, zv. 1/2, str. 58-60. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_1-2/html/clanek_10.html, doi: 10.3359/oz0212058. [COBISS.SI-ID 1436437]

289. PIVEC, Franci. WSIS - svetovno srečanje o informacijski družbi. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2002, letn. 7, zv. 3/4, str. 114-116. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_3-4/html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz0234114. [COBISS.SI-ID 1442581]


2001


290. PIVEC, Franci. Digitalne knjižnice ali informacijska revščina = Digital library or information poverty. V: AMBROŽIČ, Melita (ur.). Digitalna knjižnica : [zbornik referatov], Strokovno posvetovanje, Radenci, 10. do 12. oktober 2001. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. 2001, str. 17-26. [COBISS.SI-ID 1761045]

291. PIVEC, Franci. Film in video klub.... V: Katalog. Maribor: Film in video klub Maribor. 2001, str. [3]. [COBISS.SI-ID 1763093]

292. PIVEC, Franci. H konceptualizaciji informacijske etike. V: GRAD, Janez (ur.). Zbornik posvetovanja = Proceedings of Slovenian Informatics Conference 2001, Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 18.-21. april 2001. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika: = Slovenian Society Informatika. 2001, str. 507-512. [COBISS.SI-ID 472341]

293. PIVEC, Franci. IFIP/TC-9 - sestanek ob 25-letnici. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2001, let. 6, zv. 2, str. 55. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2001_2/Html/clanek_06.html. [COBISS.SI-ID 464149]

294. PIVEC, Franci. Informacijska družba in knjižnice. Maribor: Institut informacijskih znanosti, 2001. http://www.izum.si/doc/novice_Inf_druzba_in_knjiznice.pdf. [COBISS.SI-ID 444949]

295. PIVEC, Franci. Knjižnice u informacijskom društvu : magistarski rad. Zagreb: [F. Pivec], 2001. 281 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 476437]

296. PIVEC, Franci. Spam - zloraba interneta. V: BAVEC, Cene (ur.), et al. Informacijska družba IS '01 : zbornik A 4. mednarodne multi-konference, 22. do 26. oktober 2001, Ljubljana, Slovenija = Information society IS '2001 : proceedings A of the 4th International Multi-conference, 22-26th October 2001, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 2001, str. 319-323. [COBISS.SI-ID 1289237]

297. PIVEC, Franci. Zveza štedentov Jugoslavije. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001, zv. 15: Wi-Ž, str. 273. [COBISS.SI-ID 1378069]


2000


298. PIVEC, Franci. Dar ognja? O pomenu informacijske etike = Gift of fire? About the meaning of information ethics. V: STAVBAR, Vlasta (ur.). Tradicionalni mediji v sodobni informacijski družbi. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. 2000, str. 211-219. [COBISS.SI-ID 1760789]

299. PIVEC, Franci. Modra knjiga Slovenija kot informacijska družba : na okrogli mizi v Mariboru. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882. [Tiskana izd.], 2000, let. 8, št. 2, str. 118-119. [COBISS.SI-ID 407573]

300. PIVEC, Franci. Nevidne združbe. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2000, let. 36, št. 9-10, str. 35-45. [COBISS.SI-ID 442645]

301. PIVEC, Franci. Ob častitljivi obletnici KUD Angel Besednjak. V: 80 let : kulturno-umetniškega društva Angel Besednjak Maribor : [1920-2000]. Maribor: KUD Angel Besednjak. 2000, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 409109]

302. PIVEC, Franci. Vam in nam je lepo ob pesmi. V: Nonet Certus : ob 20-letnici. [Maribor: samozal. 2000], str. 8. [COBISS.SI-ID 1764373]

303. PIVEC, Franci. Zasebnost in internet. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882. [Tiskana izd.], 2000, let. 8, št. 3, str. 137-145. [COBISS.SI-ID 411413]


1999


304. PIVEC, Franci. Etičnost na internetu. V: BOHINC, Rado (ur.), ČERNETIČ, Metod (ur.). Civilna družba v Sloveniji in Evropi : stanje in perspektive : zbornik razprav, SAZU, 23. marec 1999. Ljubljana: Društvo Občanski forum: FDV. 1999, str. 324-328. [COBISS.SI-ID 397333]

305. Globalizacija poslovanja : Dnevi slovenske informatike, Portorož `99. Portorož: Slovensko društvo Informatika: Gospodarska zbornica Slovenije: Združenje za računalništvo in informatiko, 1999. [COBISS.SI-ID 512008048]

306. Globalizacija poslovanja = VI. [šesto] posvetovanje z mednarodno udeležbo : Portorož, 21.-24.april 1999. Portorož: Slovensko društvo Informatika: Gospodarska zbornica Slovenije: Združenje za računalništvo in informatiko, 1999. [COBISS.SI-ID 1226194]

307. PIVEC, Franci. Nove skupnosti na internetu (invisible college). V: GRAD, Janez (ur.). Zbornik posvetovanja, Dnevi slovenske informatike, Portorož, 21.-24. april 1999. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. 1999, str. 754-761. [COBISS.SI-ID 341013]

308. PIVEC, Franci. Poklon Studenškim likovnikom. V: ZORKO, Vlasta, et al. 75 let KUD Studenci Maribor : likovniki Studenc : člani Društva slovenskih likovnih umetnikov : Galerija Žula 1, maj-junij 1999. Maribor: KUD Studenci. 1999, str. [3]. [COBISS.SI-ID 1762325]

309. PIVEC, Franci. Skrb za starejše na mariborskem območju. V: ŠVAJNCER, Marija (ur.). Zbornik referatov. Maribor: Dom upokojencev Danice Vogrinec. 1999, str. 17-20. [COBISS.SI-ID 408597]

310. PIVEC, Franci. Spominsko srečanje ob obletnici slovesa od Branka Rajštra : Maribor, Glazerjeva dvorana 7.12.1999. Glasba v šoli : revija za glasbeni pouk v osnovnih in srednjih šolah, za glasbene šole in zborovstvo, ISSN 1318-735X, 1999, let. 5, št. 3-4, str. 46-48. [COBISS.SI-ID 409365]

311. VEZJAK, Boris (oseba, ki intervjuva). Stanje duha v mestu - intelektualna tradicija Maribora : [anketa]. Dialogi, ISSN 0012-2068, 1999, letn. 35, št. 9/10, str. 3-49, portreti. [COBISS.SI-ID 9172744]

312. PIVEC, Franci. Strateška izhodišča za razvoj organizirane skrbi v širšem mariborskem območju. V: ŠVAJNCER, Marija (ur.). Strateška konferenca strategija razvoja organizirane skrbi za starejše na širšem mariborskem območju : skrb za starejše na širšem mariborskem območju, Maribor, 14.10.1999 : pojekt Ostar. Maribor: Dom upokojencev Danice Vogrinec [etc.]. 1999, str. 5-8. [COBISS.SI-ID 431637]

313. PIVEC, Franci. Zunanje izvajanje knjižničnih funkcij. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882. [Tiskana izd.], 1999, let. 7, št. 1, str. 38-43. [COBISS.SI-ID 978862]


1998


314. PIVEC, Franci. Robert B. Reich: The work of nations. Preparing ourselves for 21st century capitalism. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1998, let. 3, št. 1-2, str. 22-24. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_1-2/html/clanek_08.html. [COBISS.SI-ID 307733]

315. PIVEC, Franci. COBISS 1998. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1998, let. 3, zv. 4, str. 37. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_4/html/clanek_08.html. [COBISS.SI-ID 456725]

316. RIBIČIČ, Ciril, PIVEC, Franci, PODOBNIK, Janez, PLUT, Dušan, KRISTAN, Ivan, GULIČ, Andrej, ŠMIDOVNIK, Janez, GRAD, Franc, BUGARIČ, Bojan, PINTAR, Emil Milan, VLAJ, Stane, PRAPER, Sergeja, VUGA, Lucijan, PAHOR, Borut, GRAFENAUER, Božo, ČOKERT, Andrej, PODOBNIK, Janez, PLUT, Dušan, KRISTAN, Ivan, GULIČ, Andrej, ŠMIDOVNIK, Janez, GRAD, Franc, PINTAR, Emil Milan, VLAJ, Stane, PRAPER, Sergeja, VUGA, Lucijan, PAHOR, Borut, GRAFENAUER, Božo, ČOKERT, Andrej. Druga konferenca o regionalizmu na internetu. V: RIBIČIČ, Ciril. Regionalizem v Sloveniji : zbornik, (Zbirka Pravo in politika). Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. 1998, str. 251-284. [COBISS.SI-ID 1910097]

317. PIVEC, Franci. Internet v knjižnicah : zbiranje, organizacija in katalogiziranje Internet-virov. Zagreb: Sveučilište, Filozofski fakultet, 1998. 35 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 333845]

318. PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko. Knjižnice in informacijska družba. V: BAVEC, Cene (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Informacijska družba : zbornik konference = Information society : proceedings of the conference, Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba, Ljubljana, 1998. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 1998, str. 22-25. [COBISS.SI-ID 316949]

319. PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko. Knjižnice kot organizacije znanja. V: GAMS, Matjaž (ur.). Informacijska družba 1998. 1. izd. Ljubljana: Institut Jožef Stefan: DZS. 1998, str. 24-28. [COBISS.SI-ID 335637]

320. PIVEC, Franci. Konferenca COBISS 1998. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1998, let. 3, zv. 3, str. 60. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_3/html/clanek_15.html. [COBISS.SI-ID 323861]

321. PIVEC, Franci. 15. svetovni računalniški kongres : (Dunaj - Budimpešta, od 31. avgusta do 4. septembra). Uporabna informatika, ISSN 1318-1882. [Tiskana izd.], 1998, let. 6, št. 3, str. 49. [COBISS.SI-ID 316693]

322. PIVEC, Franci. Poziv k obuditvi krajevnih skupnosti. V: Neposredna demokracija. Sežana: Društvo za kakovost življenja in dela v mestu. 1998, str. 45-46. [COBISS.SI-ID 1762069]

323. PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko. Primerjalni elementi pristopa k zakonodaji o knjižnicah. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, ISSN 0023-2424. [Tiskana izd.], 1998, let. 42, št. 2/3, str. 53-66. [COBISS.SI-ID 316181]

324. PIVEC, Franci. Rajko Slokar: Knjižničarjevi vtisi : (Publikacije Goriške knjižnice 9, 1998). COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1998, let. 3, zv. 4, str. 36. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_4/html/clanek_07.html. [COBISS.SI-ID 456213]

325. PIVEC, Franci. Surfing through Internet - new content of teenagers' spare time. V: Globalization of information : the networking information society, (FID publication, no. 718). The Hague: FID. cop. 1998, str. 574-579. [COBISS.SI-ID 280853]

326. PIVEC, Franci. Surfing through the Internet : the new content of teenagers' spare time_. Aslib proceedings : New Information Perspectives, ISSN 0001-253X, apr. 1998, vol. 50, iss. 4, str. 88-92. [COBISS.SI-ID 517017113], [JCR, WoS do 19. 1. 2016: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 11. 12. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6]

327. PIVEC, Franci. Škola i Internet. V: ŠETA, Višnja (ur.). Zbornik radova. Rijeka: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci; [Zagreb]: Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske. 1998, str. 93-101. [COBISS.SI-ID 319509]

328. PIVEC, Franci. Težak o resnici in samozavedanju znanosti. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1998, let. 3, št. 3, str. 37-39. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_3/html/clanek_08.html. [COBISS.SI-ID 326933]

329. PIVEC, Franci. Uporabniki in informacijsko inoviranje javnih služb. V: Informatika v ministrstvih, vladnih službah, državnem zboru, upravnih enotah, lokalni samoupravi in javnih službah : zbornik referatov. Ljubljana: Vlada Republike Slovenije. [1998], str. 367-375, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 314645]

330. RUGAAS, Bendik. Vloga države pri zagotavljanju dostopa do informacij. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1998, let. 3, zv. 4, str. 1-9. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_4/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 453653]

331. PIVEC, Franci. Zbiranje in katalogizacija virov z interneta. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1998, let. 3, zv. 4, str. 10-27, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_4/html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 451349]


1997


332. PIVEC, Franci, SELJAK, Tomaž, ŠERCAR, Tvrtko. The COBISS system in the information economy of Slovenia. V: WATKINS, Judy (ur.), CONNOLLY, Pauline (ur.). The role of libraries in economic development : papers from the conference held in Ljubljana, April 1997. Boston Spa: IFLA Offices for UAP and International Lending. cop. 1997, str. 107-130, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 267029]

333. PIVEC, Franci. COBISS v nacionalnem in evropskem poročilu o kulturni politiki v Sloveniji. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1997, let. 2, št. 3, str. 17. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_3/html/clanek_05.html. [COBISS.SI-ID 290069]

334. PIVEC, Franci. Copyright - konferenca WIPO. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1997, let. 2, št. 1, str. 8-9. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_1/html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 298517]

335. PIVEC, Franci. Institut informacijskih znanosti (IZUM) za vstop Slovenije v informacijsko dobo : razmislek ob 10-letnici COBISSa. Glasnik Unesco, ISSN 0351-7780. [Slovenska izd.], november 1997, let. 18, št. 57, str. 49-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 298572]

336. PIVEC, Franci (urednik). Kalandrovo društvo : seminarsko gradivo za občinske svetnike ZL. [S. l.]: Združena lista socialnih demokratov, [1997]. 22 f. [COBISS.SI-ID 267285]

337. PIVEC, Franci (urednik). Klavora - moški pevski zbor Maribor : 1947-1997 : [spominski zbornik ob 50-letnici moškega pevskega zbora "Slava Klavora" Maribor]. Maribor: KUD Slava Klavora, 1997. [25] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41432833]

338. PIVEC, Franci. Knjiga in računalnik. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1997, let. 2, št. 2, str. 12-14. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_2/html/clanek_04.html. [COBISS.SI-ID 287253]

339. PIVEC, Franci. Konferenca COBISS 1997. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1997, let. 2, št. 4, str. 7-9. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_4/html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 291861]

340. PIVEC, Franci. Konferenca COBISS '97. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1997, let. 2, št. 3, str. 23-24. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_3/html/clanek_10.html. [COBISS.SI-ID 289557]

341. PIVEC, Franci (intervjuvanec). Ni strahu, da bi dejavnosti zaspale. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 24. XII. 1997, let. 53, št. 297, str. 18, portret. [COBISS.SI-ID 267541]

342. PIVEC, Franci. Odprto pismo Mauriceu Lineu. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1997, let. 2, št. 2, str. 2-5. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_2/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 291349]

343. PIVEC, Franci. Slovenci v informacijskih poklicih. V: Zbornik posvetovanja, Dnevi slovenske informatike, Portorož, 9. - 12. april 1997. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. 1997, str. 157-165. [COBISS.SI-ID 317717]

344. RIBIČIČ, Ciril, PODOBNIK, Janez, VRIŠER, Igor, KRISTAN, Ivan, GULIČ, Andrej, PRAPER, Sergeja, ŠMIDOVNIK, Janez, GRAD, Franc, BUGARIČ, Bojan, VLAJ, Stane, BOTTERI, Ivan, PIVEC, Franci, GERENČAR, Andrej, GRAFENAUER, Božo, ČOKERT, Andrej, RAVBAR, Marjan, SOVIČ, Boris, JURI, Aurelio, ERJAVIČNIK, Albert, ZORE, Z., JARH, Jožef, BIBIČ, Polde, HORVAT, Feri, JAKIČ, Roman, KONTIČ, Bojan, VERBIČ, Dušan, RIBIČIČ, Mišo, BLAS, Janez, JURCA, Niko, TOPLAK, Cirila, MICHNIK, Adam, DIMIC, Tomaž, ANTUNOVIĆ, Željka, PLEŠNAR, Jože. Za regionalizem in zbor pokrajin : konferenca na Internetu : druga konferenca. Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije, 1997. http://www.sigov.si/regionalizem. [COBISS.SI-ID 1038787]

345. PIVEC, Franci. Zahvale najzaslužnejšim ob jubileju sistema COBISS. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1997, let. 2, št. 4, str. 9-10. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_4/html/clanek_03.html. [COBISS.SI-ID 292117]


1996


346. SELJAK, Tomaž, PIVEC, Franci, ŠOBOT, Pero. Biblioteke u informatiziranom društvu : (prezentacija sistema COBISS). Maribor, 1996: Institut informacijskih znanosti. [33] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 242453]

347. PIVEC, Franci. Informacijska prestreljenost : (informacijski sistemi kot sistemi nadzorovanja). Uporabna informatika, ISSN 1318-1882. [Tiskana izd.], 1996, let. 4, št. 1, str. 19-23. [COBISS.SI-ID 757317]

348. PIVEC, Franci. IZUM 1995: rečeno - storjeno. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1996, let. 1, št. 1, str. 7-8. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_1/html/clanek_04.html. [COBISS.SI-ID 295701]

349. PIVEC, Franci. Konferenca COBISS'96. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1996, let. 1, št. 4, str. 2-4. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_4/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 310037]

350. PIVEC, Franci. Obdobje dvomov. V: NOVAK, Drago (ur.), VINTAR, Jelka (ur.), VRAČKO, Božidar (ur.). 40 let Zavoda za šolstvo. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 1996, str. 55-56. [COBISS.SI-ID 226069]

351. PIVEC, Franci. Poročilo o obisku pri PICA Leiden. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1996, let. 1, št. 2, str. 8-11. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_2/html/clanek_04.html. [COBISS.SI-ID 285973]

352. RIBIČIČ, Ciril. Prednost. Ljubljana: Enotnost, 1996. 235 str., ilustr. ISBN 961-6054-30-9. [COBISS.SI-ID 62310144]

353. PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko, FLERE, Sergej. Pristop k longitudinalnemu študiju uporabnikov COBISS. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, ISSN 0023-2424. [Tiskana izd.], 1996, let. 40, št. 3/4, str. 65-78. [COBISS.SI-ID 207381]

354. PIVEC, Franci. Razlaganje politike. V: RIBIČIČ, Ciril. Prednost. Ljubljana: Enotnost. 1996, str. 232-235. [COBISS.SI-ID 215829]

355. PIVEC, Franci. Slovenija/IZUM v FID. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1996, let. 1, št. 3, str. 2-3. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_3/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 300565]


1995


356. PIVEC, Franci. Copyright v elektronski informacijski industriji. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid, ISSN 1318-0401, 1995, št. 20(1051), str. 18-19. [COBISS.SI-ID 147788]


1994


357. PIVEC, Franci. Poročilo o prehodu 1988 - 1994. Maribor: Združena lista socialnih demokratov Slovenije, Mestna organizacija Maribor, 1994. 120 str. [COBISS.SI-ID 215573]


1993


358. KRIŽMAN, Alojz (urednik), PIVEC, Franci (urednik). University of Maribor. Maribor: University, 1993. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35804672]

359. PIVEC, Franci (urednik). University of Maribor. Maribor: University, 1993. [1] zloženka (12 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 35804160]


1992


360. JAGODNIK, Jože. Dobro jutro, Maribor. Maribor: Aram, 1992. 32 str. [COBISS.SI-ID 32826368]

361. PIVEC, Franci. Neznanje je revščina. V: ČRNAK-MEGLIČ, Andreja (ur.). Socialna država - varnost, svoboda, solidarnost : zbornik razprav. Ljubljana: SDP Slovenije: Enotnost. 1992, str. 93-96. [COBISS.SI-ID 215061]

362. PIVEC, Franci, MESESNEL, Janez. Retrospektiva slikarjev z bivšega jugoslovanskega prostora : Galerija Ilirija - Vedrog in Galerija LM iz Maribora, od 8. 12. 1992 do 24. 12. 1992. Ljubljana: Ilirija - Vedrog, Galerija, 1992. 1 zloženka ([6] str.). [COBISS.SI-ID 515704191]

363. PIVEC, Franci (urednik). Universität Maribor. Maribor: Universität, 1992. [1] zloženka (12 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 32392448]

364. PIVEC, Franci. Zunaj-univerzitetno post-sekundarno izobraževanje v razvitem svetu in v Sloveniji. V: MURŠAK, Janko (ur.), MEDVEŠ, Zdenko. Sistemsko urejanje poklicnega izobraževanja : zbornik. Ljubljana: Slovensko društvo pedagogov: Andragoško društvo Slovenije: Ministrstvo za šolstvo in šport. 1992, str. 124-128. [COBISS.SI-ID 215317]


1990


365. PIVEC, Franci. Obnova zaupanja v šolo. V: KUSTER, Marija (ur.). Srednja naravoslovna šola Miloš Zidanšek - II. gimnazija Maribor : 40 let. Maribor: Srednja naravoslovna šola Miloš Zidanšek. 1990, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 247829]


1989


366. PIVEC, Franci. Beseda ob slovesu : Branko Rajšter 1930-1989. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb, ISSN 0027-8270, 1989, let. 41, št. 3/4, 5/6, str. 39. [COBISS.SI-ID 34518272]

367. PIVEC, Franci. Branko Rajšter : 1930-1989 : beseda ob slovesu. Kulturni poročevalec, ISSN 0350-5448, december 1989, let. 20, št. 92, str. 9-10. [COBISS.SI-ID 59173120]

368. PIVEC, Franci. "Čakanja na raj je konec". Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 28. okt. 1989, 45, št. 251, str. 19. [COBISS.SI-ID 107066112]

369. PIVEC, Franci. Dograjevanje sistematičnega dela z nadarjenimi učenci in študenti. V: ZALAZNIK, Janez (ur.). Štipendiranje in nadarjenost. Ljubljana: Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije. 1989, str. 47-54. [COBISS.SI-ID 239637]

370. PIVEC, Franci (intervjuvanec). Optimizem v morju obupa. Dnevnik, ISSN 0350-753X, 26. nov. 1989, 37, št. 322, str. 5-6, portret. [COBISS.SI-ID 107066368]

371. MUŽEVIČ, Boris (intervjuvanec), PIVEC, Franci (intervjuvanec), RIBIČIČ, Ciril (intervjuvanec). Troboj Kučanovih naslednikov : pogovor z vsemi tremi kandidati za novega predsednika ZKS. Delo, ISSN 0350-7521, 16. dec. 1989, 31, št. 290, str. 20, portreti. [COBISS.SI-ID 107063040]

372. KUČAN, Milan, RIBIČIČ, Ciril, PIVEC, Franci, BEKEŠ, Peter, KRIŽMAN, Mirjana, LOKAR, Sonja, UDE, Lojze, BRATEC, Milan, BALAŽIC, Milan, KLEMENČIČ, Vlado, ŽAGAR, Mitja, BAŠKOVIČ, Ciril, ŠETINC, Lenart, REZMAN, Vili, CIGALE, Marija, BAČAR, Stanislav, PAHOR, Borut, KREFT, Lev, POŽAR, Bojan. Za evropsko kakovost življenja : osnutek programa ZKS. Delo, ISSN 0350-7521, 24. okt. 1989, 31, št. 247, str. 8, portreti. [COBISS.SI-ID 107120640]


1988


373. PIVEC, Franci. Leopold Kejžar 1927-1988. Prosvetni delavec : glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju in znanosti Slovenije, ISSN 0033-1643, 20. jun. 1988, 39, št. 11, str. 16. [COBISS.SI-ID 212849152]

374. MEDVEŠ, Zdenko, MALLE, Avguštin, WAKOUNIG, Vladimir, SKOK, Tone, NEĆAK LÜK, Albina, POGORELEC, Breda, PIVEC, Franci, NEĆAK, Dušan, MRMAK, Ilija, NOVAK, Helena, KUKOVICA, Franc. Problematika dvojezičnega šolstva na Koroškem : okrogla miza, 14.I.1988 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, 1988, let. 39, št. 3/4, str. 97-122. [COBISS.SI-ID 16395776]

375. PIVEC, Franci. S seminarja učiteljev dvojezičnih šol v Mariboru : prof. Franci Pivec, predsednik Republiškega komiteja, izreka dr. Inzku visoko priznanje. V: 31. letno poročilo : Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu, Janežičev trg 1, šolsko leto 1987/88 = 31. Jahresbericht : des Bundesgymnasiums für Slowenen in Klagenfurt, Prof.-Janežič-Platz 1, Schuljahr 1987/88. [Celovec: Ravnateljstvo Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu. 1988], str. 76-77, ilustr. [COBISS.SI-ID 249621]


1987


376. PIVEC, Franci. "Nekdo bo moral ostati na tej zemlji ...". Dolenjski razgledi, ISSN 1318-0827, 5. II. 1987, sn. 5, št. 10, str. 98-99. [COBISS.SI-ID 1946679]


1986


377. PIVEC, Franci. Opasnost od normativističkog obezbeđivanja jedinstva u vaspitanju i obrazovanju. V: BEZDANOV, Stevan (ur.). Jedinstvo i zajedništvo u vaspitanju i obrazovanju u SFRJ : zbornik materijala sa Jugoslovenskog savetovanja o aktuelnim pitanjima ostvarivanja jedinstva i zajedništva u politici i sistemu vaspitanja i obrazovanja u SFRJ, održanog u zgradi Skupštine SFRJ, u Beogradu, 3. i 4. aprila 1986. godine. Beograd: [Nova prosveta]. 1986, str. 298-299. [COBISS.SI-ID 250645]


1984


378. PIVEC, Franci (urednik), CVETEK, Slavko (urednik). Kidričeve nagrade za študente. Maribor: Univerza, 1984. 76 str. [COBISS.SI-ID 430380]


1983


379. PIVEC, Franci (urednik), CVETEK, Slavko (urednik). Kidričeve nagrade za študente. Maribor: Univerza, 1983. 74 str. [COBISS.SI-ID 430124]

380. PIVEC, Franci. Oris oblik in metod strokovnega izpopolnjevanja na univerzah v svetu. Obvestila, ISSN 1318-1246, 1982/1983, let. 4, št. 1, str. 31-36. [COBISS.SI-ID 239381]

381. PIVEC, Franci (urednik, pisec besedila na spremnem gradivu). Zbornik ob 35-letnici Kulturno-umetniškega društva "Slava Klavora" Maribor. Maribor: KUD "Slava Klavora", 1983. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37491712]


1982


382. PIVEC, Franci. Beograjski, zagrebški ali ljubljanski študentski avantgardizem. V: Študentsko gibanje : 1968-'72, (Krt, 4). V Ljubljani: Republiška konferenca ZSMS: Univerzitetna konferenca ZSMS. 1982, str. 44-46. [COBISS.SI-ID 250133]

383. BERTOK, Martin. Bivalne razmere v študenskih domovih IV, V, v Mariboru : diplomska naloga, (Pedagoška akademija, Maribor). Maribor: [M. Bertok], 1982. 33,5,6 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4250376]

384. ĐUROVSKI, Lazar (urednik), GLOBAČNIK, Ilija (urednik), PIREC, Dušan (urednik), PIVEC, Franci (urednik), ŽIVANOVIĆ, Miodrag (urednik), ŽIVKOVIĆ, Boško (urednik). Društveno-ekonomski aspekti međunacionalnih odnosa u Jugoslaviji, (Teorijske rasprave "Misao i revolucionarno delo Edvarda Kardelja"). Ljubljana: Delavska enotnost, 1982. 566 str. [COBISS.SI-ID 31738368]

385. MARIČ, Ivanka. Družbenomoralna vzgoja v posebnih oblikah dela : diplomska naloga, (Pedagoška akademija, Maribor, Sociologija). Celje: [I. Marič], 1982. 29 f., 3 f. pril. [COBISS.SI-ID 4416264]

386. POGORELČNIK-SEŠELJ, Irena. Odnos med katoliško in socialistično moralo v pisanju mladinskega katoliškega tiska na Slovenskem : diplomska naloga, (Pedagoška akademija, Maribor, Sociologija). Slovenj Gradec: [I. Pogorelčnik-Sešelj], 1982. 70 f., [8] pril. [COBISS.SI-ID 4428040]

387. PIVEC, Franci. Realnost in utopija : (Študentski nemiri v Jugoslaviji - junija 1968). V: Študentsko gibanje : 1968-'72, (Krt, 4). V Ljubljani: Republiška konferenca ZSMS: Univerzitetna konferenca ZSMS. 1982, str. 7-14. [COBISS.SI-ID 249877]

388. PIVEC, Franci. The University in the self-management system. V: ŠETINC, Senta, PIVEC, Franci. The University of Maribor. Maribor: Univerza v Mariboru. [1982], str. 27-28. [COBISS.SI-ID 274709]

389. PEČOVNIK, Mirjam. Življenje in delo dr. Franca Sušnika : diplomska naloga, (Pedagoška akademija, Maribor, Sociologija). Mežica: [M. Pečovnik], 1982. 47 f. [COBISS.SI-ID 4427016]


1981


390. PIVEC, Franci. Izpiti po Jugoslovansko. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 1981, let. 9, št. 45/48, str. 114-118. [COBISS.SI-ID 239125]

391. LIPNIK-KOKOT, Almira. Jože Kerenčič : diplomska naloga, (Pedagoška akademija, Maribor, Sociologija). [S. l.: A. Lipnik-Kokot], 1981. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4415240]

392. KREVH, Ljuba. Koroški Slovenci : diplomska naloga, (Pedagoška akademija, Maribor, Sociologija). Slovenj Gradec: [L. Krevh], 1981. [71] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4412424]

393. PIVEC, Franci, POŽGAN, Franc. Nekatere ugotovitve iz ankete o položaju in vlogi visokošolskih učiteljev na Univerzi v Mariboru, (Študije in analize). Maribor: Univerza, Marksistični center, 1981. 25 str. [COBISS.SI-ID 19598848]

394. JAKOPEC, Angela. Samoupravljanje kot pedagoško načelo in praksa : diplomska naloga, (Pedagoška akademija, Maribor, Zgodovina). Sladki vrh: [A. Jakopec], 1981. 1 mapa [64 f.], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4475144]

395. PIVEC, Franci. Teme iz sociologije vasi. Maribor: Višja agronomska šola, 1981. 101 str. [COBISS.SI-ID 151596]


1980


396. PIVEC, Franci. Delo življenja za življenje dela : izjemen Kardeljev prispevek k našemu razvoju. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 35, št.21 (26.I.1980), str.7. Ilustr. [COBISS.SI-ID 41722880]

397. PIVEC, Franci. [Diskusija] : analiza reformacijskog pokreta : analiza hrišćansko-socijalnog pokreta J. E. Kreka : Kardelj o vernicima u revoluciji. V: ČUBRILOVIĆ, Drago (ur.), et al. Nacionalno pitanje u jugoslovenskoj teoriji i praksi - doprinos Edvarda Kardelja : prilozi sa naučnog skupa, održanog u Banjaluci, 5. i 6.novembra 1979. godine. U Banjaluci: Univerzitet "Đuro Pucar Stari": Centar za marksističko obrazovanje i političke studije "Veselin Masleša"; u Mariboru: Univerza: Marksistički centar Univerze; [Sarajevo]: Marksistički studijski centar CK SKBiH "Veljko Vlahović"; [Ljubljana]: Marksistički centar CK SK Slovenije. 1980, str. 555-559. [COBISS.SI-ID 238869]

398. Izročilo o Titu : razstava v knižnici PA, odprta 5. maja 1980, (Razstavišče Pedagoške akademije Maribor, 7). [Maribor: Pedagoška akademija, 1980]. [5] str. [COBISS.SI-ID 62442241]

399. KEK, Janja. Prispevek Maksa Durjave k boju KPJ proti fašizmu : diplomska naloga, (Pedagoška akademija, Maribor, Sociologija). Maribor: [J. Kek], 1980. 50 f. [COBISS.SI-ID 4409864]

400. PIVEC, Franci. Zapiski predavanj iz etike. Maribor: Pedagoška akademija, 1980. 82 str. [COBISS.SI-ID 28071169]


1979


401. POBERŽNIK, Helena. Narodni heroj Miha Pintar-Toledo : diplomska naloga, (Pedagoška akademija, Maribor, Sociologija). Maribor: [H. Poberžnik], 1979. 48 f. [COBISS.SI-ID 4427528]

402. LOVREC, Ivan. Sociološki vidiki deagrarizacije v ptujski občini : diplomska naloga, (Diplomska dela študentov Višje agronomske šole v Mariboru). Maribor: [I. Lovrec], 1979. 49 f. [COBISS.SI-ID 600620]


1978


403. PIVEC, Franci. Anti-Dühring za začetek : ob znanstvenem posvetovanju "Humanizem in zakonitosti revolucije". Komunist : glasilo ZK Jugoslavije in ZK Slovenije, ISSN 0350-9184. [Slov. izd.], 1978, let. 36, št. 11, str. 26. [COBISS.SI-ID 28508514]

404. PIVEC, Franci. Sto let Anti-Dühringa : posvetovanje v Mariboru. Naši razgledi : NR, ISSN 0547-3276, 10.III.1978, let. 27, št. 5, str. 135. [COBISS.SI-ID 28508770]

405. PIVEC, Franci. Teme iz sociologije vasi. Maribor: Višja agronomska šola, 1978. 101 str. [COBISS.SI-ID 19195137]


1977


406. PIVEC, Franci. Izhodišča marksistične etike. V: Družbenomoralna vzgoja v osnovni šoli : posvet v Mariboru 1976. [Ljubljana: Zavod SR Slovenije za šolstvo. 1977], str. 23-28. [COBISS.SI-ID 247573]

407. PIVEC, Franci. Projektiranje novih bolnišnic v luči sociološke obravnave. Ljubljana: Klinični center v Ljubljani, Medicoengineering, 1977. 66 str. [COBISS.SI-ID 249109]


1975


408. VRANICKI, Predrag. Dialektični in zgodovinski materializem, (Marksistična knjižnica, 4). Maribor, 1975: Obzorja. 288 str. [COBISS.SI-ID 8120833]

409. VRANICKI, Predrag. Dialektični in zgodovinski materializem, (Marksistična knjižnica, 4). Maribor: Obzorja, 1975 [i.e. 1977]. 288 str. [COBISS.SI-ID 8121089]


1973


410. KOREN, Karel, PIVEC, Franci. Načrt izgradnje študentskih domov v Mariboru do 1985. Maribor: [Združenje visokošolskih zavodov], 1973. 33 str. [COBISS.SI-ID 27168513]


1972


411. PIVEC, Franci. Projekt nove univerze : osnutek predloga raziskave. Maribor: Združenje visokošolskih zavodov, 1972. 45 str., tabele. [COBISS.SI-ID 68137217]


1971


412. PIVEC, Franci. Razvojni načrt visokošolskih zavodov v Mariboru za obdobje 1971-1975. Maribor: Združenje visokošolskih zavodov, 1971. 43 str., tabele. [COBISS.SI-ID 7664136]


1970


413. PIVEC, Franci. Praktični preobrat filozofije : (v treh zgodnjih Marxovih spisih). Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved, ISSN 0587-5161, 1970, št. 1, str. 51-61. [COBISS.SI-ID 486527]


1969


414. VODOPIVEC, Peter, PIVEC, Franci. O študentskem organiziranju po drugi svetovni vojni. V: MODIC, Roman (ur.). Petdeset let slovenske univerze v Ljubljani : 1919-1969. Ljubljana: Univerza. 1969, str. 169-192, ilustr. [COBISS.SI-ID 248853]Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 3. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 28. 3. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 28. 3. 2018