COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Mag. Tomaž Seljak [04010]

Osebna bibliografija za obdobje 1974-20182017


1. SELJAK, Tomaž. Izum in Cobiss.Net brez perspektive?. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 11. feb. 2017, 73, [št.] 34, ilustr. http://www.publishwall.si/casopisvecer/post/267062/izum-in-cobissnet-brez-perspektive. [COBISS.SI-ID 25705016]


2016


2. SELJAK, Tomaž. Në interes të kujt ëhtë vetizolimi i Bibliotekës Kombëtae të Shqipërisë?. Shekulli, ISSN 2305-9826, 13 Prill 2016, viti 19, nr. 5006, str. 18-19. http://www.shekulli.com.al/p.php?id=415187. [COBISS.SI-ID 2183189]

3. SELJAK, Tomaž. Në interes të kujt është izolimi i bibliotekave në Kosovë?. Kosova sot : e përditshme informative e pavarur, 12 mars 2016, viti 18, nr. 5959, str. 29, ilustr. http://www.cobiss.net/doc/Kosova_Sot_Toma%C5%BE_Seljak_(12.3.2016)_slo.pdf. [COBISS.SI-ID 2182677]


2011


4. SELJAK, Tomaž (intervjuvanec). Mož, ki si upa javno od države zahtevati dobro plačilo za odlično delo : Tomaž Seljak, direktor Izuma, soavtor Cobissa. Delo, ISSN 0350-7521, 5. mar. 2011, leto 53, št. 53, ilustr. [COBISS.SI-ID 66726145]

5. SELJAK, Tomaž. Ni samoumevno, da imamo Cobiss in Sicris. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 3. sept. 2011, [Letn.] 67, [št.] 204, ilustr. http://www.vecer.com/claneksob2011090305680174, http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Vecer_2011-09-03_Tomaz_Seljak.pdf. [COBISS.SI-ID 2040085]

6. SELJAK, Tomaž. Nije samo po sebi razumljivo da imamo COBISS i SICRIS. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2011, letn. 16, zv. 3, str. 86-89. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2011_3/Html/clanek_03.html, doi: 10.3359/oz1103086. [COBISS.SI-ID 2043669]


2009


7. SELJAK, Tomaž. Konferenca COBISS 2009 : ministrska konferenca o informacijski infrastrukturi znanosti, izobraževanja in kulture. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2009, letn. 14, zv. 1/2, str. [1-3], portret. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_1-2/Html/clanek_00.html, doi: 10.3359/oz0912001. [COBISS.SI-ID 1976341]

8. SELJAK, Tomaž. Nagovor. V: [Ministrska konferenca o informacijski infrastrukturi znanosti, izobraževanja in kulture : zbornik konference COBISS 2009, Maribor, 11. in 12. november 2009], (Organizacija znanja, ISSN 1580-979X, letn. 14, zv. 4, 2009). Maribor: Institut informacijskih znanosti. 2009, str. [125-126]. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_4/Html/clanek_01.html, doi: 10.3359/oz0904125. [COBISS.SI-ID 1998613]

9. SELJAK, Tomaž. Perception of COBISS : creating a regional library network.... Public service review, European Union, ISSN 1472-3395, 2009, issue 17, str. 170-171. http://home.izum.si/IZUM/e-publikacije/PublicServiceReview/PerceptionOfCOBISS.pdf. [COBISS.SI-ID 1972501]


2008


10. SELJAK, Tomaž. IZUM i biblioteke - 25 godina uspješne saradnje = IZUM and libraries - 25 years of successful cooperation. Bosniaca : časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, ISSN 1512-5033, 2008, god. 13, br. 13, str. 17-23. [COBISS.SI-ID 1969941]

11. SELJAK, Tomaž. Percepcija COBISS-a. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2008, letn. 13, zv. 4, str. [153]-155. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_4/Html/clanek_00.html, doi: 10.3359/oz0804153. [COBISS.SI-ID 1967637]


2007


12. DEMŠAR, Franci, SELJAK, Tomaž. COBISS 20 let. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 4, str. [274-278]. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_12.html, doi: 10.3359/oz0704274. [COBISS.SI-ID 1932309]

13. SELJAK, Tomaž. Dobrodošlica na COBISS 2007. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 3, str. [101-102], portret. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_3/Html/clanek_00.html, doi: 10.3359/oz0703101. [COBISS.SI-ID 1922837]

14. SELJAK, Tomaž. Knowledge is the driving force of development. Public service review, European Union, ISSN 1472-3395, 2007, issue 14, str. 14-15. http://home.izum.si/IZUM/e-publikacije/PublicServiceReview/KnowledgeIsTheDrivingForceOfDevelopment.pdf. [COBISS.SI-ID 1916693]

15. SELJAK, Tomaž. Nagovor. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2007, letn. 12, zv. 4, str. [192-193]. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_01.html, doi: 10.3359/oz0704192. [COBISS.SI-ID 1926677]


2006


16. GYÖRKÖS, József, SELJAK, Tomaž. COBISS.NET: support to knowledge and intercultural dialogue. V: ROZMAN, Ivan (ur.), LORBER, Lučka (ur.). The role of universities and the competitiveness of the Danube region = Vloga univerz in konkurenčnost podonavske regije, Danube Rectors' Conference, Maribor, 21 to 23 September 2006. Maribor: Danube Rectors' Conference: University. 2006, str. 215-219. [COBISS.SI-ID 10688278]

17. SELJAK, Tomaž. [Nagovor direktorja IZUM-a]. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 4, str. [124-125]. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_4/html/clanek_01.html, doi: 10.3359/oz0604124. [COBISS.SI-ID 1884949]

18. CURK, Lidija, BUDIMIR, Gordana, SELJAK, Tomaž, GERKEŠ, Maksimiljan. Povezovanje sistemov: SICRIS - COBISS.SI - Web of Science. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 4, str. 230-235. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_4/html/clanek_21.html, doi: 10.3359/oz0604230. [COBISS.SI-ID 1884181]

19. SELJAK, Tomaž, BOŠNJAK, Aleš. Researchers` bibliographies in COBISS.SI. Information services & use, ISSN 0167-5265. [Print ed.], 2006, vol. 26, no. 4, str. 303-308. [COBISS.SI-ID 1889301], [SNIP, Scopus do 11. 2. 2016: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6]

20. SELJAK, Tomaž, BOŠNJAK, Aleš. Researchers` bibliographies in the COBISS.SI system : [prispevek na] EUSIDIC Annual Conference, 9.-11. april 2006, Innsbruck. Innsbruck, 2006. [COBISS.SI-ID 1854997]

21. KONTLER-SALAMON, Jasna. Tudi najboljši ne uspe brez denarja : zakaj država ne podpre izvoza naše originalne knjižnične informacijske platforme Cobiss?. Delo, ISSN 0350-7521, 20. apr. 2006, leto 48, št. 91, str. 25, portret. [COBISS.SI-ID 226744576]

22. PIVEC, Franci. Vključevanje cerkvenih knjižnic z redkimi knjigami v sistem COBISS : okrogla miza. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2006, letn. 11, zv. 1/2, str. 26-41. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_1-2/html/clanek_04.html, doi: 10.3359/oz0612026. [COBISS.SI-ID 1861909]


2005


23. SELJAK, Tomaž. Bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS.SI. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 4, str. 262-266. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_4/html/clanek_15.html, doi: 10.3359/oz0504262. [COBISS.SI-ID 1847061]

24. SELJAK, Tomaž. Ročna ali računalniško podprta kategorizacija znanstvenih publikacij?. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, zv. 1, str. 3-11, ilustr. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_1/html/clanek_01.html, doi: 10.3359/oz0501003. [COBISS.SI-ID 1824789]


2004


25. SELJAK, Tomaž. Dvajset let v razvoju knjižničnih sistemov. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 4, str. 160-163. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_4/html/clanek_01.html, doi: 10.3359/oz0404160. [COBISS.SI-ID 1817109]

26. SELJAK, Tomaž (intervjuvanec), SELJAK, Marta (intervjuvanec), ZEBEC, Branko (intervjuvanec), ŠERCAR, Tvrtko (intervjuvanec), URBAJS, Alojz (intervjuvanec). 20 let v razvoju knjižničnih sistemov. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2004, letn. 9, zv. 3, str. [136]-144, portret. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_3/html/clanek_09.html, doi: 10.3359/oz0403136. [COBISS.SI-ID 1809685]

27. SELJAK, Tomaž (intervjuvanec). "Knjižnice so srce informacijske družbe" : Cobiss je informacijski sistem, ki je star skoraj toliko kot osebni računalniki. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 18. nov. 2004, leto 60, št. 270, str. 37, portret. [COBISS.SI-ID 54032641]

28. LUKŠIČ-HACIN, Marina, KOKOLE, Stanko, KORDAŠ, Marjan, MIHELIČ, Darja, MUROVEC, Barbara, NOVAK, France, SELJAK, Tomaž, TELBAN, Borut. Vrednotenje rezultatov humanističnih ved, Razprava. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Za odprto znanost. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2004, str. 166-170. [COBISS.SI-ID 21978413]


2003


29. SELJAK, Tomaž. Podpora znanju - usmeritve razvoja IZUM : [Predavanje na] Strokovnem posvetovanju Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Otočec, 20.-22.10.2003. Maribor: Institut informacijskih znanosti, Maribor, 2003. [COBISS.SI-ID 1760021]

30. SELJAK, Tomaž. Sporazum o vzpostavitvi mreže COBISS.Net. Organizacija znanja : OZ, ISSN 1580-979X. [Tiskana izd.], 2003, letn. 8, zv. 1, str. [59-60]. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_1/html/clanek_08.html, doi: 10.3359/oz0301059. [COBISS.SI-ID 1729813]


2002


31. SELJAK, Marta, SELJAK, Tomaž. The development of the Cobiss system and services in Slovenia. Program : electronic library and information systems, ISSN 0033-0337, 2002, vol. 36, no. 2, str. 89-98. http://www.emeraldinsight.com/0033-0337.htm. [COBISS.SI-ID 1385493], [JCR, SNIP, WoS do 11. 10. 2014: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 15. 10. 2016: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5]

32. SELJAK, Tomaž. IZUM, Institut informacijskih znanosti, COBISS & SICRIS : podrška znanju : [predstavitev na] Informativnem dnevu slovenske znanosti v ZRJ, Gradbena fakulteta, Beograd, 19.6.2002. [Maribor: Institut informacijskih znanosti, Maribor, 2002]. [COBISS.SI-ID 1435157]

33. SELJAK, Tomaž. Mnenje o poročilu o delu na projektni nalogi Kriteriji za zbiranje in urejanje kazalcev raziskovalne uspešnosti v Sloveniji (Š. Adamič s sodelavci, junij 2000). Maribor: Institut informacijskih znanosti, Maribor, 2002. 16 str. [COBISS.SI-ID 1435413]


2000


34. SELJAK, Marta, SELJAK, Tomaž. COBISS: national union catalogue, online bibliography and gateway to other resources. New library world, ISSN 0307-4803, 2000, vol. 101, no. 1153, str. 12-20. [COBISS.SI-ID 376085], [SNIP]

35. SELJAK, Tomaž. Instrumenti informacijske politike Ministrstva za znanost in tehnologijo. V: BERCE, Jaro (ur.). Informacijska družba kot izziv Sloveniji : javna predstavitev mnenj, (Zbirka Poslanske pisarne). Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije. 2000, str. 147-149. [COBISS.SI-ID 458828]

36. SELJAK, Tomaž. Kako dokumentirati slovenska katalogizacijska pravila?. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 2000, let. 5, zv. 3, str. 49-51. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2000_3/Html/clanek_07.html. [COBISS.SI-ID 414485]


1999


37. DINEVSKI, Dejan, SELJAK, Tomaž. Informacije o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji in Evropi. V: Informatika v ministrstvih, vladnih službah, državnem zboru, upravnih enotah, lokalni samoupravi in javnih službah : zbornik referatov, Kongresni center Bernardin, 6. - 8. december '99. Ljubljana: Vlada Republike Slovenije. 1999, str. 13-18. [COBISS.SI-ID 371221]

38. SELJAK, Tomaž (intervjuvanec). Ne le zbirka knjižničnih katalogov in bibliografij : MZT sofinancira IZUM programsko in pri tem pokriva vse stroške za razvoj Cobissa : danes je Cobiss več kot zgolj orodje za oblikovanje katalogov in brskanje po njih : v Sloveniji je okrog 60 splošnoizobraževalnih knjižnic, 13 je večjih, ki so se same odločile za Cobiss. Delo, ISSN 0350-7521, 29. sep. 1999, let.41, št.226, str. 17, portret. [COBISS.SI-ID 7868215]

39. SELJAK, Tomaž. Poročilo o dosedanjih rezultatih projekta "Računalniško povezovanje knjižnic v BiH preko interneta". COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1999, let. 4, zv. 1, str. 24-25. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1999_1/html/clanek_03.html. [COBISS.SI-ID 365845]

40. DINEVSKI, Dejan, SELJAK, Tomaž, BARTOL, Tomaž. Predstavitev in tehnološka izvedba informacijskega sistema SICRIS. V: ČUFER, Stanko (ur.). [Sistemi za upravljanje z dokumenti in upravljanje z znanjem], DOK_SIS`1999, Portorož, 19.-21. maj 1999 : zbornik referatov. Ljubljana: Media.doc. 1999, str. II-15 - II-19. [COBISS.SI-ID 343317]

41. SELJAK, Tomaž, BAŠ, Igor, OBAD, Milenko. Razvoj BIHARNET mreže. V: Internet i informacioni sistemi : međunarodni simpozium, Sarajevo, 04.-06.10.1999. god. : zbornik radova = proceedings. Sarajevo: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu. 1999, str. 16-1-16-3, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 358165]


1998


42. DINEVSKI, Dejan, SELJAK, Tomaž. Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji. V: GAMS, Matjaž (ur.). Informacijska družba 1998. 1. izd. Ljubljana: Institut Jožef Stefan: DZS. 1998, str. 29-32, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 335893]

43. DINEVSKI, Dejan, SELJAK, Tomaž. Informacijski sistem SICRIS za transparentnost raziskovalne dejavnosti v Sloveniji. V: BAVEC, Cene (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Informacijska družba : zbornik konference = Information society : proceedings of the conference, Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba, Ljubljana, 1998. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 1998, str. 26-29, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 317205]


1997


44. SELJAK, Tomaž, SORČAN, Stojan. Bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS. Raziskovalec : strokovna revija o raziskovalni in inovacijski politiki, ISSN 0351-0727, 1997, let. 27, št. 3/4, str. 68-70. [COBISS.SI-ID 251157]

45. PIVEC, Franci, SELJAK, Tomaž, ŠERCAR, Tvrtko. The COBISS system in the information economy of Slovenia. V: WATKINS, Judy (ur.), CONNOLLY, Pauline (ur.). The role of libraries in economic development : papers from the conference held in Ljubljana, April 1997. Boston Spa: IFLA Offices for UAP and International Lending. cop. 1997, str. 107-130, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 267029]

46. SELJAK, Tomaž (intervjuvanec), URBAJS, Alojz (intervjuvanec), ZEBEC, Branko (intervjuvanec), SELJAK, Marta (intervjuvanec), ŠERCAR, Tvrtko (intervjuvanec). Prihodnost v spominih : (razgovor ob 10. obletnici COBISS-a). COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1997, let. 2, št. 1, str. 2-8. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_1/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 298261]

47. SELJAK, Tomaž (intervjuvanec). Računalniško povezovanje informacijskih virov v Sloveniji. Glasnik Unesco, ISSN 0351-7780. [Slovenska izd.], november 1997, let. 18, št. 57, str. 2, ilustr. [COBISS.SI-ID 298316]


1996


48. SELJAK, Tomaž, PIVEC, Franci, ŠOBOT, Pero. Biblioteke u informatiziranom društvu : (prezentacija sistema COBISS). Maribor, 1996: Institut informacijskih znanosti. [33] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 242453]

49. SELJAK, Tomaž. Izjemen interes za COBISS v BiH. COBISS obvestila, ISSN 1318-8585. [Tiskana izd.], 1996, let. 1, št. 4, str. 9-10. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_4/html/clanek_04.html. [COBISS.SI-ID 310549]

50. SELJAK, Tomaž. Vodenje modelne naprave inverzno nihalo na gugalnici : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Seljak], 1996. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2938708]

51. SELJAK, Tomaž, REČNIK, Jana, GERKEŠ, Maksimiljan, LEŠNIK, Bojana. Zasnova informacijskega sistema za spremljanje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji : (SICRIS). Maribor: IZUM, 1996. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 194837]


1995


52. SELJAK, Tomaž (intervjuvanec). Kompromis med knjižničarstvom in informacijsko stroko : bomo po trinajstih letih dobili novo knjižničarsko zakonodajo? : z mag. Tomažem Seljakom, soavtorjem predloga novega zakona o knjižnicah in drugih knjižničnih informacijskih organizacijah. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 2.XI.1995, let. 51, št. 253, str.10, portret. [COBISS.SI-ID 160588]

53. SELJAK, Tomaž. Komunikacijske zahteve online knjižničnega informacijskega sistema Slovenije. V: Podatkovna omrežja in storitve v Sloveniji. [Ljubljana]: Elektrotehniška zveza Slovenije. 1995, i, str. 1-4. [COBISS.SI-ID 359957]


1994


54. SELJAK, Tomaž. Avtonomija knjižničnega informacijskega sistema Univerze v okolju sistema COBISS. Univerzitetna revija, ISSN 1318-4539, dec. 1994, [Št.] 2, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 99081984]

55. SELJAK, Tomaž. COBISS - Co-operative online bibliographic system and services in Slovenia. Program : electronic library and information systems, ISSN 0033-0337, 1994, vol. 28, no. 3, str. 287-293, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 237077], [JCR, SNIP, WoS do 14. 11. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 23. 9. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

56. SELJAK, Tomaž. Knjižničarstvo in znanstveno informiranje na razpotju : premislimo svoj "informacijski trenutek" in si zastavimo cilje in strategijo programa nacionalne informacijske infrastrukture. Delo, ISSN 0350-7521, 26.X.1994, let. 36, št. 249, str. 8. [COBISS.SI-ID 113996]


1992


57. Analiza baz podatkov, ki jih gradijo ali nudijo knjižnice, informacijski centri v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo. Maribor: IZUM, Institut informacijskih znanosti, 1992. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 32565505]

58. SELJAK, Tomaž (intervjuvanec). Prvi javni zavod ministrstva za znanost in tehnologijo : naši inštituti v novih razmerah - IZUM. Delo, ISSN 0350-7521, 15.I.1992, let. 34, št. 11, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 29000192]

59. SELJAK, Tomaž. Različni pogledi na ravoj informacijske mreže pri nas. Delo, ISSN 0350-7521, 16.XII.1992, let. 34, št. 291, str.14. [COBISS.SI-ID 35105280]

60. SELJAK, Tomaž. Različni pogledi na razvoj informacijske mreže pri nas. Delo, ISSN 0350-7521, 16.XII.1992, let.34, št.290, str. 14. [COBISS.SI-ID 6540087]


1991


61. SELJAK, Tomaž, ŠERCAR, Tvrtko. Funkcije informacijskih in bibliografskih servisov in sistem vzajemne katalogizacije: danes in jutri. V: ŠERCAR, Tvrtko (ur.). Tretiranje znanstvenih in strokovnih publikacij in polpublikacij v online dostopnih bazah podatkov za znanost in tehnologijo. Maribor: Univerza, Institut informacijskih znanosti. 1991, str. 225-242. [COBISS.SI-ID 58061056]

62. SELJAK, Tomaž. Informacijski infrastrukturni servis IZUM v funkciji knjižnično-informacijskega sistema ter sistema znanstvenega in tehnološkega informiranja. V: Podjetništvo in informatika. Ljubljana: Društvo ekonomistov. 1991, str. 81-93. [COBISS.SI-ID 29025282]

63. ZEBEC, Branko, SELJAK, Tomaž. Libraries and information centres within Yugoslav Scientific and Technological Information System (YSTIS). V: LIEBAERS, Herman (ur.), WALCKIERS, Marc (ur.). Library automation and networking : new tools for a new identity. München [etc.]: K. G. Saur. 1991, str. 187-205. [COBISS.SI-ID 2138628]


1990


64. SELJAK, Tomaž, ŠERCAR, Tvrtko. Development concept of the Yugoslav system for scientific and technological information (SNTIJ). V: LUŽAR, Vesna (ur.). Proceedings of the 12th International Symposium Computer at the University, Cavtat, June 11-15, 1990 = Zbornik radova 12. Medjunarodnog simpozija kompjuter na sveučilištu, Cavtat, 11.-15. lipnja [junija] 1990. Zagreb: Sveučilišni računski centar, University Computing Centre, SRCE. 1990, str. 12.1.1-12.1.7. [COBISS.SI-ID 73493]

65. SELJAK, Tomaž. Izgradnja sistema naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije (SNTIJ) : prikazano na trećem simpoziju SBMNI, Zagreb, Jugoslavija, studeni 10-11, 1989 : konferencijsko priopćenje, naručeno predavanje. Periodicum biologorum : an interdisciplinary international journal of the Societas Scientarium Naturalium Croatica established 1885, ISSN 0031-5362, str. 245-249. [COBISS.SI-ID 93717], [SNIP, WoS do 9. 10. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

66. SELJAK, Tomaž, ŠERCAR, Tvrtko. Prikaz razvoja sistema naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije (SNTIJ). V: VLADIKOVIĆ, Vesna (ur.). II naučni skup o sistemu naučnih i tehnoloških informacija : zbornik referata III jugoslovenskog savetovanja Specijalizovani informacioni sistemi - osnovne komponente sistema naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije, Dubrovnik, 6, 7. i 8. jun 1990. 1. izd. Beograd: Savez inženjera i tehničara Jugoslavije. 1990, str. 9-18. [COBISS.SI-ID 84501]


1989


67. SELJAK, Tomaž, ŠERCAR, Tvrtko, TÓTH, Tibor, STIPANOV, Josip, MAZIĆ, Gordana, ŽIVKOVIĆ, Milan, URBAJS, Alojz, SELČAN, Aleksander, ZEBEC, Branko, TOPČAGIĆ, Osman, MIHEL, Ivan. Idejni projekt Sistema naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije do 1991. godine : (I. faza izgradnje). Maribor: Univerza, Računalniški center, 1989. 87 str., 1 str. pril. [COBISS.SI-ID 68629]

68. SELJAK, Tomaž (urednik). Izveštaj o izvršenim radovima na izgradnji sistema naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije po ugovoru sa Saveznim komitetom za nauku, tehnologiju i informatiku br. 509/1 od 26.10.1988. Maribor: Univerza, Računalniški center, 1989. 20 f., [27] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24626177]

69. SELJAK, Tomaž, ŠERCAR, Tvrtko, TOTH, Tibor, STIPANOV, Josip, MAZIĆ, Gordana, ŽIVKOVIĆ, Milan, URBAJS, Alojz, SELČAN, Aleksander, ZEBEC, Branko, TOPČAGIĆ, Osman, MIHEL, Ivan. Preliminary project of the Yugoslav system for scientific and technological information up to the year 1991 : (first development stage). Maribor: University, Computer centre, 1989. 94 str. [COBISS.SI-ID 1437973]

70. SELJAK, Tomaž. Prezentacija koncepcije razvoja sistema naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije (S N T I J). V: Razvoj znanstvenih časopisa u Jugoslaviji do godine 2000 : program i sažeci. Zagreb: Institut informacijskih znanosti. 1989. [COBISS.SI-ID 240917]


1988


71. SELJAK, Tomaž, ZEBEC, Branko. Razvoj računalniške infrastrukture za podporo sistemom za prenos znanja. V: KRAJNC, Nataša (ur.), URBAJS, Alojz (ur.). Zbornik referatov, 2. jugoslovansko posvetovanje Razvoj univerzitetnih informacijskih sistemov ob podpori sodobne informacijske tehnologije, Maribor, 11.-13. novembra 1987. V Mariboru: Univerza. 1988, str. 25-32. [COBISS.SI-ID 19515394]

72. SELJAK, Tomaž, ZEBEC, Branko, URBAJS, Alojz, RAKOČEVIĆ, Miloje, MAZIĆ, Gordana. Razvoj sistema uzajamne katalogizacije kao zajedničke osnove jedinstvenog bibliotečko - informacijskog sistema i sistema naučno - tehnoških informacija u SFRJ : projekat. Predlog. Beograd: Jugoslovenski bibliografski institut; Maribor: Računski centar Univerziteta, 1988. 16 str. [COBISS.SI-ID 24748289]

73. SELJAK, Tomaž. Vloga in organizacija Računalniškega centra Univerze v Mariboru. V: KRAJNC, Nataša (ur.), URBAJS, Alojz (ur.). Zbornik referatov, 2. jugoslovansko posvetovanje Razvoj univerzitetnih informacijskih sistemov ob podpori sodobne informacijske tehnologije, Maribor, 11.-13. novembra 1987. V Mariboru: Univerza. 1988, str. 125-129, ilustr. [COBISS.SI-ID 209941]


1987


74. SELJAK, Marta, URBAJS, Alojz, SELJAK, Tomaž, CURK, Lidija, SOJČ, Mihael, ŠOŠTARIČ, Davor, NEUMÜLLER, Marko, SLATINEK, Iztok, BIBIČ, Saša, JERETIN, Janja, VEZJAK, Dušan, PUČKO, Franc. Model informacijskega sistema stanovanjskega gospodarstva za področje gospodarjenja s stanovanjskim skladom : (programske rešitve). Maribor: Univerza v Mariboru, Računalniški center, 1987. 2 zv. (215,142 str.), graf. prikazi, tabele, ekranske slike. [COBISS.SI-ID 87573]

75. SELJAK, Tomaž, SELJAK, Marta, URBAJS, Alojz, ERJAVEC, Jože, BAJEC, Primož. Oblikovanje in razvoj modela enotnega inform. podsistema stanovanjskega gospodarstva za področje gospodarjenja s stanovanjskim skladom v družbenem upravljanju, (Varstvo in humanizacija človekovega okolja in gospodarjenja v prostoru). Maribor: Univerza v Mariboru, Računalniški center, 1987-1988. 2 zv. (161; 186 str., pril.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 23989504]

76. MELAVC, Dane, SELJAK, Tomaž. The university information system and its implementation. V: RADIĆ, Zvonimir (ur.). Computerized information systems in university education : based on presentations from a symposium held in Zagreb, October 22-23, 1987. Zagreb: ISOT. 1987, str. 75-80. [COBISS.SI-ID 503556]


1986


77. SELJAK, Tomaž. Informacijski podsistem za področje stanovanjskega gospodarstva. V: Baze podatkov in njih metode uporabe za urejanje prostora : [zbornik s posvetovanja] Maribor, 9-11.4.1986. [Ljubljana]: Zveza društev urbanistov Slovenije: Zveza geodetov Slovenije. 1986, str. C 2/1-7. [COBISS.SI-ID 68868]

78. SELJAK, Tomaž, URBAJS, Alojz, TIRŠEK, Marjana. Jedinstveni upisni list kao elemenat visokoškolskog informacionog sistema obrazovne delatnosti u SR Sloveniji. V: Aktuelna pitanja politike upisa studenata na univerzitete u SFR Jugoslaviji. Novi Sad: Universitet. 1986, str. 155-158. [COBISS.SI-ID 238101]

79. SELJAK, Tomaž, ZEBEC, Branko. Računalniška infrastruktura Univerze v Mariboru. V: Zbornik radova XIII jugoslovenskog simpozijuma operacionih istraživanja SYM-OP-IS '86. Beograd: Fakultet organizacionih nauka: Institut za ekonomiku industrije: Institut "Mihajlo Pupin". 1986, str. 2A.06. [COBISS.SI-ID 68356]

80. SELJAK, Tomaž, SELJAK, Marta. Razvoj jedinstvenog informacijskog sistema stambene privrede u SR Sloveniji, kao podsistem društvenog sistema informiranja. V: BIGOVIĆ, Danilo (ur.). Zbornik radova, VIII jugoslavensko savjetovanje Društveni sistem informiranja `86, Zagreb, 13. i 14. listopad 1986. Zagreb: Zavod za informatičku djelatnost SR Hrvatske. [1986], str. II 8/1-II 8/9. [COBISS.SI-ID 68612]


1985


81. SLATINEK, Iztok, NEUMÜLLER, Marko, ŠOŠTARIČ, Davor, URBAJS, Alojz, SELJAK, Tomaž, REČNIK, Jana, ŠPENDL, Anica, ZAVIRŠEK, Pavla, VREŠAK, Štefka. Enotna evidenca in obračun osnovnih sredstev z uporabo računalnika : razvojna naloga. Maribor: Univerza, Računalniški center, 1985. 82 f., ekranske skice. [COBISS.SI-ID 85525]

82. SELJAK, Tomaž, SELJAK, Marta. Gradivo za predstavitev programske opreme : in rezultatov uporabe sodobne informacijske tehnologije pri izgradnji računalniško podprtega informacijskega sistema stanovanjskega gospodarstva : Posvetovanje samoupravnih stanovanjskih skupnosti, Ljubljana 24.4.1985. Maribor: Višja pravna šola: Računalniški center Univerze v Mariboru; Nova Gorica: Samoupravna stanovanjska in komunalna skupnost, 1985. 16 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 222229]

83. NEUMÜLLER, Marko, SELJAK, Marta, URBAJS, Alojz, SELJAK, Tomaž, TORKAR, Marko, BUKOVŠEK, Ivan. Materialno poslovanje : razvojna naloga. Maribor: Univerza, Računalniški center; Kobarid: Tovarna igel TIK, 1985. 87 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 209685]

84. SELJAK, Tomaž, URBAJS, Alojz. Organizacijske in programske rešitve spremljanja materialnega poslovanja DO Salonit Anhovo. Maribor: Univerza, Računalniški center; Anhovo: Salonit, 1985. 14 f., pril. [COBISS.SI-ID 244245]

85. URBAJS, Alojz, SELJAK, Tomaž. Računalniško podprt informacijski sistem izobraževalne dejavnosti : (I. faza: Vpis študentov in izpitna evidenca). V: MELČIĆ, M. (ur.). Kompjuter na sveučilištu : zbornik radova sa 7. međunarodnog simpozija Kompjuter na sveučilištu, održanog u Cavtatu (27.- 29. svibnja 1985.) = Computer at the university : proceedings of the 7th International symposium Computer at the university, held in Cavtat (27 - 29 May, 1985). Zagreb: Sveučilišni računski centar. [1985], str. 606/1-9. [COBISS.SI-ID 237845]

86. SELJAK, Tomaž. Razvoj univerzitetnih informacijskih sistemov ob podpori sodobne informacijske tehnologije. Raziskovalec : strokovna revija o raziskovalni in inovacijski politiki, ISSN 0351-0727, 1985, let. 15, št. 11/12, str. 461-466. [COBISS.SI-ID 238357]

87. SELJAK, Tomaž, SELJAK, Marta. Rezultati primene savremene informacione tehnologije kod izgradnje informacionog sistema stambene privrede : Interbiro-informatika Zagreb, 14-18.10.1985. Maribor: Univerza, Računalniški center, 1985. 16 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 222741]

88. SELJAK, Tomaž. Zasnova računalniško podprtega informacijskega sistema izobraževalne dejavnosti : raziskovalno razvojna naloga : (I. faza: vpis študentov in izpitna evidenca). Maribor: Univerza, Računalniški center, 1985. 34 f., 10 f. pril., ekranske skice. [COBISS.SI-ID 174869]


1984


89. ŠOŠTARIČ, Davor, ZEBEC, Branko, SELJAK, Tomaž. Aplikativni aspekti mreže računala Univerziteta u Mariboru. V: LUŽAR, V., CVITAŠ, N. Kompjuter na sveučilištu : Zbornik radova sa 6. medjunarodnog simpozija Kompjuter na sveučilištu održanog u Cavtatu (23. - 25. svibanj 1984) = Computer at the university : Proceedings of the 6th International symposium Computer at the university, held in Dubrovnik (23 - 25 May, 1984). Zagreb: Sveučilišni računski centar. 1984, str. 206.1-206.7. [COBISS.SI-ID 237589]

90. URBAJS, Alojz, SELJAK, Tomaž, TORKAR, Marko, BUKOVŠEK, Ivan, ŠOŠTARIČ, Davor. Planiranje potreb po materialih, izračun obremenitev delovnih mest in predkalkulacije : raziskovalno razvojni projekt. Maribor: Univerza, Računalniški center; Kobarid: TIK, 1984. [167] f, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 208917]

91. URBAJS, Alojz, SELJAK, Tomaž, SLATINEK, Iztok, JELČIĆ, Nikola, SOBAN, Bogdan. Spremljanje normativov in zastojev v proizvodnji : razvojna naloga. Maribor: Univerza, Računalniški center; Nova Gorica: Vozila, 1984. [90] f. [COBISS.SI-ID 209429]


1983


92. ŠOSTAR, Adolf, ŠMARČAN, Pavel, POLAJNAR, Andrej, SELJAK, Tomaž, ALUJEVIČ, Andro, BALIČ, Jože. Raziskave razvoja novih rezalnih orodij. Maribor: RSS, 1983. 1 mapa [loč. pag.], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10824960]


1982


93. SELJAK, Tomaž, SELJAK, Marta, URBAJS, Alojz, NEUMÜLLER, Marko, JELČIČ, Nikola. Materialno poslovanje : [razpis delovne dokumentacije]. Maribor: Univerza, Visoka tehniška šola; Gorica: Vozila, 1982. loč. pag., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 223253]

94. SELJAK, Tomaž. Model informacijskog podsistema proizvodnje u integralnom informacijskom sistemu organizacije udruženog rada : magistarski rad. Maribor: [s.n.], 1982. II, 96 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 92949]

95. RESNIK, Miran, PRAŠNIČKI, Martin, BREZNIK, Ivo, HABJANIČ, Vida, KOMPAN, Janez, SELJAK, Tomaž, ŠTUHEC, Anton, VIDE, Irena. Študija informacijskega sistema Tovarne avtomobilov in motorjev v Mariboru in predlog računalniško podprtega informacijskega sistema. [Maribor]: [s. n.], 1982. loč. pag., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 209173]


1981


96. ŠMARČAN, Pavel, ŠOSTAR, Adolf, POLAJNAR, A., SELJAK, Tomaž. OBDELOVALNI SISTEMI IN PROIZVODNA KIBERNETIKA. Ljubljana: RSS, 1981. 239 str. [COBISS.SI-ID 10088704]

97. SELJAK, Tomaž, SELJAK, Marta. Spremljanje zalog in obračun proizvodnje. Maribor: [s.n.], 1981. 37 f. [COBISS.SI-ID 223765]

98. SELJAK, Tomaž. Vloga informacijskih sistemov pri razvoju in uporabi orodij. V: ROETHEL, Franc (ur.). Razvojne usmeritve orodjarstva v Sloveniji : zbornik, (Strokovne informacije, 1). V Ljubljani: Fakulteta za strojništvo. 1981, str. 75-81. [COBISS.SI-ID 239893]


1980


99. ŠMARČAN, Pavel, SELJAK, Tomaž, BUFON, Vanja. Analiza sistemov za upravljanje baz podatkov : raziskovalna naloga št.: 785/538-79. Maribor: Univerza, Visoka tehniška šola, 1980. 37 str., [10] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9917440]


1979


100. SELJAK, Tomaž (prireditelj). Delta Total : priročnik za programerje : [verzija 2.0]. Ljubljana: Elektrotehna, TOZD za računalništvo DIGITAL, 1979. loč. pag., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 237333]


1978


101. SELJAK, Tomaž. Primer uvajanja AOP v pripravi proizvodnje. V: Posvetovanje proizvodnega strojništva : [zbornik]. Maribor: VTŠ. 1978, str. XI-1-XI-12, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 236821]

102. BELAK, Janko, GUZEJ, Drago, BELAK, Slavica, KAJZER, Štefan, KLANJŠEK, Damjan, KRITER, Zoran, MARINŠEK, Tone, MELAVC, Dane, SELJAK, Tomaž, CIMERMAN, Edvard, JAPEC, Vladko, JURJOVEC, Stane, KOKOT, Franc, KUNEJ, Marija, LESKOVŠEK, Štefan, MAJNIK, Rudi, NAPRUDNIK, Drago, NOVAK, Franjo, PETAVER, Ivan, POTEKO, Ernest, RAK, Oto. Snovanje poslovnega informacijskega sistema v DO - LIK Savinja Celje : projekt. #Zv. #1, (Uvodne raziskave). Maribor: Visoka ekonomsko komercialna šola, 1978. 3, IV, 137 str. [COBISS.SI-ID 4338972]


1977


103. SELJAK, Tomaž. Delna3 : (programska dokumentacija). Maribor: Univerza, Visoka tehniška šola, 1977. 68 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 210453]

104. SELJAK, Tomaž. Informacijski sistem in avtomatizirana obdelava podatkov priprave proizvodnje : (pregled metodoloških rešitev). Maribor: Univerza, Visoka tehniška šola, 1977. 30 f., [33] f. pril. [COBISS.SI-ID 210709]

105. ŠOSTAR, Adolf, SELJAK, Tomaž, ŠUPERINA, Milica. Vodenje in optimiranje tehnoloških procesov za malo in srednjeserijsko proizvodnjo : raziskovalna naloga štev.: 785/4051-76. Maribor: Univerza, Visoka tehniška šola, 1977. 30 f., [152] f. pril. [COBISS.SI-ID 12486656]


1976


106. SELJAK, Tomaž, ŠOSTAR, Adolf, ŠUPERINA, Milica. Organizacija avtomatizirane obdelave podatkov priprave proizvodnje v Tovarni avtoopreme Ptuj. Maribor: Univerza, Visoka tehniška šola, 1976. 30 f., [7] f. pril. [COBISS.SI-ID 210965]


1975


107. ŠOSTAR, Adolf, SELJAK, Tomaž. Delna3 sistem zbiranja, obdelave in optimiranja tehnoloških informacij : referat na seminarju: "Uporaba elektronskega računalnika v strojniški praksi", VTŠ Maribor, decembra 1975. Maribor: Visoka tehniška šola, Raziskovalna skupina za obdelavo in optimiranje proizvodnih informacij, 1975. 28 str., [4] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 245013]


1974


108. PEKLENIK, Janez, LESKOVAR, Polde, ROETHEL, Franc, SELJAK, Zoran, GRUM, Janez, ŠMARČAN, Pavel, ŠOSTAR, Adolf, LOBE, Peter, AŽMAN, Janez, ALIČ, Lojze, BOŠTJANČIČ, Vladimir, FERLAN, Dimo, GLOBOČNIK, Ivan, SELJAK, Tomaž, JERONČIČ, Ivo, PRATNEKAR, Anton, SMIRNOV, Boris, ŠEK, Avgust. Projekt Obdelovalni sistemi in proizvodna kibernetika, Uvajanje grupne tehnologije in klasifikacijskih sistemov z mikrofilmom v kovinski in elektro industriji SR Slovenije. 2. del. Ljubljana: RSS: Fakulteta za strojništvo: LAKOS - Laboratorij za tehnično kibernetiko, obdelovalne sisteme in računalniško tehnologijo, 1974. 228 str. [COBISS.SI-ID 12049152]Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 3. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 28. 3. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 28. 3. 2018