Za Cobiss.net |
15869
home,page-template-default,page,page-id-15869,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

IZUM      COBISS.SI      SICRIS      COBISS.Net

Civilna iniciativa za IZUM in COBISS.Net

(Ustanovitveni akt z dne 27. 6. 2019)

Cilji prizadevanj za rešitev projekta COBISS.Net:

 • Povrnitev političnega zaupanja v projekt COBISS.Net v ciljnih državah (Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Makedonija, Srbija in Hrvaška).
 • Povečanje izvoza izvirnega slovenskega znanja in izkušenj pri izgradnji nacionalnih knjižničnih informacijskih sistemov in informacijskih sistemov o raziskovalni dejavnosti (merjeno v EUR).
 • Dvig ugleda Slovenije v ciljnih državah projekta COBISS.Net in v mednarodnih organizacijah, ki podpirajo približevanje držav Zahodnega Balkana evropskim integracijam.

 

Predlogi Civilne iniciative za IZUM in COBISS.Net:

 1. Pod okriljem KPV vzpostaviti medresorsko koordinacijo strateških razvojnih usmeritev IZUM-a v mreži COBISS.Net ter politično-diplomatskih aktivnosti za uveljavitev slovenskih interesov v ciljnih državah projekta COBISS.Net.
 2. Spremeniti model upravljanja IZUM-a in kompetentno sestavo Upravnega odbora IZUM-a določi v ustanovitvenem aktu IZUM-a skladno s specifičnostjo dejavnosti in razvojnimi usmeritvami IZUM-a.
 3. Projekt COBISS.Net umestiti med strateške projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja RS in Evropski komisiji predlagati financiranje širitve mreže COBISS.Net iz evropskih sredstev v okviru programa predpristopne pomoči IPA.

 

Stališča političnih strank do navedenih predlogov (31.12.2019):
Rezultati dotedanjih razgovorov s predsedniki štirih parlamentarnih strank (Levica, SD, SDS, SNS) in kompetentnimi predstavniki vodstev nekaterih drugih strank (NSi, SAB in DeSUS) so bili pozitivni – izkazana podpora predlogom. Stališča SMC in LMŠ  ni bilo mogoče pridobiti!

 

Državni svet Republike Slovenije:

 • Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je 21.1.2020 obravnavala Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2018 in podprla projekt COBISS.Net.
 • Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je 19.2.2020 podprla pobudo, da DS vloži v državnozborsko proceduro Predlog zakona o spremembi Zakona o knjižničarstvu – razveljavitev 46. člena, kar se je nato tudi zgodilo.

 

Državni zbor Republike Slovenije:

 • Na seji Odbora za zunanjo politiko dne 26. 2. 2020 je mariborski poslanec mag. Branislav Rajić (SMC) s poskusom diskvalifikacije Civilne iniciative za IZUM in COBISS.Net preprečil, da bi odbor sprejel sklep podpore projektu COBISS.Net, kot ga je sprejela komisija Državnega sveta.
 • Odbor za kulturo na seji dne 4. 6. 2020 ni podprl predloga Državnega sveta za spremembo Zakona o knjižničarstvu, ker v vladni koaliciji glede tega ni bilo soglasja, razpravo pa je začinila še mariborska poslanka Lidija Divjak Mirnik (LMŠ) s poskusom diskvalifikacije Civilne iniciative za IZUM in COBISS.Net. Državni zbor se je zato na seji dne 17. 6. 2020 le seznanil s stališči nekaterih poslanskih skupin.
 • Državni zbor je 9. 7. 2020 sprejel Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo ter Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) o preoblikovanju IZUM – Regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti v Mariboru, Slovenija, v center 2. kategorije pod pokroviteljstvom Unesca in o njegovem delovanju (MS IZUM), ki je bil podpisan leta 2012 in med drugim določa tudi sestavo 5-članskega upravnega odbora IZUM-a.

 

Vlada Republike Slovenije:

 • Na dopisni seji dne 4. 2. 2021 je vlada sprejela nezakonit sklep o imenovanju članov Upravnega odbora IZUM-a (pojasnilo).
 • Tedanji predsednik vlade, Janez Janša, je bil aprila 2021 seznanjen s predlogom sanacijskega načrta projekta COBISS.Net v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja RS in EU, a se nanj ni odzval.
 • Aktualni predsednik vlade, dr. Robert Golob, je bil po prevzemu dolžnosti 1. 6. 2022 pisno seznanjen s problematiko projekta COBISS.Net in s predlogi za rešitev projekta. Čakamo na odziv.

Podpiramo prizadevanja in predloge

za rešitev strateških razvojnih izzivov IZUM-a in projekta COBISS.Net


Nekdanji rektorji:

dr. Alojz Križman, dr. Ludvik Toplak, dr. Ivan Rozman, dr. Danijel Rebolj, dr. Igor Tičar, dr. Lucija Čok


Nekdanji mariborski župani:

Magdalena Tovornik, mag. Boris Sovič, Franc Kangler, dr. Andrej Fištravec


Nekdanji ministri:

dr. Franci Demšar, dr. Žiga Turk, dr. Boštjan Žekš, Anton Peršak, dr. Dimitrij Rupel

IZUM in COBISS.Net (povzetek problemov in rešitev) 31. 1. 2022

Objavljeni članki in sestavki

17.4.2024 Politično zavožen projekt COBISS.Net: sprenevedanja, zavajanja in skrivalnice (+PORTAL)
7.11.2023 Težave pri prenovi informacijskega sistema ARIS in uzakonjena zmeda pri upravljanju sistema SICRIS (+PORTAL)
1.8.2023 UNESCO predlaga implementacijo COBISS na globalni ravni – tudi v Afriki, Golobova vlada pa še politične koordinacije za Zahodni Balkan ne zmore vzpostaviti! (Portal Plus)
28.3.2023 Uničevanje izvoznega potenciala IZUM-a pod pokroviteljstvom Direktorata za znanost na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije (Portal Plus)
28.12.2022 Pozabljena obletnica: Vodstvo IZUM-a je pozabilo na 35. rojstni dan COBISS-a (Portal Plus in +PORTAL )
18.10.2022 Genialna logika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 3 x nezakonito = zakonito! (Portal Plus)
23.9.2022 Ali gre za sprenevedanje direktorja IZUM-a? (Maribor24.si)
14.9.2022 Nova vlada, stari problemi? Prioritete mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, Zahodni Balkan in projekt COBISS.Net (Portal Plus)
27.5.2022 Sprenevedanje MIZŠ in podpora netransparentnemu poslovanju IZUM-a (Maribor24.si)
28.4.2022 Netransparentno poslovanje in pogubno upravljanje IZUM-a v konfliktu interesov (Maribor24.si)
10.1.2022 Sprenevedanje Unesca glede težav projekta COBISS.Net ter zmeda glede statusa in dejavnosti IZUM-a pod pokroviteljstvom Unesca (Portal Plus)
31.12.2021 Ob koncu leta 2021 – Ali veste? (vprašanja in odgovori)
17.5.2021 Nezakonito sestavljen Upravni odbor IZUM-a pod taktirko vladne SMC tiho sodeluje pri razgrajevanju razvojnega in izvoznega potenciala IZUM-a! (Portal Plus)
30.12.2020 Grenka resnica o “ugledu Slovenije” na Zahodnem Balkanu: Politično zavožen projekt COBISS.Net? (VečerPortal Plus)
19.10.2020 IZUM in COBISS.Net: Sprememba strategije in zavajanje na mednarodni sceni (Portal Plus)
15.9.2020 Odprto pismo ministrici za izobraževanje, znanost in šport in ministru za kulturo: Zloraba knjižničarjev v Upravnem odboru IZUM-a za omejevanje razvojnega potenciala IZUM-a (Portal Plus, Večer)
4.8.2020 Kolobocije z ratifikacijo sporazuma med Slovenijo in Unescom so trajale dolgih osem let (Portal Plus)
13.4.2020 Prisilno degradiran razvojni in izvozni potencial IZUM in COBISS.Net: Kje smo in kje bi lahko bili? (Portal Plus)
22.3.2020 IZUM in COBISS.Net: Kdo koga zavaja, kdo kaj skriva in čigave interese kdo zastopa? (Portal Plus)
26.2.2020 Mednarodno razvojno sodelovanje: Čistilne naprave, sortirnice odpadkov, vodovodi, sončne elektrarne so idealen biznis za prijatelje! (Portal Plus)
31.12.2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport še ni prepoznalo razvojnih težav IZUM-a in projekta COBISS.Net – razvidno iz mnenja, ki ga je državni sekretar dr. Jernej Štromajer podpisal 29.3.2019, razkrito pa je bilo oktobra 2019 – Komentar k navedenemu mnenju (TS)
30.8.2019
5.7.2019
21.5.2019
11.4.2019
Zakaj so za Vlado Republike Slovenije ukrajinski posli podjetja RIKO d.o.o. pomembnejši od širitve mreže COBISS.Net? ( Portal Plus)
25.11.2018
5.9.2018
Kdo potrebuje superračunalnik ali zgodba o zlorabi mariborskega Instituta informacijskih znanosti (Portal Plus)
23.4.2018
Kako se kadruje na Inštitutu informacijskih znanosti? (Portal Plus)
28.3.2018
29.6.2017
11.2.2017
17.11.2016
3.9.2011
5.3.2011

Nerealiziran projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja

Za pridobitev evropskih sredstev (10 mio EUR) je bilo potrebno le soglasje sodelujočih držav, a Vlada RS jim tega ni bila pripravljena predlagati.

Medresorski dogovor o uvrstitvi projekta COBISS.Net med strateške projekte MRS RS ni bil mogoč!
(Predlog MIZŠ, Birokratski odgovor MZZ)

Usodno za IZUM

Usodo IZUM-a v Mariboru je v obdobju 2014 – 2018 skrojila kadrovska politika stranke SMC, zaposleni v IZUM-u pa dogajanje že dalj časa le opazujejo. Moja vizija razvoja mednarodnega regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti, preko katerega bi bile v mrežo COBISS.Net dolgoročno povezane knjižnice v Sloveniji, državah Zahodnega Balkana in Bolgariji, je bila očitno utopija. Politike praviloma zanimajo le projekti, ki se začnejo ali končajo v njihovem mandatu. Za slovenske uporabnike je COBISS.SI nekaj samoumevnega, njihovih predstavnikov v Upravnem odboru IZUM-a pa ne zanima razvojno zaostajanje IZUM-a in ne, kako bo dolgoročno sledil tehnološkemu in družbenemu razvoju. COBISS je vrhunski dosežek slovenskega znanja z izjemnim izvoznim potencialom in vplivom na vlogo in ugled Slovenije v državah Zahodnega Balkana. COBISS.Net je tudi edini projekt, s katerim lahko Slovenija v teh državah  obdrži vodilno vlogo. Žal smo si v preteklih letih zapravili že toliko priložnosti, ugleda in zaupanja, da to ni več samoumevno, na kar nas partnerji v ciljnih državah že dolgo opozarjajo.

 

V 30-letni zgodovini je le kakšnih 5–10 % politikov in državnih uradnikov dejansko razumelo izzive dejavnosti IZUM-a in projekta COBISS.Net ali pa česa tudi niso razumeli, vendar so mi zaupali in podprli uresničevanje zastavljenih ciljev. Vsi drugi so zaradi nerazumevanja problematike bodisi nasprotovali mojim predlogom ali pa so bili za sodelovanje nezainteresirani, ker so jih zanimale le njihove osebne preference, ne pa tudi skupno dobro.

 

V vsaki dejavnosti so rezultati lahko slabi, dobri ali vrhunski in tako je tudi pri razvoju informacijskih sistemov. Inovativnost in mednarodna konkurenčnost nista samoumevni. Vrhunske rezultate lahko običajno doseže le 5–10 % zaposlenih, če so za to motivirani, ustrezno vodeni in so jim zagotovljeni ustrezni pogoji za delo, vključno z ustrezno organizacijo dela in podporo vseh drugih v kolektivu. Večina zaposlenih v IZUM-u se očitno ne zaveda posledic pogubnega upravljanja in vodenja IZUM-a ali pa jih posledice ne zanimajo, ker so z razmerami in nagrajevanjem zadovoljni. Drugače misleči se bodisi ne želijo več izpostavljati ali pa jih preglasi večina.

 

Tudi večina uporabnikov proizvodov in storitev IZUM-a je verjetno zadovoljnih in ti ne vidijo nobenega problema. Bodisi ne vidijo potrebe za kakšne spremembe in novosti ali pa zanje niso zainteresirani. Verjetno je manj kot 10 % tistih, ki menijo, da IZUM razvojno zaostaja, in se sprašujejo, ali sploh še ima dovolj potenciala za zadovoljitev njihovih potreb in pričakovanj.

 

Se je treba ukloniti večini?

 

Mag. Tomaž Seljak

Novice in mnenja

9.12. 2018

Nedeljska reportaža o COBISS-u na Radio Prvi. Zanimiv prikaz nastanka COBISS-a, a so intervjuvanci zamolčali, kdo je vodilni avtor sistemov COBISS in SICRIS in je bil tudi pobudnik ustanovitve IZUM-a, sami pa niso imeli ključne vloge pri vzpostavitvi sistema vzajemne katalogizacije pred tridesetimi leti.

 

27.11.2018 – 29.11.2018

V IZUM-u se je odvijala (mednarodna) konferenca COBISS 2018. Prvi dan za udeležence iz Slovenije (ZA SLOVENIJO), drugi in tretji dan pa za udeležence iz drugih držav v mreži COBISS.Net (ZA .NET) – kot da Slovenija ni sestavni del mreže COBISS.Net. Neverjetna pogruntavščina aktualnega vodstva IZUM-a. Mreža COBISS.Net je na spletnih straneh IZUM-a predstavljena pod sloganom »Podpora znanju in medkulturnemu dialogu« in prav v družbi s slovenskimi knjižničarji so se na preteklih mednarodnih konferencah COBISS vzpostavile/obnovile številne medčloveške in medinstitucionalne vezi med udeleženci konference iz različnih (tudi sprtih) držav. Udeleženci iz držav Zahodnega Balkana so tokrat spraševali, zakaj jim je IZUM letos preprečil druženje s slovenskimi knjižničarji in tudi zakaj niso prejeli seznama udeležencev konference. Težko razumeti.