Za Cobiss.net | Nezakonita sestava Upravnega odbora IZUM-a (4.2.2021)
16011
page-template-default,page,page-id-16011,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Nezakonita sestava Upravnega odbora IZUM-a (4.2.2021)

 

Sestavo Upravnega odbora IZUM-a določajo različno trije zakoni – Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (vir), Zakon o knjižničarstvu (vir) in Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo ter Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) o preoblikovanju IZUM – Regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti v Mariboru, Slovenija, v center 2. kategorije pod pokroviteljstvom Unesca in o njegovem delovanju (vir) – ter Sklep o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti (vir).

 

Sporazum z Unescom je z ratifikacijo v Državnem zboru julija 2020 postal sestavni del slovenskega pravnega reda in je po hierarhiji nad nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi, ki se morajo uskladiti z navedenim mednarodnim sporazumom, če so kakšna njihova določila v nasprotju z njim. Po Ustavi Republike Slovenije se mednarodne pogodbe/sporazumi, ki jih ratificira Državni zbor uporabljajo neposredno (hierarhično se uvrščajo pod Ustavo in nad zakone). To pomeni, da glede sestave UO IZUM-a sedaj, ne glede na 46. člen Zakona o knjižničarstvu, nesporno velja 7. člen Sporazuma z Unescom, ki je tudi skladen s 33. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti.

 

Pristojni ministri (MIZŠ, MK, MJU) in direktor Službe za zakonodajo so bili v začetku decembra 2020 opozorjeni na nezakonitost morebitnega imenovanja novega Upravnega odbora IZUM-a po obstoječem aktu o ustanovitvi IZUM-a, ki določa sestavo UO le skladno s 46. členom Zakona o knjižničarstvu, a so opozorilo ignorirali. Ko je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport januarja pripravilo predloga vladnega sklepa o imenovanju članov UO IZUM-a po obstoječem aktu o ustanovitvi IZUM-a, sta bila 1. 2. 2021 z njegovo nezakonitostjo seznanjena še generalni sekretar vlade in vodja Sektorja za podporo dela Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja. Predlog sklepa zato ni bil obravnavan na seji navedene komisije 2. 2. 2021, temveč je vlada sklep sprejela na dopisni seji 4. 2. 2021 (vir). Očitno so politični interesi SMC nad zakonodajo.

 

Glede na naslov nezakonitega sklepa »Sklep o imenovanju članov in članic upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Instituta informacijskih znanosti (IZUM)« je očitno, da predlagatelj sklepa tudi ne ve, da IZUM ni javni raziskovalni zavod, temveč javni infrastrukturni zavod.

 

Mag. Tomaž Seljak